Od idei do normy. ESG i zero waste jako standardy rozwoju biznesowego

Strona główna Klimat, Edukacja Od idei do normy. ESG i zero waste jako standardy rozwoju biznesowego

Partnerzy portalu

Od idei do normy. ESG i zero waste jako standardy rozwoju biznesowego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. W.Legutko

Postrzeganie biznesu ewoluuje. Dziś coraz większe znaczenie mają działania w duchu ESG i Zero Waste, które sprawiają, że przedsiębiorstwa mogą osiągać sukces, jednocześnie działając na rzecz społeczności i środowiska. To podejście staje się kierunkiem rozwoju nowoczesnego biznesu, nie tylko ze względów etycznych, ale również prawnych.

Wchodząca w życie dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju  zobowiązuje przedsiębiorstwa do klarownego raportowania podejmowanych działań w obszarze ESG. Choć nowe przepisy stawiają przed firmami duże wyzwanie, są takie, które udowadniają, że zrównoważony rozwój jest nie tylko etyczny, ale także praktyczny i korzystny biznesowo. Joanna Legutko, wiceprezes przedsiębiorstwa W.Legutko wyjaśnia, jak działania na rzecz zrównoważonej produkcji i odpowiedzialności społecznej, mogą przyczynić się do wzrostu efektywności, redukcji kosztów oraz budowania silnej pozycji na rynku.

Uchwalenie przez Parlament Europejski dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) stanowi krok w kierunku tworzenia bardziej zrównoważonej, klimatycznie neutralnej gospodarki. Dodatkowo zarówno klienci, jak i inwestorzy przykładają coraz większą wagę do zrównoważonego rozwoju, w związku z czym działania ESG i Zero Waste są nie tylko odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, ale także kluczem do budowania trwałej wartości biznesowej. Organizacje odpowiedzialne społecznie stają się przykładami do naśladowania, udowadniając, że zrównoważony rozwój może iść w parze z sukcesem komercyjnym.

Jakie zmiany czekają polskie firmy?

Celem dyrektywy CSRD jest harmonizacja standardów raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju i zwiększenie ich porównywalności, a także przyczynienie się do budowy bardziej zrównoważonego systemu gospodarczego w Unii Europejskiej.

– W myśl nowych przepisów od 2026 przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 osób, będą musiały przygotowywać szczegółowe raporty niefinansowe na temat ryzyk społecznych i środowiskowych oraz wpływu ich działalności na ludzi i środowisko. Jak podaje Komisja Europejska, może to być nawet 50 000 firm w całej Europie, co stanowi prawie 10-krotny wzrost. Co prawda dyrektywa CSRD będzie teraz musiała zostać wdrożona do polskiego prawa, jednak jest to wyraźny sygnał, że zrównoważony rozwój i transparentność działań ma coraz większe znaczenie w dla korporacji – podkreśla Joanna Legutko, wiceprezes zarządu przedsiębiorstwa W.Legutko

Dla przedsiębiorstw ESG staje się więc nie tylko wartością wizerunkową, ale i wymogiem prawnym, obligującym do transparentnego i szczegółowego raportowania o tym, jak ich działalność wpływa na środowisko oraz społeczność. Zmiany wymagać od nich będą strategicznego przemyślenia modeli biznesowych oraz wdrożenia efektywnych mechanizmów raportowania i nadzoru, aby sprostać nowym standardom unijnym.

Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi

Wymogi unijne nie są jednak jedynym motywatorem zmian. Koncepcja ESG staje się istotnym elementem strategii wielu firm, które udowadniają, że przynosi ona również wymierne korzyści biznesowe. Skuteczne wykorzystanie zasobów naturalnych w przedsiębiorstwie jest kluczowe zarówno dla zrównoważonego rozwoju, jak i dla efektywności operacyjnej, a co za tym idzie optymalizowania kosztów. Zrównoważona produkcja to przede wszystkim troska o środowisko naturalne, warto zatem, aby firmy koncentrowały się na ograniczaniu stosowania substancji chemicznych. Szczególnie w branży ogrodniczej czy rolniczej, coraz istotniejsze jest stosowanie ekologicznych środków ochrony roślin i troska o wzrost bioróżnorodności. Biorąc pod uwagę coraz bardziej odczuwalne zmiany klimatu oraz pogłębiający się problem suszy, najbardziej racjonalnym sposobem wykorzystania gospodarki wodnej jest zbieranie i eksploatowanie wody opadowej do procesów produkcyjnych. Innym ważnym aspektem jest efektywne gospodarowanie energią, w tym inwestycje w odnawialne źródła, takie jak energia słoneczna, co zmniejsza zależność od paliw kopalnych i obniża emisję CO2.

– Szacunek do ziemi jest podstawą naszego działania i okazujemy go na wiele sposobów, także w obszarze gospodarowania wodą. Martwią nas jej malejące zasoby, dlatego zbieramy i magazynujemy wodę opadową, dbając o racjonalne jej wykorzystanie. Nasze budynki biurowe i magazyny zasilamy, korzystając z farm fotowoltaicznych, co pozwala optymalizować zużycie energii. Posiadamy na terenie naszego przedsiębiorstwa również ładowarki do samochodów elektrycznych. Działania te nie tylko zmniejszają ślad węglowy, ale także przyczyniają się do redukcji kosztów operacyjnych – wyjaśnia Joanna Legutko, wiceprezes zarządu przedsiębiorstwa W.Legutko

Ekologiczna produkcja ma nie tylko korzystny wpływ na środowisko, staje się także wyznacznikiem troski o dobro wspólne, zobowiązaniem firmy do zrównoważonego rozwoju, a także wzmacnia zaufanie do marki.  

Zrównoważone praktyki

Równie ważne, co rozsądne wykorzystanie zasobów naturalnych jest efektywne wykorzystanie surowców wtórnych. Coraz większe znaczenie w procesie produkcyjnym ma ograniczenie użycia plastiku oraz odzyskiwanie materiałów wykorzystywanych przy produkcji czy pakowaniu. – Świetnie sprawdza się recykling opakowań tekturowych. Te, które są w nienaruszonym stanie, wykorzystujemy wielokrotnie, zaś te, które nie nadają się już do użytku, rozdrabniamy i używamy jako wypełniacz zabezpieczający przesyłki – dodaje Joanna Legutko. Implementacja tego typu rozwiązań przynosi firmom korzyści ekonomiczne poprzez zmniejszenie kosztów i zwiększenie konkurencyjności.

– Wszyscy jesteśmy coraz bardziej świadomi faktu, że działalność człowieka ma znaczący wpływ na planetę. W naszym przedsiębiorstwie stale szukamy rozwiązań, które przyczynią się do lepszego gospodarowania zasobami i efektywniejszego wykorzystania wszystkich dostępnych surowców. Dlatego wprowadziliśmy do sprzedaży m.in. pokarm dla ptaków, który produkujemy z nasion uszkodzonych lub nierokujących, dzięki czemu ograniczamy ilość bioodpadów. Widzimy wymierne efekty naszych działań, zużywamy mniej plastiku, mniej papieru, optymalizujemy koszty. Dbamy, aby zero waste nie było tylko ideą, ale było kierunkiem realnych działań – wyjaśnia Joanna Legutko, wice prezes zarządu W.Legutko.

Społeczna odpowiedzialność

Nowoczesne przedsiębiorstwa odgrywają coraz większą rolę także w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych. Działania takie jak wsparcie lokalnych społeczności czy inwestycje w edukację, zdrowie i zrównoważony rozwój nie tylko wzmacniają reputację firmy, ale także buduje zaufanie i lojalność klientów oraz pracowników. W dłuższej perspektywie, przedsiębiorstwa angażujące się w inicjatywy społeczne często doświadczają lepszych relacji z interesariuszami, co przekłada się na stabilność i sukces biznesowy.

– ESG to nie tylko działania proekologiczne, to także działania na rzecz społeczności, nie tylko tej lokalnej. Jako firma, a przede wszystkim pasjonaci ogrodnictwa, chcieliśmy zaszczepić miłość do roślin w najważniejszej naszym zdaniem grupie – w dzieciach. Dlatego kolejny raz zorganizowaliśmy akcję #ZDROWOROSNA, która ma na celu budowanie świadomości ekologicznej, a także zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Od lat przekazujemy także materiały do przeprowadzania lekcji nie tylko do placówek edukacyjnych czy domów dziecka. Dodatkowo efektywnie wspieramy kobiety na rynku pracy, które stanowią ponad 80% wszystkich pracowników w firmie i 77% naszych menadżerów – wyjaśnia Joanna Legutko.

Działania ESG i Zero Waste są nie tylko odpowiedzią na wyzwania ekologiczne, ale także kluczem do budowania zaufania konsumentów i trwałej relacji z kontrahentami. Nowoczesne przedsiębiorstwa podejmując działania na rzecz zrównoważonego rozwoju czy troski o społeczność, mogą odgrywać ważną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnących oczekiwań zarówno klientów, jak i Parlamentu Europejskiego, który konsekwentnie rozwija politykę zrównoważonego rozwoju.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.