Minister funduszy podpisała z BGK umowę ws. Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast

Minister funduszy podpisała z BGK umowę ws. Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast - ZielonaGospodarka.pl
07.04.2024 14:14
Strona główna Energetyka, OZE Minister funduszy podpisała z BGK umowę ws. Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast

Partnerzy portalu

Minister funduszy podpisała z BGK umowę ws. Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast - ZielonaGospodarka.pl

40 mld zł wynosi budżet dotyczący Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast. Umowę w sprawie wdrażania tego instrumentu finansowego podpisała w piątek w Poznaniu z przedstawicielem BGK minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Instrument finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). BGK jest operatorem przedsięwzięcia.
Z pożyczki skorzystają m.in. jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne. Środki będzie można przeznaczyć na przykład na inwestycje w tereny zielone czy termomodernizację i odnawialne źródła energii.

„To jest największy program z KPO dla samorządów, czyli tej władzy, która jest najbliższa mieszkańcom i obdarzana przez mieszkańców w całej Polsce największym zaufaniem. W ręce samorządów przekazujemy ogromne środki w preferencyjnych pożyczkach. Są to pożyczki nawet zupełnie nieoprocentowane, a w pewnych sytuacjach możliwe są umorzenia" - powiedziała przed podpisaniem umowy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

„To są pieniądze na to, żeby nasze małe miasteczka, większe miasteczka, metropolie wprowadzić w XXI wiek. Żeby stały się one jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców. To są środki na inwestycje w ocieplanie budynków, oczyszczalnie ścieków, ścieżki rowerowe, parki, miejsca rekreacyjne - we wszystko to, co powoduje, że miasto jest czyste, przyjazne, zielone, nowoczesne" - dodała minister. Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że podział środków będzie odbywał się bez uwzględnienia jakichkolwiek politycznych czynników.

Tomasz Robaczyński z zarządu BGK mówił, że wyzwania, które stoją przed Polską i Europą, wymagają szczególnych instrumentów. „Są to oczywiście zmiany klimatyczne, ale nie możemy zapominać o tym, co się zadziało w 2020 roku w czasie pandemii, czyli zaburzenie łańcuchów dostaw i o tym, co się dzieje w czasie wojny na Ukrainie, czyli ograniczenie dostępu do surowców. To wszystko wymaga inwestycji w transformację energetyczną. Odpowiedzią na te wyzwania jest, przynajmniej częściowo, KPO" - wskazał.

BGK poinformował, że w pierwszym etapie realizacji programu udzielane będą pożyczki, które nie stanowią pomocy publicznej. Pożyczka finansować będzie inwestycje, które przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie i KPO. To projekty, które prowadzą do neutralności klimatycznej i redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko. Z pożyczki można sfinansować, m.in. budowę czy rewitalizację parków, przygotowanie terenów zielonych, inwestycje w samorządowe OZE, zeroemisyjny transport publiczny, tj. zakup pojazdów, termomodernizację, sieci wodociągowe i kanalizacyjne

.Wsparcie dotyczy projektów realizowanych w miastach. Może też objąć inwestycje na terenach należących do miejskiego obszaru funkcjonalnego - chodzi np. o budowę torów tramwajowych łączących miasto z podmiejską miejscowością.

Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast jest udzielana maksymalnie na 20 lat. Jej oprocentowanie, w zależności od projektu i statusu podmiotu ubiegającego się o środki, wynosi do 1 proc. W przypadku, kiedy inwestycja nie generuje przychodu i oszczędności kosztów, umorzone zostanie 5 proc. kapitału pożyczki. Karencja w spłacie kapitału wynosi do 24 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji.

Jak podano, pożyczka nie wiąże się z prowizją ani opłatami za jej udzielenie i obsługę. Może sfinansować do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych netto (bez VAT), z zastrzeżeniem posiadania zdolności kredytowej do jej spłaty. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie projektów zgodnych z zasadą nieczynienia znaczącej szkody środowisku.

Minimalna wartość wniosku o udzielenie pożyczki to 2 mln zł, a maksymalna 500 mln zł. Jeden wniosek może obejmować kilka inwestycji, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia mogą być finansowane na podstawie odrębnych umów pożyczek.

Umowę o pożyczkę można zawrzeć z BGK do końca sierpnia 2026 r. Do końca 2027 r. pożyczkobiorcy mają czas na wypłatę środków, czyli muszą spełnić wszystkie wymagania związane z uruchomieniem pożyczki. Realizacja inwestycji musi zakończyć się najpóźniej do końca 2030 roku.

Pożyczka może sfinansować także projekty już rozpoczęte, a nawet zakończone, o ile ich realizacji nie rozpoczęto przed początkiem lutego 2020 r. Nabór wniosków jest otwarty i realizowany w trybie ciągłym, do momentu wyczerpana środków.

BGK przypomniał, że uruchomienie Pożyczki wspierającej zieloną transformacje miast rozpoczyna realizacje KPO w części pożyczkowej.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności składa się z 55 inwestycji i 55 reform, które mają wzmocnić polską gospodarkę i sprawić, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Łączny budżet KPO to 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie pożyczek. 

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ pad/ amac/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.