PGE i NFOŚiGW współpracują przy budowie Elektrowni Szczytowo – Pompowej „Młoty”

zk

07.12.2022 14:14 Źródło: PGE
Strona główna Energetyka, OZE PGE i NFOŚiGW współpracują przy budowie Elektrowni Szczytowo – Pompowej „Młoty”

Partnerzy portalu

PGE i NFOŚiGW współpracują przy budowie Elektrowni Szczytowo – Pompowej „Młoty” - ZielonaGospodarka.pl

PGE Polska Grupa Energetyczna i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą razem współpracować przy projekcie budowy Elektrowni Szczytowo – Pompowej „Młoty”. Realizacja projektu ESP „Młoty” wesprze krajową transformację energetyczną i zapewni w przyszłości stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

– Elektrownie szczytowo – pompowe to jedyna jak dotąd technologia wielkoskalowych magazynów energii. Tylko przez ostatnie cztery lata moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła z 8,7 GW w 2018 do 20,3 GW w 2022 r. Dlatego też realizacja projektu ESP „Młoty” nie tylko wesprze krajową transformację energetyczną, ale także ma kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski. PGE jest liderem w zakresie elektroenergetyki wodnej w Polsce. Nasz udział w krajowym rynku elektrowni szczytowo - pompowych wynosi około 90 proc. Dlatego, chcemy wykorzystać nasze doświadczenie i  rozwijać tę technologię we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej przy budowie ESP „Młoty” – mówilł Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Mocy z odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przybywa bardzo szybko, niestety możliwości jej magazynowania już nie. Elektrownie nadal stanowią jeden z najlepszych wielkoskalowych magazynów energii, potrzebujemy ich nie tylko, by rozwijać OZE, ale również ze względu na wsparcie bezpieczeństwa energetycznego Polski w kryzysowych sytuacjach. Potencjał magazynów energii pozwala akumulować energię ze źródeł odnawialnych i w bardzo krótkim uruchomić duży zasób energetyczny, który zaspokoi zapotrzebowanie na energię elektryczną. Realizacja projektu PGE pozwoli na zastosowanie nowoczesnych, a jednocześnie nieskomplikowanych technologii oraz długoletnią, w pełni „zieloną” produkcję energii. Przedsięwzięcie posiada również ważny wymiar społeczno-ekonomiczny w wyniku jego realizacji możliwie będą oszczędności w zużyciu węgla dla potrzeb energetycznych, pobudzenie lokalnego rynku pracy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy – dodał dr Przemysław Ligenza, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Elektrownia Szczytowo – Pompowa „Młoty” o planowanej łącznej mocy ponad 750 MW jest najbardziej zaawansowanym projekt budowy ESP w Polsce. Projekt ten bazuje  na rozpoczętych w latach 70-tych pracach górniczych, zawieszonych na początku lat 80 ubiegłego wieku.

Dokończenie tej inwestycji było rozważane przez władze samorządowe w drugiej dekadzie XXI wieku, w wyniku czego inwestycja ta została ujęta w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka z roku 2013, (zaktualizowanym w roku 2018 oraz zmienionym w 2020), Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, a także w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach inwestycji mają powstać dwa zbiorniki wodne, które dzięki swojej specyfice funkcjonowania, dodatkowo pełniłyby funkcję przeciwpowodziową na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

Elektrownia zostanie podłączona do KSE linią elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Analizy techniczne przeprowadzone przez Grupę PGE wykazują możliwość kontynuacji prac i realizację tego projektu. W sierpniu br. uruchomione zostało studium wykonalności dla wznowienia budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach. Jego celem jest uzyskanie informacji o pracach, jakie należy wykonać w celu kontynuacji inwestycji, szczegółowej koncepcji technicznej elektrowni, jak również całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Wyniki studium oraz dalsze decyzje w Projekcie spodziewane są w czerwcu 2023 r. Otrzymane wyniki będą kluczową informacją do podjęcia kolejnych kroków, zmierzających ku realizacji budowy ESP „Młoty”. Zgodnie z harmonogramem ukończenie inwestycji planuje się w 2030 roku.

Projekt ESP Młoty wpisuje się w zadanie Zarządzenia nr 351 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 roku, w sprawie powołania Zespołu Eksperckiego do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych. Zespół ten ma na celu wypracowywanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi nowych instalacji magazynowania energii, poprzez wsparcie regulacyjne oraz techniczne.

Tagi:
pge, oze

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.