Politechnika Koszalińska wykształci ekspertów od atomu i offshore wind

zk

22.02.2023 09:01
Strona główna Energetyka, OZE Politechnika Koszalińska wykształci ekspertów od atomu i offshore wind

Partnerzy portalu

Politechnika Koszalińska wykształci ekspertów od atomu i offshore wind - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Politechnika Koszalińska będzie kształcić kadry dla morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej. Nowe specjalności znajdą się w ofercie już w roku akademickim 2023/2024.

Argumentem przemawiającym za utworzeniem specjalności są zapowiedzi rządowe dotyczące rozwoju obu rodzajów energetyki i sygnalizowane zapotrzebowanie na specjalistów tej branży.


Nowa specjalność: Projektowanie maszyn i urządzeń dla MEW

W ramach prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej studiów I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn powstanie specjalność: Projektowanie maszyn i urządzeń dla branży morskiej energetyki wiatrowej.

Studenci, którzy zdecydują się na tę specjalność, oprócz szerokiej wiedzy kierunkowej, zdobędą wiedzę specjalistyczną z zakresu:

– projektowania elementów konstrukcyjnych turbin wiatrowych dla morskiej energetyki wiatrowej (MEW);
– materiałów konstrukcyjnych turbin wiatrowych dla MEW;
– obliczeń i analiz inżynierskich elementów konstrukcyjnych dla MEW.

Absolwenci w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, zastosowań nowych narzędzi i technologii wspomagających, procesów oraz optymalizacji konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej.

Energetyka typu offshore i jądrowa. W przypadku prowadzonych na Wydziale Mechanicznym studiów I stopnia na kierunku Energetyka powstaną dwie nowe specjalności: Morska energetyka wiatrowa oraz Energetyka Jądrowa.


W ramach pierwszej specjalności – Morska energetyka wiatrowa - studenci zdobędą wiedzę na temat następujących zagadnień:

– aerodynamika łopat turbin wiatrowych;
– trwałość i niezawodność elementów maszyn;
– siłownie wiatrowe;
– diagnostyka i niezawodności maszyn i urządzeń MEW;
– eksploatacji elektrowni wiatrowych;
– bezpieczeństwa pracy turbin wiatrowych.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją układów przeznaczonych do wykorzystania w sektorze energetyki wiatrowej typu offshore, a także w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia przeznaczonych dla MEW, w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych. Będzie też przygotowany do pracy przy obsłudze i diagnostyce turbin w układach morskiej energetyki wiatrowej.


Druga, pionierska specjalność – Energetyka jądrowa – będzie przygotowywała inżynierów zajmujących się obsługą i eksploatacją elektrowni jądrowych. W trakcie studiów, w ramach tej specjalności studenci będą mogli poznać zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa elektrowni jądrowej; budowy i eksploatacji takiej elektrowni; aspektów prawnych stosowania energetyki jądrowej; maszyn i urządzeń mających zastosowanie w tego rodzaju energetyce, elementów fizyki jądrowej; reaktorów jądrowych.

Ukończenie tej specjalności da możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją elektrowni jądrowych, w ciepłowni i w elektrowni jądrowej oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia cieplne lub przeznaczone dla energetyki jądrowej. Absolwent tej specjalności będzie mógł też podjąć pracę w zakresie eksploatacji i diagnostyki urządzeń energetyki cieplnej w tym energetyki jądrowej.

Uchwały dotyczące utworzenia nowych specjalności podjął niedawno Senat Politechniki Koszalińskiej. Specjalności znajdą się w programie studiów od roku akademickiego 2023/2024. Z tym, że na wybór specjalności Projektowanie maszyn i urządzeń dla branży morskiej energetyki wiatrowej (kierunek Mechanika i budowa maszyn) będą mogli zdecydować się studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 i później. Nowe specjalności na kierunku Energetyka (Morska energetyka wiatrowa i Energetyka jądrowa) będą mogły natomiast wybrać osoby rozpoczynające studia.

Studia z rządowym wsparciem

Nowe specjalności wychodzą naprzeciw rządowej strategii rozwoju energetyki i wiążącemu się z tym zapotrzebowaniu na specjalistów z zakresu nowych obszarów tej branży. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest jednym z priorytetów państwa. Przyjęty przez rząd dokument pod nazwą „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” zakłada rozwój zeroemisyjnego systemu energetycznego, w tym budowę farm wiatrowych o łącznej mocy 8-11 GW (nasz kraj mógłby uzyskać dzięki temu pozycję lidera w Europie).

Politechnika Koszalińska jest członkiem konsorcjum „Nauka dla morza” skupiającym 9 uczelni z Polski północnej. Chcą one mieć udział w rozwoju nowego sektora energetyki, w tym w badaniach i kształceniu kadr dla morskich elektrowni wiatrowych. Uczelnie skupione w konsorcjum prowadzą rozmowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki dotyczącym objęcia studiów przygotowujących kadry dla morskiej energetyki wiatrowej programem wsparcia (dodatkowy system stypendialny, fundusze na wyposażenie laboratoriów i prowadzenie badań).

Podobnym wsparciem może być też objęte kształcenie kadr i prowadzenie badań w zakresie energetyki jądrowej. Plany budowy elektrowni jądrowych nabierają coraz bardziej realnych kształtów. W Polsce mają powstać dwie takie elektrownie. Budowa pierwszej powinna rozpocząć się w 2026 roku, a jej uruchomienie ma nastąpić.

Tagi:
nauka, edukacja

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.