Orlen: słoma zbóż kupowana od rolników posłuży w zakładzie w Jedliczu do produkcji bioetanolu

Orlen: słoma zbóż kupowana od rolników posłuży w zakładzie w Jedliczu do produkcji bioetanolu - ZielonaGospodarka.pl
15.03.2023 15:48
Strona główna Energetyka, OZE Orlen: słoma zbóż kupowana od rolników posłuży w zakładzie w Jedliczu do produkcji bioetanolu

Partnerzy portalu

Orlen: słoma zbóż kupowana od rolników posłuży w zakładzie w Jedliczu do produkcji bioetanolu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Grupa Orlen kupi od polskich rolników słomę zbóż, która będzie wykorzystywana do produkcji bioetanolu drugiej generacji - zapowiedział koncern. Według PKN Orlen wydajność budowanej obecnie w zakładzie w Jedliczu instalacji wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie.

Powstający w Jedliczu, w zakładzie spółki zależnej Orlen Południe, kompleks produkcyjny bioetanolu drugiej generacji będzie pierwszym tego typu w Polsce. Na inwestycję Grupa Orlen przeznaczy ok. 1,12 mld zł. Produkcja ekologicznego dodatku do benzyny powinna rozpocząć się w 2025 r. - poinformował w środę koncern.

Jak dodano, "Grupa Orlen kupi i wykorzysta słomę zbóż od polskich rolników, żeby wytworzyć ekologiczny dodatek do benzyn - bioetanol drugiej generacji". "Wydajność budowanej obecnie w zakładzie w Jedliczu instalacji wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. To ilość, która umożliwi zatankowanie benzyny z tym biododatkiem do prawie 13 mln samochodów" - wyliczono.

Jak podkreślił PKN Orlen, "realizacja kompleksu wzmocni pozycję Orlen Południe jako lidera na krajowym rynku biopaliw, a także jako pracodawcy w regionie". W rafinerii powstanie ok. 50 nowych miejsc pracy, m.in. dla specjalistów z zakresu zaawansowanych biotechnologii.

Bioetanol - alkohol etylowy otrzymywany z biomasy - może być wykorzystywany w transporcie jako dodatek do benzyny. Instalacja do jego produkcji, która powstanie w Jedliczu, będzie drugą w Europie - pierwsza działa w Rumunii. Inwestycja Orlen Południe uzyskała blisko 68 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Zbudowaliśmy silny koncern, który może inwestować w nowoczesne technologie i rozwiązania, wzmacniając istotnie konkurencyjność polskiej gospodarki. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, mamy ambicję, aby stać się liderem w rozwoju nowoczesnych biopaliw w Europie Środkowej" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Ten cel - jak zapowiedział - Grupa Orlen osiągnie poprzez "konsekwentne wzmacnianie swych aktywów produkcyjnych na południu Polski", w tym inwestycję w instalację do produkcji ekologicznego dodatku do benzyn, czyli bioetanolu drugiej generacji. "Wytworzymy go z produktów pochodzących od polskich rolników, co obok zapewnienia nowych miejsc pracy, będzie dodatkowym impulsem do rozwoju całego regionu" – zaznaczył Obajtek.

Jak podał PKN Orlen, bioetanol drugiej generacji, w przeciwieństwie do biopaliw pierwszej generacji, będzie powstawał w Jedliczu z pozostałości po produkcji rolniczej, przede wszystkim słomy zbóż. Według koncernu, w związku z uruchomieniem instalacji, roczne zapotrzebowanie na ten produkt szacowane jest na ok. 150 tys. ton. To równowartość zbiorów z 30 tys. ha pól.

PKN Orlen wyjaśnił, że w ramach inwestycji realizowanej w zakładzie spółki Orlen Południe powstaje instalacja główna do produkcji bioetanolu, jak również elektrociepłownia biomasowa oraz infrastruktura pomocnicza. Wartość instalacji głównej wyniesie ok. 550 mln zł. Jej wykonawcą jest polska firma Zarmen. Z kolei za budowę elektrociepłowni biomasowej, o wartości ok. 170 mln zł, odpowiada fińska firma Valmet Technologies Oy.

Energia elektryczna i cieplna będzie wytwarzana w kotle biomasowym o mocy 48 MW, opalanym m.in. ligniną, która stanowi produkt uboczny w produkcji bioetanolu. Rocznie spółka Orlen Południe będzie pozyskiwała ok. 90 tys. ton ligniny. Energia w całości będzie przeznaczana na potrzeby własne zakładu w Jedliczu.

"Obecnie na poszczególnych obiektach kompleksu trwają prace ziemne, budowlane i montażowe. Powstał budynek stacji uzdatniania wody. Zaawansowane prace realizowane są na instalacji elektrociepłowni, gdzie od kilku dni prowadzony jest montaż kotła. W następnym etapie rozpocznie się montaż turbiny parowej z generatorem, pozostałych urządzeń pomocniczych oraz rurociągów technologicznych" - przekazał koncern.

Jak zapowiedziano, w kolejnym etapie inwestycji powstanie również nowoczesna biogazownia, która będzie przetwarzała wywar podestylacyjny, także stanowiący produkt uboczny wytwarzania bioetanolu. Pozyskiwana w ten sposób energia odnawialna zasili nową instalację. Ponadto planowana jest modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej wewnątrz zakładu oraz budowa niezbędnej infrastruktury pomocniczej.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że zastosowanie nowoczesnego bioproduktu w transporcie jako dodatku do benzyny przyczyni się do spełnienia przez koncern Narodowego Celu Wskaźnikowego. "Będzie także kolejnym ważnym krokiem do osiągnięcia przez Grupę Orlen neutralności emisyjnej do 2050 r., ponieważ biopaliwa produkowane są ze źródeł odnawialnych, tym samym znacząco ograniczają emisję CO2" - podkreślono w informacji.

Jak zaznaczono, inwestycja w produkcję bioetanolu "to kolejny przykład wzmacniania kompetencji spółek w Grupie Orlen". Według koncernu "w efekcie prowadzonych projektów rozwojowych Orlen Południe ma obecnie stabilną sytuację finansową" - przychody spółki w 2022 r. kształtowały się na poziomie ok. 5 mld zł, a zysk netto wyniósł 173 mln zł.

PKN Orlen przypomniał, że spółka Orlen Południe jest konsekwentnie przekształcana w nowoczesną biorafinerię, w której produkcja opiera się na odnawialnych źródłach energii. W listopadzie 2021 r. w zakładzie w Trzebini - drugim w ramach Orlen Południe, obok zakładu w Jedliczu - została uruchomiona największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu.

Orlen Południe, jak wspomniał koncern, inwestuje również w program biogazowy, w ramach którego na terenie całej Polski powstaje sieć biometanowni. Ponadto spółka zainwestowała w pilotażową instalację do produkcji kwasu mlekowego i zaangażowała się w rozwój technologii wodorowej.

Od czerwca 2022 r. z zakładu Orlen Południe w Trzebini realizowane są dostawy paliwa wodorowego do tankowania autobusów - podkreślił PKN Orlen. Do tej pory na potrzeby komunikacji miejskiej w Krakowie dostarczono niemal 2,5 tony paliwa wodorowego - dodano.

Michał Budkiewicz

mb/ mk/

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.