Ponad 7 mld zł przychodów ze sprzedaży. Polenergia publikuje wyniki za 2022 rok

kw

31.03.2023 18:25
Strona główna Energetyka, OZE Ponad 7 mld zł przychodów ze sprzedaży. Polenergia publikuje wyniki za 2022 rok

Partnerzy portalu

Ponad 7 mld zł przychodów ze sprzedaży. Polenergia publikuje wyniki za 2022 rok - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Grupa Polenergia

7,1 mld zł przychodów ze sprzedaży odnotowała w 2022 roku Grupa Polenergia. Mimo bardzo trudnego roku, przychody Polenergii ze sprzedaży były o ponad 77% wyższe niż w roku 2021. Największa polska prywatna grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za 2022 rok. Polenergia osiągnęła w tym czasie 354 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA i 162 mln zł skorygowanego zysku netto.

Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia za cztery kwartały 2022 roku były wyższe o 3 090,2 mln zł w stosunku do przychodów z 2021 roku, co jest spowodowane przede wszystkim wyższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 2 969 mln zł), lądowych farm wiatrowych (o 149 mln zł) oraz dystrybucji (o 52,3 mln zł), skompensowanymi częściowo przez niższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw (o 98,2 mln zł).

– W ubiegłym roku wybudowaliśmy lub rozpoczęliśmy budowę 8 projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Ich łączna moc to 278 MW. Oznacza to podwojenie mocy wytwórczych Grupy w stosunku do mocy zainstalowanej na koniec roku 2021. Powyższy wzrost umożliwił nam m.in. uzyskanie historycznie wysokiego wyniku EBITDA segmentu farm wiatrowych – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Wynik EBITDA segmentu lądowych farm wiatrowych był wyższy o 140 mln zł w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego. To przede wszystkim konsekwencja budowy farm wiatrowych Dębsk (121 MW) i Kostomłoty (27 MW), uwzględnienia w 2022 roku całorocznej produkcji Farmy Wiatrowej Szymankowo (38 MW), która rozpoczęła eksploatację w drugiej połowie 2021 roku oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów na poziomie segmentu.

Kontynuowane są prace rozwojowe w segmencie morskich farm wiatrowych. Grupa posiada 50% udziałów w spółkach MFW Bałtyk I Sp. Z o.o., MFW Bałtyk II Sp. Z o.o. i MFW Bałtyk III Sp. Z o.o. przygotowujących do budowy trzy morskie farmy wiatrowe zlokalizowane na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3000 MW. W 2022 roku Polenergia S.A. zakupiła 100% akcji w Edison Energia S.A., której nazwa została zmieniona na Polenergia Fotowoltaika S.A. W ramach prowadzonej działalności operacyjnej Polenergia Fotowoltaika zainstalowała 62,1 MW paneli fotowoltaicznych, a w segmencie pomp ciepła zostało zainstalowanych 689 sztuk tych urządzeń. Ze względu na rosnący popyt na pompy ciepła, przy brakującej podaży na rynku europejskim, Spółka zawarła liczne kontrakty na dostawy pomp oraz planuje współpracę z kolejnymi dystrybutorami.

Wynik EBITDA segmentu fotowoltaiki w 2022 roku był wyższy o 11,1 mln zł od wyniku w 2021 roku w związku z wejściem w fazę operacyjną w czerwcu i lipcu 2022 dwóch nowych projektów – Sulechów II (11,7 MW) i Sulechów III (9,8 MW), wejściem w fazę operacyjną we wrześniu 2022 roku projektu Buk I (6,4 MW), lepszymi wynikami projektu Sulechów I oraz korzystnymi warunkami nasłonecznienia w ciągu roku.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wraz z publikacją sprawozdania za 2022 rok, pierwszy raz w historii Polenergia przygotowała oraz przyjęła raport niefinansowy. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, obowiązek przygotowania raportu ESG obejmie Grupę dopiero od 2023 roku. Polenergia przyjęła więc raport na rok przed powstaniem takiego obowiązku.

– Grupa Polenergia z powodzeniem kontynuuje realizację swojej misji, jaką jest tworzenie i dostarczanie zeroemisyjnej energii, opartej na odnawialnych źródłach. W obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą transformacja energetyczna, Polenergia konsekwentnie działa na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Budowa naszych projektów fotowoltaicznych, wiatrowych i wodorowych stanowi istotny wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi oraz umożliwiają dostarczanie bezpiecznej, czystej energii dla naszych klientów – dodaje dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

W 2022 roku obserwowaliśmy gwałtowne zmiany w otoczeniu rynkowym w związku agresją Rosji na Ukrainę oraz napiętą sytuacją na rynkach surowców. Objawiało się to skrajnie wysoką zmiennością cen instrumentów finansowych, surowców oraz towarów, w tym zmianami cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2. Wśród czynników finansowych istotnych z punktu widzenia Grupy zaobserwowano zwiększoną presję inflacyjną, zmienność kursu złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego, jak również znaczny wzrost kosztów związanych z zabezpieczeniami transakcji zawieranych na rynkach towarowych.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.