Polska upomniana przez KE - czas na wdrożenie dyrektyw o efektywności energetycznej i składowiskach odpadów

zk

07.04.2022 09:17
Strona główna Odpady, Recykling Polska upomniana przez KE - czas na wdrożenie dyrektyw o efektywności energetycznej i składowiskach odpadów

Partnerzy portalu

Polska upomniana przez KE - czas na wdrożenie dyrektyw o efektywności energetycznej i składowiskach odpadów - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Komisja Europejska wezwała kilka państw członkowskich, w tym Polskę, do wdrożenia dyrektywy o efektywności energetycznej, a także przepisów dot. składowisk odpadów oraz odpadów ze statków - poinformowała Komisja w środowym komunikacie.

W przypadku dyrektywy o efektywności energetycznej, to KE wezwała w środę pięć państw - Polskę, Finlandię, Łotwę, Maltę i Szwecję, do pełnego wdrożenia przepisów unijnych w tej sprawie do krajowego prawa.

Komisja wysłała do tych państw tzw. uzasadnione opinie w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego zmienionej dyrektywy o efektywności energetycznej (UE) 2018/2002. Państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania transpozycji dyrektywy do 25 października 2020 r. Pięć państw członkowskich, które nie zgłosiły pełnej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w wyznaczonym terminie, otrzymało wezwanie do usunięcia uchybienia w listopadzie 2020 r.

Przypomniano, że dyrektywa ta ma na celu ustanowienie wspólnych ram środków na rzecz promowania efektywności energetycznej i ustanawia wiążący cel UE w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. w wysokości co najmniej 32,5 proc.

Według Komisji dotychczasowa transpozycja przepisów w Finlandii, na Łotwie, Malcie, w Polsce i Szwecji nie została zakończona. Państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Uzasadnione opinie Komisja Europejska przesłała także do Austrii, Cypru, Holandii, Polski i Szwecji w związku z niepowiadomieniem Komisji o transpozycji unijnych przepisów dotyczących portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków (dyrektywa (UE) 2019/883).

Celem tej dyrektywy jest zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki. Chodzi o to, by odpady, które powstają na jednostce nie trafiały do środowiska morskiego, lecz były zbierane w odpowiedni sposób w portach, a następnie przetwarzane.

Dodano, że przepisy dyrektywy dotyczą adekwatności urządzeń, rodzajów odpadów, które mają być odbierane, planów odbioru i zagospodarowania, które wszystkie porty muszą posiadać. Przepisy unijne zobowiązują również do inspekcji 15 proc. statków zawijających do portów państwa członkowskiego.

Dyrektywa w tej sprawie powinna być wdrożona do przepisów krajowych do 28 czerwca 2021 r. Podobnie jak w przypadku dyrektywy dot. efektywności energetycznej, państwa - do których zastrzeżenia ma Komisja - będą miały dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może skierować przeciwko nim sprawę do TSUE.

Komisja Europejska wezwała również Polskę do wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie składowania odpadów (dyrektywa 1999/31/WE).

Wyjaśniono, że dyrektywą ws. składowania odpadów ustanowiono normy dla składowisk, tak aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego, wody, gleby i powietrza. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu i Planu działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń dąży się do osiągnięcia w UE zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, co przyniesie korzyści zdrowiu publicznemu i środowisku oraz pomoże w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Przypomniano, że państwa członkowskie miały do 16 lipca 2009 r. zamknąć składowiska, które nie są zgodne z wymogami dyrektywy, chyba że przedstawiły odpowiednie plany zagospodarowania instalacji, które umożliwiałyby dalsze przyjmowanie odpadów do unieszkodliwiania.

Komisja wskazała w komunikacie, że od czasu wysłania wezwania do usunięcia uchybienia w marcu 2019 r. Polska nie zapewniła ostatecznego zamknięcia i rekultywacji pięciu składowisk komunalnych, które nie spełniają tych wymogów. Dlatego też podjęto decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Również i w tym przypadku Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi w tej sprawie i wprowadzenie niezbędnych środków. Jeśli się do tego nie dostosujemy, to KE może skierować sprawę do TSUE.


Źródło: PAP

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.