Katowice kończą modernizację wodociągów i kanalizacji za 370 mln zł

Katowice kończą modernizację wodociągów i kanalizacji za 370 mln zł - ZielonaGospodarka.pl
27.11.2023 09:37
Strona główna Klimat, Edukacja Katowice kończą modernizację wodociągów i kanalizacji za 370 mln zł

Partnerzy portalu

Katowice kończą modernizację wodociągów i kanalizacji za 370 mln zł - ZielonaGospodarka.pl

Samorząd Katowic kończy unijny projekt modernizacji wodociągów i kanalizacji o wartości blisko 370 mln zł - wynika z informacji miasta. Ośmioletnie przedsięwzięcie, obejmujące ponad 90 różnych inwestycji, było największym tego typu w historii Katowic.

Jak wynika z informacji rzeczniczki katowickiego magistratu Sandry Hajduk, chodzi o projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”. To 91 zadań o łącznej wartości 369 mln zł, z czego 185 mln zł pochodzi z funduszy europejskich. Niezależnie miasto równolegle kończy inny projekt, dotyczący deszczówki, pn. “Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi”, o łącznej wartości prawie 100 mln zł.

Jak wymieniła Hajduk, III etap miejskiego projektu wodno-kanalizacyjnego objął m.in. budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i modernizację już istniejących (łącznie ponad 60 km sieci), a także modernizację innych elementów infrastruktury czy doposażanie obiektów.

Zmodernizowano m.in. stację odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków Podlesie i poprawiono efektywność energetyczną oczyszczalni Podlesie i Panewniki. W I kw. 2024 r. zostaną tam uruchomione instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,625 MW, zasilające urządzenia i obiekty.

Dzięki projektowi rozbudowano flotę pojazdów wykorzystywanych w pracach eksploatacyjnych. Zakupiono m.in. specjalistyczne samochody ssąco-płuczące do bieżącej obsługi sieci, koparko-ładowarki i samochód specjalistyczny do frezowania i naprawy kanałów, z zaawansowaną kamerą pomagającą diagnozować uszkodzenia i awarie.

Miejskie służby dostały też narzędzie informatyczne obsługujące system monitoringu sieci kanalizacyjnych. Tworzy go 159 punktów pomiarowych, połączonych z systemem wizualizacji SCADA. Jak wyjaśnił, cytowany przez Hajduk, prezes spółki Katowickie Inwestycje Andrzej Hołda, rozwiązanie umożliwia obserwację natężeń przepływów czy wysokość napełnienia kanalizacji.

„Monitoring pozwala kontrolować w czasie rzeczywistym i z dowolnego miejsca aktualny stan sieci, informuje o ewentualnych przeciążonych odcinkach, zatorach oraz innych odmiennych od prawidłowych parametrach hydraulicznych pracy sieci. System wyposażony jest ponadto w trzy stacje pomiaru opadów atmosferycznych” - wyjaśnił Hołda.

Obok systemu monitoringu trwają prace przy budowie modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej – narzędzia do zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną. „Model hydrauliczny będzie wykorzystywał zebrane przez monitoring dane i umożliwiał przeprowadzanie symulacji i analiz, np. jak nawalny deszcz w danej dzielnicy wpłynie na pracę sieci kanalizacyjnej” - wskazał Hołda.

„To ważne w kontekście podejmowania kolejnych planów inwestycyjnych, szczególnie w związku z dostosowaniem miasta do zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, które w konsekwencji prowadzą m.in. do powstawania tzw. powodzi błyskawicznych” - tłumaczył prezes Katowickich Inwestycji.

Na początku listopada br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarządzający częścią Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego pochodzi dofinansowanie projektu, zaakceptował rozszerzenie jego zakresu rzeczowego projektu o dwie inwestycje, przyznając dodatkowe dofinansowanie dla całości ok. 10 mln zł.

Pierwsza z dodatkowo dofinansowanych inwestycji to modernizacja budynku sterowni i zbiornika pompowni w Szopienicach-Burowcu. Druga dotyczy dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia oczyszczalni ścieków Gigablok - zastawek kanałowych sterowanych elektrycznie.

Równolegle z głównym projektem wodno-kanalizacyjnym, Katowice zrealizowały projekt "Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi", zakładając, że rozdzielenie sieci ogólnospławnej, na ściekową i opadową pozwoli m.in. odciążyć oczyszczalnie ścieków od wód opadowych i odprowadzać czystą deszczówkę bezpośrednio do odbiorników.

Katowicki magistrat i miejska spółka Katowickie Inwestycje w dwóch etapach projektu o łącznej wartości prawie 100 mln zł zbudowały i zmodernizowały łącznie ponad 8 km sieci deszczowej i wykonały 25 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 11 tys. m sześc. wody. Zbiorniki te mają studnie, umożliwiające pobieranie deszczówki i gospodarcze jej wykorzystywanie.

autor: Mateusz Babak

mtb/ sdd/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.