Kto jest kim w polskim offshore? GrECo Polska: Ubezpieczamy przyszłość offshore wind w Polsce

Strona główna Energetyka, OZE Kto jest kim w polskim offshore? GrECo Polska: Ubezpieczamy przyszłość offshore wind w Polsce

Partnerzy portalu

Kto jest kim w polskim offshore? GrECo Polska: Ubezpieczamy przyszłość offshore wind w Polsce - ZielonaGospodarka.pl

Jedną z kluczowych firm specjalizujących się w ubezpieczeniowych aspektach morskiej energetyki wiatrowej jest GrECo Polska. Jest to broker ubezpieczeniowy, który świadczy usługi wsparcia dla klientów z sektora energetycznego, w tym w zakresie ubezpieczania projektów morskich farm wiatrowych. W kolejnym tekście z cyklu "Kto jest kim w polskim offshore" pytamy Pawła Paluszyńskiego, prezesa GrECo Polska oraz Michała Olszewskiego, dyrektora sektora energetyki GrECo Polska, o rolę firmy w rozwoju sektora oraz zaangażowanie na rynku energetyki wiatrowej w Polsce.

GrECo Polska Sp. z o.o.  to oparty całkowicie na prywatnym kapitale dostawca ubezpieczeniowych usług brokerskich oraz usług w zakresie zarządzania ryzykiem. GrECo jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym oraz reasekuracyjnym, działającym w Polsce od października 2000. Jako spółka córka GrECo International Holding AG działa w 16 krajach Europy Centralnej i Wschodniej, natomiast dzięki sieci GrECo nova jest reprezentowana na całym świecie.

– GrECo Polska jest podmiotem prywatnym i bardzo ceni sobie tego rodzaju niezależność. Własność prywatna oznacza bowiem, że koncentruje się wyłącznie na obsłudze klientów i nie jest uzależniona od analityków giełdowych czy też kursów akcji – mówi w rozmowie z ZielonaGospodarka.pl Paweł Paluszyński, prezes GrECo Polska.

Dodaje, że to, co odróżnia GrECo od konkurentów, to wyjątkowy zespół specjalistów znających i rozumiejących specyfikę branży energetycznej (w tym również offshore) i doświadczonych w ubezpieczaniu tego typu ryzyk. 

– Szczególnie ważnym atutem GrECo jest głęboka znajomość rynków ubezpieczeniowych, opierająca się na długoletnim doświadczeniu i bardzo dobrych relacjach osobistych – podkreśla Paluszyński. 

GrECo wspiera obecnie klientów w Polsce przy ubezpieczeniowej części największych projektów energetycznych w Polsce, np. gazowych, jak również odpowiada za ubezpieczenie aktywów wytwórczych największych koncernów energetycznych w Polsce. 

GrECo w sektorze offshore wind 

GrECo wspiera pierwsze polskie projekty morskich elektrowni wiatrowych.

– Dzięki temu, że posiadamy dedykowany zespół lokalnych ekspertów, którzy już teraz wspierają rozwój polskiego rynku offshore, jak również temu, że korzystamy ze wsparcia kolegów z Austrii oraz Wielkiej Brytanii jesteśmy w stanie rozwiązać każde zagadnienie związane z ubezpieczeniowym aspektem projektów MFW – wyjaśnia Michał Olszewski, dyrektor sektora energetyki GrECo Polska. 

Przeciętnie od ostatecznej decyzji finansowej do oddania farmy do użytku mija około 2-3 lat. Współpraca z ubezpieczycielami z kolei rozpoczyna się  mniej więcej 6 do 12 miesięcy przed dokonaniem zamknięcia finansowego projektu. 

– Ze względu na specyfikę takiego typu umów ubezpieczenia, jak również zaangażowanie szerokiego grona ubezpieczycieli do każdego z projektów, dłuższy czas pozwala zabezpieczyć najlepsze możliwe do osiągnięcia warunki ochrony ubezpieczeniowej – wyjaśnia Olszewski. 

Dodatkowo pamiętać należy, że część zadań wykonywanych w ramach prac przygotowawczych czy też projektowych, takie jak badania geologiczne dna morskiego, kampanie pomiarowe wiatru przy użyciu systemu LIDAR wymagają odpowiednio zaaranżowanej ochrony  ubezpieczeniowej. GrECo wspiera swoich klientów również w zakresie takiego typu produktów ubezpieczeniowych. 

– W świetle projektów prowadzonych w krajach, gdzie projektów morskich farm wiatrowych jeszcze nie ma, kluczowym jest zaangażowanie się lokalnych ubezpieczycieli. Ze względu na chęć Grupy GrECo wspierania lokalnych rynków ubezpieczeniowych, rozpoczęliśmy projekt pod nazwą „Offshore Academy”, gdzie osoby znające specyfikę ubezpieczeń MFW dzielą się swoją wiedzą i kompetencjami z lokalnymi ubezpieczycielami. Projekt realizowany jest póki co w Polsce, ale będzie rozszerzany na kolejne kraje basenu Morza Bałtyckiego – mówi Olszewski. 

Biorąc pod uwagę fakt, że GrECo obecne jest również na Litwie, Łotwie oraz Estonii, rozmawiam z klientami, którzy zainteresowani są rozwojem energetyki morskiej w tych krajach. 

– Łącząc bieżącą współpracę z lokalnymi klientami, wiedzę na temat lokalnych rynków ubezpieczeniowych z wiedzą nt. ubezpieczeń projektów morskich farm wiatrowych jesteśmy w stanie zapewnić klientom dogłębną, specjalistyczną wiedzę z zakresu morskiej energetyki wiatrowej – dodaje Paluszyński. 

Globalny rynek offshore wind ubezpiecza się 

Jak wygląda obecnie rynek ubezpieczeń morskiej energetyki wiatrowej? Olszewski wyjaśnia, że jest to nieduży rynek - obecnie ok. 30-40 ubezpieczycieli wspiera klientów w zakresie takiego rodzaju projektów. W niedalekiej przeszłości rynek ubezpieczeń MFW był rynkiem bardzo konkurencyjnym. 

– W latach 2010-2018 składki ubezpieczeniowe uległy obniżeniu o około 60-70 proc. Jednocześnie wysokości składek przypisanych były niewystarczające względem poniesionych przez ubezpieczycieli szkód. Szkody, szczególnie występujące podczas procesu budowy nowych farm, utrzymują się na wysokim poziomie. Sytuacja ta spowodowała, że począwszy od 2019 roku nastąpił gwałtowny wzrost ceny oferowanego pokrycia ubezpieczeniowego, a warunki oferowanego pokrycia uległy znacznemu zaostrzeniu. Mamy obecnie do czynienia z tzw. „twardą fazą rynku” – mówi Olszewski. 

Dodaje, że pomimo trudnej sytuacji rynkowej GrECo jest w stanie zaoferować wsparcie w zakresie alokacji ryzyka kontraktowego, analizę zarządzania ryzykiem projektowym i finansowym oraz tworzenia strategii ubezpieczeniowych. Celem firmy jest pomoc klientom w ochronie przepływów finansowych, wsparcie w zabezpieczeniu kapitału w całym cyklu życia morskiej energetyki wiatrowej od uczestnictwa w procesie aukcyjnym po demontaż i utylizację farmy po zakończeniu okresu jej eksploatacji.

Polski rynek ubezpieczeń interesuje się sektorem offshore wind

Z ubezpieczeniowego punktu widzenia dodatkowe regulacje nie są potrzebne – ocenia Olszewski. Wyjaśnia, że polscy ubezpieczyciele wykazują duże zainteresowanie zaangażowaniem się w projekty budowy morskich farm wiatrowych. Część polskich ubezpieczycieli uczestniczy już w ubezpieczaniu inwestycji budowlanych w polskim sektorze offshore (oil and gas), a także ubezpiecza znaczącą część potencjalnego lokalnego łańcucha dostaw (firmy żeglugowe, producenci elementów, stocznie). Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas „Offshore Academy” prowadzoną przez GrECo czy współpracując z liderami międzynarodowego rynku ubezpieczeń MFW będą w stanie zaoferować oczekiwane produkty ubezpieczeniowe – przekonuje Olszewski 

Plany na 2022 rok 

Rozmówcy portalu ZielonaGospodarka.pl wskazują, że przed Polską stoi szansa stania się jednym z liderów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają szansę odegra kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej, przyczyni się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego.

– Polski jak również międzynarodowy rynek ubezpieczeniowy, a w szczególności GrECo będzie te aspiracje wspierał. Ubezpieczenia projektów morskich farm wiatrowych obok obszaru finansowego oraz prawnego są kluczowymi elementami stanowiącymi o sukcesie danego przedsięwzięcia – przekonuje prezes GrECo. 


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.