Port Lotniczy Poznań-Ławica będzie produkował własną zieloną energię

Strona główna Energetyka, OZE Port Lotniczy Poznań-Ławica będzie produkował własną zieloną energię

Partnerzy portalu

Port Lotniczy Poznań-Ławica będzie produkował własną zieloną energię - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Port Lotniczy Poznań-Ławica

Port Lotniczy Poznań-Ławica stale podąża naprzód w swojej misji redukcji śladu węglowego i ochrony środowiska naturalnego. Niedawno ogłosił kolejne kroki w tej ekologicznej podróży. Port poprawi efektywność energetyczną w oparciu o własną zieloną energię.

Port Lotniczy Poznań-Ławica od kilku lat, obserwując światowe trendy, podejmuje różne działania i rozpatruje kwestie możliwości redukcji śladu węglowego i ochrony środowiska naturalnego w podejmowanych inicjatywach i przygotowywanych inwestycjach.

Projekt, który realizuje „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię.”, składa się z dwóch faz, obejmujących dwie perspektywy unijnego dofinansowania – okres od 2014 do 2020 roku (bieżąca faza) oraz perspektywę 2021-2027. Obecna część skupia się na podniesieniu efektywności energetycznej oraz ograniczeniu negatywnego wpływu Portu na środowisko poprzez produkcję i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

W ramach obecnej fazy projektu, na którą uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na łączną kwotę 5,188 mln zł (40,2% wydatków kwalifikowalnych projektu), zakończono instalację farmy fotowoltaicznej o mocy blisko 4 MW. Ta inwestycja nie tylko zmniejsza nasze uzależnienie od tradycyjnych źródeł energii, zaspakajając większość naszego zapotrzebowania energetycznego, ale także redukuje negatywne oddziaływanie Portu na środowisko, przyczyniając się do dekarbonizacji środowiska. Warto podkreślić, że zakupiliśmy również specjalistyczny pojazd elektryczny z zabudową warsztatową, który będzie służył do bieżącej energetycznej obsługi serwisowej w części zastrzeżonej lotniska.


W ramach projektu przygotowano również opracowanie „System produkujący zielony wodór z farmy fotowoltaicznej, magazynujący go i wykorzystujący w lokalnej stacji tankowania wodorem.”, będący zrębami organizacyjnymi systemu produkującego „zielony” wodór, wraz z całym systemem odpowiedzialnym za jego magazynowanie, dystrybucję wraz z lokalną stacją tankowania wodorem.

W ramach opracowanej strategii rozważa się inwestycję w wielkoskalową farmę fotowoltaiczną (w dwóch wariantach 12,5MW lub 50 MW) z zastosowaniem elektrolizera o mocy odpowiednio 6 lub 17MW, co niesie perspektywę produkcji wodoru blisko 200 ton (lub ponad 700 ton w wariancie większym). Przygotowane opracowanie uwzględnia założenia przyjętej w 2023r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040.

Instalacja farmy fotowoltaicznej o takiej mocy stanowi pionierską inwestycję w kraju, znajdującą się w części lotniczej. Zanim została uruchomiona, przeszła ona rygorystyczne konsultacje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz minimalizację zakłóceń dla systemów nawigacyjnych.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.