Kto jest kim w polskim offshore? Ambiens: Poszukujemy wspólnego mianownika w offshore wind

Strona główna Energetyka, OZE Kto jest kim w polskim offshore? Ambiens: Poszukujemy wspólnego mianownika w offshore wind

Partnerzy portalu

Kto jest kim w polskim offshore? Ambiens: Poszukujemy wspólnego mianownika w offshore wind - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Ambiens

W kolejnym tekście z cyklu „Kto jest kim w polskim offshore” rozmawiamy z Michałem Kaczerowskim, prezesem Ambiens. Jest to polska firma doradcza, która od kilku lat wspiera sektor morskiej energetyki wiatrowej w zakresie efektywnego zarządzania procedurami w rozwijanych projektach. – Ambiens to butikowa spółka doradcza, gdzie butikowość oznacza niezależność, konsekwentną orientację na sektor energetyczny i jego transformację oraz regionalizację aktywności obejmującej rynek Polski i basen Morza Bałtyckiego – mówi Kaczerowski. Firma planuje rozwój 2 nowych obszarów doradczych. Nie wyklucza rozszerzenia działalności za granicą w związku z dynamicznym rozwojem sektora offshore wind.

Ambiens jest obecnie jedną z popularniejszych firm doradczych w Polsce. Została założona w 2008 roku przez ekonomistę Michała Kaczerowskiego – od tego czasu wspiera największe projekty OZE w Polsce. Michał Kaczerowski jest odpowiedzialny za strategię, morską energetykę wiatrową, due diligence oraz relacje z kluczowymi interesariuszami. Z kolei Paulina Potyra-Kaczerowska, prywatnie żona pana Michała, działa jako dyrektor operacyjny sprawując nadzór nad projektami lądowymi, zarządzając zespołem oraz relacjami z klientami. Ten zgrany duet zarządza zespołem wspierającym inwestorów na wszystkich etapach projektów - od ocen oddziaływania na środowisko i wczesnego rozwoju poprzez due diligence w trakcie akwizycji i finansowania, po środowiskowy serwis porealizacyjny budowy oraz eksploatacji.

– Działamy na styku trzech płaszczyzn, gdzie uczestniczymy aktywnie w dialogu pomiędzy inwestorami lub deweloperami, administracją a kluczowymi interesariuszami. Nasza misja to znajdowanie wspólnego mianownika pomiędzy interesami tych grup – mówi w komentarzu dla GospodarkaMorska.pl Michał Kaczerowski.

Dla Ambiens kluczowym czynnikiem w rozwoju projektów OZE jest środowisko.

– Celem Ambiens jest wsparcie rozwoju niskoemisyjnych projektów energetycznych z poszanowaniem środowiska, społeczności lokalnych oraz w zgodzie ze standaryzacją wiodących inwestorów i instytucji finansowych.

Ambiens ma niemałe doświadczenie zdobyte w projektach OZE w Polsce. Eksperci wsparli inwestorów lądowych farm fotowoltaicznych, których łączna powierzchnia wynosi 7351 ha oraz lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 2331 MW. Z ciekawostek – jedna z turbin wiatrowych w Potęgowie, największej lądowej farmie wiatrowej w Polsce, nosi imię Michała Kaczerowskiego.

Z lądu na morze

Od wielu lat Ambiens działa także w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, od 2021 r. wspólnie z partnerem MAG Offshore.

– Dotychczasowe osiągnięcia Ambiens sięgają pierwszej grupy projektów. W 2018 roku rynek dostrzegł wartość naszych doświadczeń płynących z lądowej energetyki wiatrowej sięgających ówcześnie 10 lat. Zostaliśmy zaproszeni do konsultowania strategii permittingu oraz założeń ocen oddziaływania na środowisko. Ponadto mieliśmy okazję pracować na rzecz zwycięskiego inwestora zagranicznego w ramach due diligence podczas procesu partnerowania z spółką skarbu państwa rozwijającą morską farmę wiatrową. Opracowywaliśmy również analizy interesariuszy oraz strategie komunikacji.

Doświadczenia Ambiens to też wcześniejsze projekty kluczowych konsultantów i menedżerów, którzy obecni byli przy wszystkich projektach offshore w kraju – mówi prezes Ambiens.

– Ponadto, od lat jestem aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję branży energetyki wiatrowej, również tej morskiej. Współpracuję ze stowarzyszeniami, think-tankami oraz administracją, z powodzeniem opiniując i konsultując kluczowe dla branży kwestie, z praktycznej permittingowej perspektywy – dodaje.

Kaczerowski informuje, że eksperci Ambiens są obecnie skupieni na drugiej grupie 11 nowych akwenów dedykowanych morskiej energetyce wiatrowej w Polsce.

– Opisywaliśmy je szczegółowo i ocenialiśmy uwypuklając różnice w wielokryterialnych analizach. Dla wszystkich z nich przygotowywaliśmy wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnych (PSZW – wnioski o pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp). Dzisiaj jesteśmy obecni na etapie postępowania rozstrzygającego mającego wyłonić zwycięzców nowych projektów oraz doradzamy w kwestiach strategicznych – wyjaśnia.

Nie tylko Morze Bałtyckie

Ambiens ma aspiracje, by rozwijać swoją aktywność także za granicą.

– Nasze zaangażowanie zagraniczne rozumiem dwutorowo. Z jednej strony obok podmiotów krajowych pracujemy stale z zagranicznymi partnerami, co wymaga regularnej obecności w europejskich hubach offshore’owych, głównie Hamburgu. Z drugiej to projekty poza fizycznymi granicami Polski i polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku – mówi prezes Ambiens.

Kaczerowski podkreśla, że dynamiczny rozwój sektora offshore wind stwarza szanse i daje duże możliwości ekspansji.

– Chcemy szerzej wykorzystywać nasze kompetencje w zarządzaniu projektami w systemie dyrektyw EU oraz standardów i polityk instytucji finansowych, będących pośrednim beneficjentem naszego zaangażowania. Dodatkowo umiejętność pracy w międzynarodowych zespołach branżowych z korporacyjnym klientem otwiera nas na cały Bałtyk, Morze Północne i europejski offshore wind. Wielu inwestorów, klientów, partnerów, a ostatecznie często kolegów tworzących ten specjalistyczny rynek obecnych jest często na różnych rynkach. Networking wśród branżowych praktyków otwiera kolejne furtki w obliczu potężnych wyzwań transformacji energetyki na starym kontynencie. Dzisiaj prowadzimy kilka ciekawych rozmów, jednak na zbyt wczesnym etapie, aby mówić publicznie o szczegółach – informuje.

Plany Ambiens na 2022 rok


W obszarze krajowego sektora offshore wind Ambiens ma na celu finalizację działań związanych z postępowaniami rozstrzygającymi i zamknięcie etapu ostateczności PSZW, dalej kompleksowa obsługa oceny oddziaływania na środowisko w formule end-to-end, wychodząca mocno poza wcześniejsze standardowe podejścia.

– Zakładamy dalszy rozwój zespołu o doświadczonych ekspertów z branży oraz programy stażowe we współpracy z uczelniami i biurami karier dające możliwość zatrudnienia najzdolniejszym – dodaje nasz rozmówca.

Kolejne 2-4 lata dla Ambiens to „rozwój wyprzedzający potrzeby następujących po sobie kolejnych etapów życia projektów rodzącej się branży oraz realizacja ambicji zagranicznych”.

„Poza tym konsekwentnie energetyka wiatrowa na lądzie i wsparcie największych i najtrudniejszych projektów, do czego rynek nas lubi angażować oraz rozwój 2 nowych obszarów doradczych, pokrewnych choć, dla wielu pewnie zaskakujących” – mówi tajemniczo Kaczerowski.

Na znaczeniu zyskają nowe akweny

Cała branża z wypiekami obserwuje rozwijający się potencjał morskiej energetyki wiatrowej. Co chwilę w mediach branżowych pojawiają się informacje o kolejnych krajach, które wyznaczają cele dla offshore wind. Na znaczeniu zyskują takie rynki jak USA, Ameryka Południowa czy region Morza Śródziemnego.

– Z optymizmem odnoszę się do przyspieszenia najbardziej zaawansowanych projektów i z nadzieją patrzę na nowe akweny. Przy rosnącej skali branża zyska jeszcze mocniej na znaczeniu. Z drugiej strony środek ciężkości konkurencji przesunie się w nowe rejony – zauważa.

– Pierwsza grupa rywalizować będzie o kapitał, a zwycięzcy drugiej rundy zmierzą się z realiami nowego permittingu. Decydująca będzie efektywność kosztowa, czas, ale i jakość developmentu rozumiana również jako mitygacja ryzyk czy patrzenie out of the box, często poza horyzont bieżących kamieni milowych. Uważam, że właśnie optymalizacja procesu uzyskiwania wszystkich wymaganych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych powinna być jednym z najważniejszych priorytetów regulacyjnych. Zresztą koresponduje to z założeniami Planu RePowerEU – podsumowuje Michał Kaczerowski.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.