Polski offshore wind – na szerokich wodach zielonej transformacji

zk

28.06.2022 12:12 Źródło: raport.togetair.eu
Strona główna Energetyka, OZE Polski offshore wind – na szerokich wodach zielonej transformacji

Partnerzy portalu

Polski offshore wind – na szerokich wodach zielonej transformacji - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Waldemar Brandt/Unsplash

Morska energetyka wiatrowa to dziś dynamicznie rozwijający się sektor w Polsce. Przyczyni się ona nie tylko do produkcji przystępnej cenowo zielonej energii i dekarbonizacji gospodarki, która będzie wywierała pozytywny wpływ na środowisko, lecz także do budowania niezależności energetycznej naszego kraju, tworzenia się nowych miejsc pracy, rozwoju lokalnego oraz wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorców i całej gospodarki.

Na rzecz wprowadzenia polskiego offshore na szerokie wody działa Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która tworzy efektywne środowisko dla rozwoju innowacyjnego polskiego przemysłu w kontekście Morskiej Energetyki Wiatrowej i rządowego „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, podpisanego we wrześniu 2021 roku.

Przyszłość energetyki z OZE to morskie farmy wiatrowe

Jeszcze do niedawna morska energetyka wiatrowa (offshore wind) była sektorem o niewielkich możliwościach zaspokajania potrzeb energetycznych. Dziś jest inaczej – farmy wiatrowe mogą dostarczać energię gospodarstwom domowym i firmom w całej Europie. Polska ma ambicje i możliwości, by stać się jednym z liderów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, a nawet w Europie. Mamy wiele zasobów dla rozwoju morskich farm wiatrowych z uwagi na korzystne położenie geograficzne i dogodne warunki naturalne – mocną, stabilną siłę wiatrową oraz relatywnie niewielką głębokość morza na znacznym obszarze, umiejscowionym w wyłącznej strefie ekonomicznej.

Zielona energia z wiatru to dla Polski zarówno oszczędność, bezpieczeństwo oraz niezależność energetyczna, jak i zeroemisyjne źródło energii przyjazne dla środowiska. Stworzenie infrastruktury do tworzenia alternatywnych źródeł energii w postaci farm wiatrowych zapewni dywersyfikację źródeł energii.

Zielona energia z Bałtyku

Na polskiej części Bałtyku planowane są inwestycje w offshore wind warte ok. 130 mld złotych. Ulokowane na morzu turbiny, dzięki sile wiatru stworzą zieloną energię, pochodzącą z odnawialnego źródła (OZE). Instalując farmę wiatrową o mocy 1 gigawata, możemy uniknąć emisji dwutlenku węgla do atmosfery na poziomie nawet 4 mln ton rocznie. Optymistyczny scenariusz potencjału mocy, jaka może być zainstalowana na polskim obszarze Bałtyku, to aż 28 gigawatów.

Dzięki local content, czyli wykorzystywaniu miejscowych aktywów (materiałów, pracowników itp.) w celu wytwarzania danego produktu w miejscu jego przeznaczenia (zamiast importu aktywów z innego obszaru), można stworzyć pełne zaplecze dla rozwoju całego sektora energetyki wiatrowej.

ARP S.A. wprowadza polski offshore na szerokie wody

Zaplecze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i działania w ramach local content to jedno z zadań Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Daje ona wsparcie dla poszczególnych inwestycji w ramach morskiej energetyki wiatrowej, włącza krajowe przedsiębiorstwa w łańcuch dostaw i cały łańcuch wartości energetyki z offshore oraz wpływa na inwestycje lokalne. Ważnym aspektem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest zapewnienie jak najwyższego udziału polskich przedsiębiorców w zamówieniach na dostawy i usługi dla przyszłych projektów tego sektora.

Offshore wind – nowy rozdział dla polskiej gospodarki

Efektywne środowisko rozwoju dla polskiego przemysłu w kontekście offshore wind tworzy ARP S.A., realizując podpisane we wrześniu 2021 roku rządowe „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. To drugie na świecie, po liderze morskiej energetyki wiatrowej, Wielkiej Brytanii, porozumienie sektorowe dotyczące budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Porozumienie stanowi stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami, operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami finansowo-ubezpieczeniowymi dla zapewnienia skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Pod porozumieniem podpisało się ponad 120 podmiotów, w tym spółki należące do ARP S.A. i inne z udziałem Skarbu Państwa, a już dzisiaj polski łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych liczy ponad rodzimych 400 firm. Regulacje wspiera również ustawa o rozwijaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych na polskiej części Bałtyku, która weszła w życie w lutym 2021 roku.

ARP S.A. podjęła już konkretne działania, konsolidując podległe sobie spółki działające na rynku stoczniowym oraz offshore. W wyniku integracji przez ARP S.A. spółek z branży okrętownictwa, energetyki wiatrowej oraz offshore: Stoczni Gdańsk, GSG Towers, Baltic Operator i Energomontaż Północ Gdynia (EPG) powstał nowy podmiot – Grupa Przemysłowa Baltic (GPB). Dąży ona do osiągnięcia pozycji lidera w realizacji polskich multidyscyplinarnych inwestycji z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, a także realizacji projektów na w pełni wyposażone jednostki morskie. Ponadto, w lutym 2022 roku ARP S.A. przy wsparciu Grupy Przemysłowej Baltic Sp. z o.o. (GPB) podpisała umowę z hiszpańską GRI Renewable Industries, S.L. na rzecz współpracy w zakresie ważnych inwestycji dla offshore – budowy w Gdańsku nowej fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej. Wartość szacowanej inwestycji to ponad 100 mln euro, a uruchomienie produkcji planowane jest na 2024 rok.

Korzyści energetyczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne

Budowa morskich farm wiatrowych jest jednym ze strategicznych projektów polskiego rządu z punktu widzenia krajowej transformacji sektora energetycznego. Jest to związane nie tylko z realizacją unijnej polityki wyrażonej w Europejskim Zielonym Ładzie, porozumieniu paryskim, pakiecie dyrektyw „Fit for 55” oraz założeniem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, lecz przede wszystkim oznacza wzrost, który zapewni Polsce dostęp do taniej energii, wesprze nasze bezpieczeństwo energetyczne, da miejsca pracy, przyczyni się do rozwoju regionów, a także wzmocni konkurencyjność innowacyjnych polskich przedsiębiorstw oraz całej rodzimej gospodarki.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.