Łódź przystępuje do Łódzkiego Klastra Fala Energii

zk

22.02.2023 15:51
Strona główna Energetyka, OZE Łódź przystępuje do Łódzkiego Klastra Fala Energii

Partnerzy portalu

Łódź przystępuje do Łódzkiego Klastra Fala Energii  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Jacek Szabela

We wtorek, 14 lutego 2023 roku, w rektoracie Politechniki Łódzkiej Miasto Łódź oficjalnie przystąpiło w poczet członków Łódzkiego Klastra Fala Energii. Umowę podpisali przedstawiciele Komitetu Klastra: prof. Krzysztof Jóźwik – rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomir Wiak – przewodniczący Rady Klastra oraz Anna Kędziora-Szwagrzak – prezes Zarządu Veolia Energia Łódź S.A. i Adrian Sienicki - członek Zarządu, a ze strony Miasta Łódź sygnatariuszem umowy był wiceprezydent Adam Pustelnik.

W 2019 roku Politechnika Łódzka wraz z Veolią Energią Łódź oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk i Aquaparkiem Łódź powołały Łódzki Klaster Fala Energii. Do głównych kierunków działalności Klastra należą m.in. współpraca nad rozwojem efektywności energetycznej w zakresie dystrybucji wytworzonej energii i ciepła, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, angażowanie się w projekty związane z ograniczaniem niskiej emisji oraz rozwój energetyki rozproszonej i wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.  

Współpraca instytucji naukowych oraz badawczo-rozwojowych i firm stwarza możliwości skutecznej komercjalizacji projektów i przedsięwzięć badawczych i naukowych o potencjale rynkowym oraz ich wdrażania z potencjalnymi wykonawcami, inwestorami.  

Dla Łódzkiego Klastra Fala Energii wyjątkowym momentem jest przystąpienie Miasta Łódź do grona jego członków. Współpraca lokalnych podmiotów – zarówno publicznych, jak i prywatnych, pozwoli na zbudowanie w ramach Klastra przestrzeni dla projektów wykorzystujących lokalne zasoby energetyczne, w tym wykorzystanie potencjału możliwości i potrzeb w skali całego miasta. Pozwoli to poprawić efektywność zarządzania energią i ciepłem systemowym w mieście.

Przystąpienie do Klastra Miasta Łódź – posiadającego w swoich zasobach m.in. szereg budynków komunalnych, zarówno mieszkalnych jak i użyteczności publicznej, jak szkoły, szpitale – daje ogromne szanse na wdrożenie w szerszej skali innowacji zmierzających do ograniczenia wpływu kryzysu energetycznego na codzienną działalność i poprawę efektywności energetycznej zarządzanych obiektów, urządzeń i instalacji. Stwarza to również większe możliwości zabezpieczenia potrzeb energetycznych Łodzi i wykorzystania innowacyjnych źródeł energii w tym OZE. To również ważny impuls dla działalności edukacyjnej i informowania społeczeństwa o tym, jak ważne jest z jednej strony zróżnicowanie źródeł energii, a z drugiej - poprawa lokalnego środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza.

falaenergii.pl

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.