Podsumowanie działań Grupy Energa po III kwartale br.

Podsumowanie działań Grupy Energa po III kwartale br.  - ZielonaGospodarka.pl
31.10.2023 11:47
Strona główna Energetyka, OZE Podsumowanie działań Grupy Energa po III kwartale br.

Partnerzy portalu

Podsumowanie działań Grupy Energa po III kwartale br.  - ZielonaGospodarka.pl

Po dziewięciu miesiącach tego roku przychody Grupy Energa wzrosły o 30 proc. rdr i wyniosły ok. 19,49 mld zł, zysk po 2-proc. wzroście sięgnął 1,62 mld zł, a wynik EBITDA 3,36 mld zł rosnąc o 8 proc. w ujęciu rocznym - wynika z danych przedstawionych we wtorek przez Energę.

"Grupa Energa podsumowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne po dziewięciu miesiącach br. Wyraźny wzrost odnotowano szczególnie w przychodach, które wyniosły ok. 19,49 mld zł (+30 proc. r/r), wyższy był też zysk netto 1,62 mld zł (+2 proc. r/r) oraz wynik EBITDA 3,36 mld zł (+8 proc. r/r)" - poinformowała w informacji prasowej Energa z Grupy Kapitałowej Orlenu.

Dodała, że przez trzy kwartały br. Grupa wyprodukowała 2,5 TWh i przesłała 16,6 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż detaliczna wyniosła 12,5 TWh.

Jak podano, kwartalny wynik EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja wyniósł 359 mln zł i był o 4 proc. niższy niż w tym samym okresie ub.r. Natomiast w ujęciu trzech kwartałów br. wynik EBITDA dystrybucji wzrósł o 18 proc. r/r i wyniósł 1,95 mld zł. EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w III kwartale 2023 r. wyniosła 47 mln zł (o 87 proc. mniej r/r), a jej udział w łącznej EBITDA Grupy ukształtował się na poziomie 6 proc. wobec 34 proc. w III kwartale 2022 r.

Przez dziewięć miesięcy br. odnawialne źródła energii wyprodukowały 47 proc. całej energii w Grupie Energa (w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 31 proc.) - dodano.

"W III kw. 2023 r. łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej przez Linię Biznesową Sprzedaż był niższy r/r o 8 proc. (tj. o 383 GWh). To efekt niższej sprzedaży energii na rynku detalicznym, kontraktacji klientów biznesowych, a także zwiększonej autokonsumpcji energii przez prosumentów w wyniku inwestycji we własne źródła wytwórcze" - poinformowała firma.

Z informacji przedstawionych przez firmę wynika, że na koniec III kwartału br. liczba odbiorców końcowych energii elektrycznej wynosiła 3,3 mln, co oznacza wzrost o ok. 51 tys. klientów w ujęciu rok do roku. Za przyrost bazy klientów odpowiada głównie grupa taryfowa gospodarstw domowych.

Spółka podkreśliła coraz większe znaczenie OZE w profilu produkcyjnym – zarówno w trzecim kwartale, w którym źródła odnawialne odpowiadały za 34 proc. łącznej produkcji brutto energii elektrycznej (w zeszłym roku 20 proc.), jak też przez dziewięć miesięcy br., kiedy wyprodukowały 47 proc. całej energii w Grupie (w zeszłym roku 31 proc.). Wskazała, że jest to głównie zasługą hydroelektrowni, które od początku roku do końca września br. wyprodukowały 713 GWh, o 20 proc. więcej r/r). Tylko w III kwartale ich produkcja wyniosła 127 GWh, to wzrost o 25 proc. r/r.

Spółka zwróciła uwagę, że sukcesywnie prowadzone inwestycje miały pozytywny wpływ na produkcję z farm fotowoltaicznych Grupy Energa – w III kwartale wyprodukowały one 33 GWh energii, co oznacza wzrost o 76 proc. w ujęciu rocznym. Przez trzy kwartały br. farmy fotowoltaiczne wyprodukowały zaś 66 GWh energii - o 40 GWh więcej niż w tym samym okresie ub.r. "Tym samym w obu przypadkach farmy fotowoltaiczne zanotowały największy procentowy wzrost udziału w produkcji brutto wśród wszystkich OZE" - podano.

Farmy wiatrowe zarówno w ujęciu trzeciego kwartału, jak i dziewięciu miesięcy, odnotowały niewielkie spadki produkcji, niemniej w trzecim kwartale odpowiadały za ok. 30 proc. produkcji ze wszystkich źródeł odnawialnych.

Jak podano, przez dziewięć miesięcy br. nakłady inwestycyjne Grupy Energa osiągnęły 2,89 mld zł i były o 29 proc. wyższe rdr; 49 proc. tej kwoty przeznaczono na inwestycje w dystrybucję, dzięki czemu zmodernizowano i wybudowano 2.118 km linii energetycznych, a także podłączono do sieci źródła OZE o mocy 1,1 GW i 55 tys. nowych odbiorców. Z kolei 42 proc. nakładów inwestycyjnych przeznaczono na realizację kluczowych dla krajowego bezpieczeństwa energetycznego aktywów niskoemisyjnych, czyli elektrowni gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu.

"W samym tylko trzecim kwartale Grupa Energa przeznaczyła na inwestycje 1,16 mld zł, a czego aż 55 proc. środków przeznaczono na inwestycje dotyczące budowy dwóch elektrowni gazowo-parowych. Linia Biznesowa Dystrybucja była drugim największym obszarem inwestycyjnym w trzecim kwartale – na jej potrzeby przeznaczono 41 proc. nakładów" - wskazała firma.

Zaznaczono, że w III kwartale br. Grupa kontynuowała realizację strategicznych projektów inwestycyjnych. "Jeden z kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju projekt dot. budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce o mocy 745 MW netto, osiągnął w trzecim kwartale br. łączne zaawansowanie prac (w projektowaniu, budowie oraz zakupach i dostawach) wynoszące blisko 50 proc. W tym czasie na plac budowy docierały kolejne elementy kluczowych urządzeń, m.in. elementy skraplacza czy turbiny parowej. Ukończone też zostały fundamenty turbozespołu i kotła odzysknicowego" - poinformowała firma. Dodała, że zakończono też układanie odcinka liniowego gazociągu zasilającego dla elektrowni.

Również elektrownia gazowo-parowa w Grudziądzu o mocy netto 563 MW osiągnęła w raportowanym okresie - jak podano - istotny kamień milowy i zakończyła prace fundamentowe pod kluczowe urządzenia – turbozespół i kocioł odzysknicowy. Zaawansowanie inwestycji (prac projektowych i budowlanych, a także zakupów i dostaw) na koniec września br. wyniosło ok. 48 proc.

Energa z Grupy Orlen jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność firmy to wytwarzanie, dystrybucja, obrót energią elektryczną i cieplną oraz gazem. Energa ma 3,3 mln klientów. Jej sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju.

pad/ amac/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.