Port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych jednak w Porcie Gdańsk?

zk

23.02.2022 19:49 Źródło: GospodarkaMorska.pl
Strona główna Energetyka, OZE Port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych jednak w Porcie Gdańsk?

Partnerzy portalu

Port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych jednak w Porcie Gdańsk? - ZielonaGospodarka.pl

11 lutego Minister Aktywów Państwowych wystąpił do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o zmianę uchwały Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, zmierzającą do uznania Portu Gdańsk jako lokalizacji terminala instalacyjnego, który ma powstać w nowym terminie - tj. do dnia 1 czerwca 2025 r. - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jak wskazał Minister Aktywów Państwowych, uzasadnieniem wniosku o zmianę uchwały są uzgodnienia poczynione przez spółki objęte nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych, odpowiedzialne za realizację ponad 60% planowanych w Polsce inwestycji offshore wind, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PKN ORLEN S.A., ich spółki zależne oraz pośrednio nadzorowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, co do wskazania portu zewnętrznego w Gdańsku, jako portu spełniającego wszystkie kryteria inwestorów branżowych i pozwalającego na terminową realizację I fazy rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Przypomnijmy, że 30 lipca 2021 rząd przyjął uchwałę Rady Ministrów w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, w której jako lokalizację dla terminalu wskazano Port Gdynia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie:

Projekt przewiduje – zgodnie z wnioskiem Ministra Aktywów Państwowych – zmianę w zakresie uznania jako lokalizacji terminala instalacyjnego Portu Gdańsk, wskazując również, zgodnie z ww. ustaleniami, że terminal ten powstanie w porcie zewnętrznym, tj. części portu powstałej w wyniku zalądowienia przez przekształcenie akwenu (gruntu pokrytego wodami) w ląd (grunt niepokryty wodami).

- Jeżeli uchwała zostanie przyjęta, to jesteśmy gotowi aby podjąć działania, które stworzą warunki do zrealizowania tego przedsięwzięcia  - informuje Anna Drozd, rzecznik Portu Gdańsk.

Ponadto, wskazano, iż Rada Ministrów upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do monitorowania postępu prac na rzecz sprawnego wybudowania i wyposażenia terminala instalacyjnego w terminie do dnia 1 czerwca 2025 r. Nowy termin wynika ze wspomnianych wyżej ustaleń poczynionych przez spółki nadzorowane i pośrednio nadzorowane przez Ministra Aktywów Państwowych oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie, mając na uwadze powyższe, proponuje się, by rola Ministra Infrastruktury, jako ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej polegała na monitorowaniu postępu prac na rzecz sprawnego wybudowania i wyposażenia terminala instalacyjnego w zakładanym przez spółki nadzorowane i pośrednio nadzorowane przez Ministra Aktywów Państwowych oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów terminie. W konsekwencji, w § 1 pkt 3 projektowanej uchwały proponuje się uchylenie § 3 uchwały nr 104/2021.

Oczekuje się, że przedmiotowe zmiany pozwolą na sprawne wybudowanie i wyposażenie terminala instalacyjnego.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Marek Gróbarczyk Sekretarz Stanu, organem odpowiedzialnym za przedłożenie projektu Radzie Ministrów jest Ministerstwo Infrastruktury. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2022 r.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.