Prąd z metanu zasili kopalnię

zk

02.11.2022 11:44 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Prąd z metanu zasili kopalnię

Partnerzy portalu

Prąd z metanu zasili kopalnię  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pgsilesia.pl

Kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach będzie co najmniej w połowie zasilana energią elektryczną z metanu - wynika z informacji Grupy Bumech, która jest właścicielem zakładu. Dzięki m.in. koniunkturze na węgiel Grupa notuje obecnie rekordowe wyniki i prowadzi inwestycje w kopalni.

"W 2022 roku kopalnia Silesia wzbogaciła swój park maszynowy m.in. o kolejny kompleks ścianowy i kombajny, co (...) pozwoliło na bardziej sprawną i efektywną organizację wydobycia węgla. Grupa Bumech realizuje również inwestycje mające na celu redukcję kosztów wydobycia surowca w bliskiej i średniej perspektywie czasowej" - poinformowała w środę spółka.

Wśród kluczowych inwestycji wymieniono budowę instalacji kogeneracyjnej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z metanu pochodzącego z kopalni Silesia.

"Budowa układów kogeneracyjnych umożliwi wykorzystanie gazu z odmetanowania kopalni, który stanowić będzie darmowe paliwo zasilające silniki kogeneracyjne. Umożliwi to pokrycie co najmniej połowy zapotrzebowania na energię elektryczną zakładu oraz całego zapotrzebowania na energię cieplną" - podali przedstawiciele Bumechu.

Modernizowany jest także zakład przeróbki mechanicznej węgla, co pozwala m.in. na odzyskiwanie miału węglowego z mułów - pozyskany w ten sposób surowiec będzie stosowany jako dodatek do mieszanek energetycznych produkowanych przez kopalnię.

Bumech kupił Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia od czeskiego właściciela na przełomie 2020 i 2021 roku. Czeski Energetyczny i Przemysłowy Holding informował wcześniej, iż alternatywą dla sprzedaży jest likwidacja kopalni. Bumech kupił zakład w okresie poprzedzającym niespotykaną od lat koniunkturę na węgiel.

"Wydarzenia geopolityczne ostatnich miesięcy wzmocniły znaczenie i rolę węgla w gospodarce Polski i Europy. Znacząco wzrósł popyt na surowiec, generowany ze strony energetyki zawodowej i mniejszych odbiorców, którzy są głównymi klientami Grupy Kapitałowej Bumech. W celu wykorzystania dobrej koniunktury na węgiel, (...) uchylono decyzję poprzedniego właściciela kopalni o jej likwidacji i podjęto szereg działań w celu usprawnienia jej działalności" - przypomniała w środę Grupa.

Według opublikowanych w środę szacunków, zysk brutto Grupy Bumech w trzech kwartałach 2022 r. wyniósł blisko 360 mln zł, z czego ponad 172 mln zł w trzecim kwartale. Szacowane przychody za trzy kwartały osiągnęły poziom 824 mln zł, wstępny wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 369 mln zł, zaś oczekiwany wynik EBITDA 448 mln zł.

Dzięki dobrym wynikom, we wrześniu br. Bumech spłacił wszystkie wierzytelności układowe - w 37 zamiast 96 miesięcznych ratach, a w październiku br. spółka wypłaciła dywidendę z zysku za zeszły rok.

Oprócz sprzedaży rodzimego węgla, Grupa zdecydowała też o sprowadzaniu surowca z zagranicy. We wrześniu podpisano umowę dotyczącą przywozu węgla energetycznego z RPA w okresie od listopada br. do końca marca 2024 r. Umowa daje Grupie swobodę w ustalaniu ilości sprowadzanego do Polski węgla, przy założeniu, że w pierwszych miesiącach realizacji kontraktu będzie to nie mniej niż 50 tys. ton certyfikowanego węgla miesięcznie, a w miarę realizacji umowy nawet 100 tys. ton w ciągu miesiąca.

Tagi:
metan, kopalnia, oze

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.