Port Czystej Energii przygotowuje się do rozruchów

Strona główna Odpady, Recykling Port Czystej Energii przygotowuje się do rozruchów

Partnerzy portalu

Port Czystej Energii przygotowuje się do rozruchów - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Port Czystej Energii

W Porcie Czystej Energii rozpoczyna się kolejny etap prac przygotowawczych do rozruchów instalacji. Za kilka dni rozpocznie się operacja dmuchania parowego. Jej celem jest oczyszczenie rurociągów pomiędzy kotłem parowym a turbiną. W tym czasie z instalacji będzie wydobywać się początkowo rdzawy dym, a później coraz mniej widoczna czysta para wodna, słyszalne będą też świsty i huki. To w pełni bezpieczne i planowane procesy, będące ważnym etapem przygotowania instalacji do rozruchów i późniejszej eksploatacji.

Rozpoczęcie dmuchania parowego zaplanowane jest od poniedziałku 18 grudnia 2023 r. i potrwa 2-3 tygodnie. Całkowity czas uzależniony jest od stopnia oczyszczenia rurociągu. Operacja będzie się odbywała od dwóch do czterech razy dziennie. Każdy przedmuch potrwa blisko dwie minuty.

– Po wysuszeniu wymurówki i alkalicznym gotowaniu kotła, które przeprowadziliśmy w listopadzie, nastąpi kolejny planowany etap prac. Niezbędne jest przedmuchanie rurociągu, prowadzącego docelowo do turbiny, własną parą z kotła. Proces ten ma duże znaczenie dla późniejszej bezawaryjnej pracy turbiny. Prawidłowe wykonanie tej operacji umożliwi przejście w fazę rozruchu elektrociepłowni – powiedział Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Portu Czystej Energii Sp. z o.o.

Do przedmuchiwania rurociągu wykorzystana zostanie para wodna wytworzona przy użyciu palników zasilanych olejem opałowym lekkim. W wyniku dmuchania parowego z wewnętrznych powierzchni rur zostaną usunięte wszelkie zanieczyszczenia, w tym rdza. W tym czasie z tłumika, na końcu rurociągu, przed turbiną, będzie wydobywać się początkowo rdzawy dym, a później coraz mniej widoczna czysta para wodna, słyszalne będą też świsty i huki. Mieszkańcy okolicznych osiedli nie muszą się jednak niepokoić, ponieważ to normalne, standardowe zjawiska na tym etapie prac. W celu ograniczenia emisji hałasu został zamontowany specjalny tłumik na końcu rurociągu prowadzącego docelowo gorącą parę do turbiny.

– Ten etap prac to znak dla wszystkich, że zbliżamy się do gorących rozruchów instalacji. Proces jej przygotowania do pełnej funkcjonalności przebiegać będzie wieloetapowo. Po etapie testów pojedynczych urządzeń, nadchodzi czas na rozruch całej instalacji. Najpierw będzie to proces prowadzony jeszcze bez odpadów, a następnie w I kw. przyszłego roku już z odpadami. Kolejną ważną fazą będą testy związane ze współpracą Portu Czystej Energii z sieciami energetycznymi - miejską siecią ciepłowniczą i krajowym systemem elektroenergetycznym – informuje Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji.

Aktualizowane zdjęcia z budowy dostępne są tutaj: portczystejenergii.prowly.com

Wizualizacje Portu Czystej Energii dostępne są tutaj: portczystejenergii.prowly.com

Port Czystej Energii to budowana w Gdańsku instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (pod nazwą Port Czystej Energii funkcjonuje również spółka komunalna Miasta Gdańska). Będzie to jedna z najnowocześniejszych pod kątem ochrony środowiska instalacji odzysku energii z odpadów nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Przekształci rocznie 160 tys. ton odpadów komunalnych stanowiących pozostałości po procesie segregacji – tzw. frakcja energetyczna (resztkowa), czyli m.in. odpady higieniczne, folie i sreberka po nabiale i słodyczach, brudne skrawki nienadającego się do recyklingu papieru i tworzyw sztucznych oraz rozdrobnione odpady wielkogabarytowe po wcześniejszym odzysku surowców. W instalacji, w wysokosprawnej kogeneracji, zostaną wytworzone energia elektryczna i ciepło. Roczna produkcja ciepła w ilości 509 000 GJ na rok jest w stanie ogrzać około 19 tys. gospodarstw domowych zimą, a latem wystarczy na podgrzanie wody dla około 70 tys. gospodarstw. Wyprodukowana energia elektryczna (117 000 MWh – produkcja brutto) pokryje roczne zapotrzebowanie dla blisko 50 tys. gospodarstw domowych. Energia z odpadów to znaczący krok w stronę zróżnicowania gdańskiego mixu energetycznego, w dążeniu do neutralności klimatycznej regionu i uniezależnienia się od paliw kopalnych. Nowoczesna, przyjazna środowisku elektrociepłownia, jaką będzie Port Czystej Energii, przyczyni się do zamknięcia obiegu gospodarki odpadami w blisko 40 pomorskich gminach. Odpady dostarczane będą z trzech instalacji komunalnych – w Gdańsku, Tczewie i Gilwie Małej.

W całej Europie funkcjonuje ponad 500 takich obiektów, gdzie od dawna wykorzystuje się potencjał energetyczny odpadów, co daje korzyści nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim środowiskowe. Dzięki realizacji inwestycji w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) od początku wykorzystywany jest potencjał najbardziej doświadczonych firm. Partnerem prywatnym, odpowiedzialnym za budowę i 25-letnią eksploatację obiektu, jest włosko-francuskie konsorcjum firm Webuild, Termomeccanica Ecologia i TIRU Paprec Energies, zaś partnerem publicznym spółka Port Czystej Energii. Po inflacyjnej waloryzacji kontraktu PPP łączny koszt realizowanego Projektu wynosi 661 mln zł netto, z czego prawie 271 mln zł pochodzi z bezzwrotnego dofinansowania Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budowa instalacji rozpoczęła się w 2020 r. Na I kwartał 2024 roku została zaplanowana praca testowa, jak również oddanie instalacji do eksploatacji.

ZielonaGospodarka

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.