Czy powstanie międzynarodowe porozumienie na rzecz walki z odpadami plastikowymi?

Strona główna Klimat, ekologia Czy powstanie międzynarodowe porozumienie na rzecz walki z odpadami plastikowymi?

Partnerzy portalu

Czy powstanie międzynarodowe porozumienie na rzecz walki z odpadami plastikowymi? - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Trzy czwarte osób biorących udział w globalnym badaniu zorganizowanym przez IPSOS chce zakazu stosowania jednorazowych tworzyw sztucznych. Średnio ponad 8 na 9 osób opowiada się za międzynarodowym traktatem na rzecz walki z zanieczyszczeniem plastikiem. Badanie zostanie zaprezentowane przed zbliżającym się Zgromadzeniem Środowiskowym ONZ (UNEA). Jedną z decyzji, która zostanie podjęta podczas UNEA, będzie rozpoczęcie negocjacji w sprawie nowego globalnego porozumienia mającego na celu redukcję odpadów plastikowych. 

Jak wynika z najnowszych badań, średnio trzy czwarte osób w 28 krajach zgadza się, że należy jak najszybciej zakazać stosowania jednorazowych opakowań plastikowych - wynika z badania "Postawy wobec jednorazowych opakowań plastikowych", przeprowadzonego przez IPSOS we współpracy z organizacją Plastic Free July. Badanie przeprowadzono wśród 20 513 osób dorosłych w wieku poniżej 75 lat w 28 krajach na platformie internetowej Ipsos Global Advisor.

Plastic Free July® to globalny ruch (organizowany przez fundację non-profit Plastic Free Foundation), który pomaga ludziom podjąć działania mające na celu położenie kresu marnotrawstwu tworzyw sztucznych poprzez rezygnację z jednorazowych opakowań plastikowych. Badanie Ipsos zostanie zaprezentowane przez Plastic Free July i WWF przed zbliżającym się Zgromadzeniem Środowiskowym ONZ (UNEA). Jedną z decyzji, która zostanie podjęta podczas UNEA, będzie decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie nowego globalnego porozumienia mającego na celu redukcję odpadów plastikowych i niezrównoważonej produkcji plastiku jednorazowego użytku oraz zajęcie się problemem zanieczyszczenia mórz plastikiem.

Problemem zainteresowanie są w szczególności mieszkańcy Ameryki Łacińskiej

Kraje Ameryki Łacińskiej i BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) wykazują najwyższy poziom poparcia dla zakazu używania jednorazowych opakowań plastikowych, odpowiednio 88 proc. i 80 proc., podczas gdy Ameryka Północna ma najniższy poziom poparcia, wynoszący 61 proc.

Najwyższy poziom poparcia wśród krajów dla zakazu stosowania plastiku jednorazowego użytku obserwuje się w Kolumbii (89 proc.), Chile i Meksyku (88 proc.) oraz Argentynie i Chinach (84 proc.), a najniższy w Japonii (37 proc.), Stanach Zjednoczonych (55 proc.) i Kanadzie (66 proc.).

Potrzebny międzynarodowy pakt w sprawie walki z zanieczyszczeniem plastikiem?

Średnio 88 proc. ankietowanych z 28 krajów uważa, że zawarcie międzynarodowego traktatu w sprawie walki z zanieczyszczeniem plastikiem jest niezbędne, bardzo ważne lub dość ważne. Ponownie, Ameryka Łacińska (93 proc.), kraje BRIC (91 proc.) oraz Bliski Wschód/Afryka (90 proc.) to regiony o najwyższym poziomie zgodności w tej kwestii.

Pięć krajów o najwyższym poziomie poparcia porozumienia to Meksyk (96 proc.), Brazylia (95 proc.), Kolumbia (94 proc.) oraz Chile i Peru (oba po 92 proc.). Najniższy poziom poparcia odnotowano w Japonii (70 proc.), USA (78 proc.) i Kanadzie (79 proc.).

Zdecydowana większość konsumentów we wszystkich krajach, a także średnia światowa wynosząca 82 proc., przyznaje, że preferuje produkty, w których zastosowano jak najmniej plastiku. W tym przypadku Ameryka Łacińska i kraje BRIC wykazują najwyższy poziom poparcia, wynoszący odpowiednio 89 proc. i 84 proc. Na poziomie krajowym, Chiny, Meksyk i Kolumbia znajdują się na szczycie listy z wynikiem 92 proc., a za nimi Chile (90 proc.) i Peru (87 proc.). Japonia jest krajem, w którym odsetek osób zgadzających się z tym stwierdzeniem jest najniższy (56 proc.), a za nią plasują się Stany Zjednoczone (71 proc.) i Holandia (73 proc.).

– Wyniki badania wyraźnie pokazują, że na całym świecie panuje powszechna zgoda co do tego, że tworzywa sztuczne jednorazowego użytku powinny zostać jak najszybciej wycofane z obiegu. Fakt, że istnieje tak silne poparcie dla międzynarodowego traktatu w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku pokazuje, że ludzie postrzegają ten problem jako wyzwanie, które wszystkie kraje muszą rozwiązać wspólnie. Ludzie chcą postępować właściwie. Średnio 82 proc. ankietowanych chce kupować produkty, które ograniczają opakowania plastikowe do minimum. Chcą, aby zmiany nastąpiły szybko i aby ich rządy je wspierały – powiedział Stuart Clark, Dyrektor Ipsos Australia.

To firmy powinny brać odpowiedzialność za wprowadzenie plastiku na rynek

Zdecydowana większość ludzi we wszystkich 28 krajach zgadza się, że producenci i sprzedawcy detaliczni powinni brać odpowiedzialność za redukcję, ponowne wykorzystanie i recykling opakowań z tworzyw sztucznych, przy czym średnia globalna poparcia w tym zakresie wynosi 85 proc. Najbardziej zgadzają się z tym mieszkańcy Ameryki Łacińskiej (89 proc.), a zaraz za nimi Europejczycy. Opinia publiczna w Japonii nie jest tak jednomyślna - tylko 72 proc. respondentów zgadza się z tym stwierdzeniem.

Pięć krajów, w których poparcie dla przyjęcia przez producentów i sprzedawców detalicznych odpowiedzialności za zanieczyszczenie plastikiem, to Brazylia, Chiny, Wielka Brytania i Meksyk (90 proc.) oraz Szwecja (89 proc.), natomiast najrzadziej zgadzają się z tym stwierdzeniem Japonia (72proc.), Arabia Saudyjska i Korea Południowa (79 proc.).


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34350,00 $ tona 1,48% 13 maj
 Cynk 3499,00 $ tona -1,16% 13 maj
 Aluminium 2722,00 $ tona 1,30% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.