Parametry jakościowe dla biometanu w konsultacjach

sons

20.01.2021 10:28 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Parametry jakościowe dla biometanu w konsultacjach

Partnerzy portalu

Parametry jakościowe dla biometanu w konsultacjach - ZielonaGospodarka.pl
fot. wikimedia commons

Ministerstwo klimatu opublikowało i skierowało do konsultacji projekt zmiany rozporządzenia o funkcjonowaniu systemu gazowego. Zawiera on parametry jakościowe, jakie będzie musiał spełniać biometan, by móc być zatłaczany do sieci gazowych.

Jak podkreśla ministerstwo, celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju rynku biometanu, a tym samym zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Wskazuje się też, że obecne rozporządzenie określa wyłącznie parametry jakościowe paliw gazowych, do których zalicza się tradycyjne gaz ziemny. Tymczasem w przypadku biometanu, produkowanego w biogazowniach, może on zawierać szereg zanieczyszczeń, nie występujących w gazie ziemnym.

Ministerstwo przypomniało, że surowy biogaz nie nadaje się do bezpośredniego wprowadzania do sieci gazowej i wymaga on obróbki w celu dostosowania jego parametrów do wartości wymaganych przez operatorów sieci. Jednak biogaz w znacznym stopniu różni się od gazu ziemnego nie tylko parametrami energetycznymi, które determinowane są przez skład podstawowy, ale także zanieczyszczeniami występującymi nieraz w ilościach śladowych. Dlatego też do sieci gazowych można wprowadzić nie biogaz, a biometan,

Określone w projekcie wymagania jakościowe dla biometanu, takie jak ciepło spalania, liczba Wobbego, zawartość siarkowodoru, siarki merkaptanowej, siarki całkowitej, par rtęci czy temperatura puntu rosy są tożsame z wartościami określonymi w rozporządzeniu systemowym dla gazu ziemnego.

Jednak - jak podkreśla ministerstwo - istotne jest określenie w biometanie zawartości takich zanieczyszczeń jak: chlorowcopochodne węglowodorów, amoniak oraz siloksany, gdyż mogą one wpływać niekorzystnie zarówno na infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną gazu, jak i bezpieczeństwo przyłączonych do niej odbiorców.

Określenie precyzyjnych parametrów jakościowych dedykowanych dla biometanu usunie wątpliwości związane z zagrożeniem dla stanu technicznego gazociągów. Projektowane regulacje mają ponadto na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw do odbiorców końcowych, których instalacje oraz urządzenia są dostosowane do spalania gazu o określonych parametrach - podkreślił resort.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.