Nowe inwestycje w edukację ekologiczną dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie

zk

06.04.2023 06:20 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, Edukacja Nowe inwestycje w edukację ekologiczną dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie

Partnerzy portalu

Nowe inwestycje w edukację ekologiczną dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

W efekcie podpisanych dziś 5 umów w gminach Głowaczów, Jastrząb, Przyłęk, Wolanów i na terenie Leśnictwa Łaziska, w najbliższym czasie zostaną zrealizowane przedsięwzięcia o wartości 400 tys. zł z dotacją ponad 287 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowy dotacyjne zostały podpisane 5 kwietnia 2023 r. w obecności minister klimatu i środowiska Anny Moskwy.

– Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umożliwią powstanie kolejnych inwestycji, które będą służyć edukacji ekologicznej i kontynuacji działań chroniący środowisko przyrodnicze na Mazowszu. Wspieramy lokalne inicjatywy ułatwiające budowanie postaw proekologicznych, pogłębianie wiedzy i wrażliwości ekologicznej –  mówiła minister Anna Moskwa.

4 podpisane umowy dotyczą edukacji ekologicznej, a umowa z Nadleśnictwem Radom - kontynuacji zwalczania Barszczu Sosnowskiego w Leśnictwie Łaziska.

Minister Anna Moskwa podkreślała, że wsparcie dotacyjne obejmuje około 3/4 kosztów kwalifikowanych zadań środowiskowych. Otrzymują je działania mazowieckich samorządów i Lasów Państwowych.

– Pomagamy lokalnym społecznościom realizować działania prośrodowiskowe przekazując kolejne dotacje na inwestycje. Szczególne znaczenie ma upowszechnianie i popularyzacja postaw chroniących środowisko wśród młodych ludzi. Edukacja ekologiczna będzie nadal wspierana z funduszy środowiskowych – dodała minister Moskwa.

Środki finansowe na wybrane przez WFOŚiGW zadania otrzymają kolejne ważne inwestycje:
– gmina Głowaczów otrzyma dotację na budowę ścieżki przyrodniczej w miejscowości Brzóza - koszt zadania: 100.000,00 zł, dotacja: 90.000,00 zł;
– gmina Jastrząb otrzyma dotację na budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Jastrząb - koszt zadania: 114.000,00 zł, dotacja: 90.000,00 zł;
– gmina Przyłęk otrzyma dotację na edukację ekologiczną: Przyjaciele Planety Ziemia - edukacja i budowanie postaw proekologicznych w celu poprawy jakości środowiska - koszt zadania: 58.213,45 zł, dotacja: 37.213,45 zł;
– gmina Wolanów otrzyma dotację na utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Wolanów - koszt zadania: 103.800,00 zł, dotacja: 90.000,00 zł;
– na terenie Leśnictwa Łaziska w Nadleśnictwie Radom będzie kontynuowane zwalczanie Barszczu Sosnowskiego - koszt zadania: 18.500,00 zł, dotacja: 13.875,00 zł.

Wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka przypomniała, że w ubiegłym roku ze środków funduszu zainwestowano ponad pół miliarda złotych w działania związane z ochroną środowiska w województwie mazowieckim. Najwięcej środków trafiło na ochronę powietrza.

– Priorytetem działań prośrodowiskowych jest poprawa jakości życia i zdrowia. Środki, które przekazujemy mieszkańcom naszego województwa, samorządom, organizacjom pozarządowym, jednostkom budżetowym, a także służbom ratowniczym ze szczególnym uwzględnieniem OSP przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju regionu – podkreślała wiceprezes Kamila Mokrzycka.

W ubiegłym roku znacząco wzrosły środki przeznaczane przez WFOŚiGW na ochronę powietrza. W 2022 r. WFOŚiGW w Warszawie przekazał na ten cel 413 536 547,22 zł. Rok wcześniej było 261 079 427,36 zł. Na działania związane z ochroną ziemi WFOŚiGW przekazał w ubiegłym roku blisko 17 mln zł. Z kolei na ochronę wód prawie 46 mln zł. W ostatnich latach priorytetem dla WFOŚiGW w Warszawie stało się finansowanie działań związanych z zapobieganiem zagrożeniom środowiska. W 2022 r. przeznaczył na ten cel ponad 18,2 mln zł. Znacząca część tej kwoty trafiła do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z województwa mazowieckiego. Na edukację ekologiczną WFOŚiGW przekazał ponad 3,6 mln zł, a ochronę przyrody ponad 1,6 mln.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.