Program przeciwdziałania niedoborowi wody na ostatniej prostej!

zk

06.10.2022 09:02 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia Program przeciwdziałania niedoborowi wody na ostatniej prostej!

Partnerzy portalu

 Program przeciwdziałania niedoborowi wody na ostatniej prostej! - ZielonaGospodarka.pl
Wiceminister Gróbarczyk i Prezes Woś. Fot. Ministertswo Infrastruktury

4 października 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka i Prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia dotycząca Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (PPNW), który w najbliższych miesiącach ma zostać przyjęty przez rząd.

Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie. Tę niekorzystną sytuację potęgują zmiany klimatu skutkujące coraz częstszymi suszami. Obecnie zatrzymujemy na obszarze kraju tylko 7,5 proc. średniorocznego odpływu. PPNW zakłada zwiększenie poziomu retencji do 15 proc. Łączny koszt jego wdrożenia szacowany jest na 41 mld zł. Program jest komplementarny względem pozostałych dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej – planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz programów rozwoju dróg wodnych, a działania w nim zawarte są uzupełnieniem zadań wynikających z tych dokumentów.

– Głównym celem PPNW jest zwiększenie poziomu retencji wód opadowych. Oznacza to zatrzymanie ich wszelkimi sposobami w środowisku i ograniczenie ich bezproduktywnego spływu do morza. Program zakłada realizację 14 typów działań. Przyczynią się one nie tylko do łagodzenia skutków suszy, ale także do ograniczenia ryzyka powodziowego. Będzie to miało pozytywny wpływ nie tylko na gospodarkę wodną, ale także na zwiększenie odporności całej gospodarki narodowej oraz środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatyczne – powiedział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

–  Aby móc właściwie prowadzić gospodarkę wodną musimy mieć wodę, a mamy jej niestety mało w stosunku do średniej europejskiej, a nawet światowej. By to zmienić potrzebne są działania techniczne, czyli inwestycyjne i nietechniczne, czyli zwiększanie świadomości społecznej w zakresie postrzegania wody jako cennego dobra, którego nie może zabraknąć. PPNW jest komplementarny w stosunku do programów strategicznych Wód Polskich takich jak plany gospodarowania wodami, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plan przeciwdziałania skutkom suszy. Stanowi jedną komplementarną całość, co pozwala zaplanowanie zróżnicowanych działań dla rozwoju racjonalnej gospodarki wodnej. Program będzie poddany konsultacjom społecznym, dzięki czemu będzie oddawać rzeczywiste potrzeby obywateli w zakresie bezpieczeństwa wodnego. Obserwujemy suszę w naszym kraju, dlatego musimy spowalniać odpływ i zatrzymywać wodę na miejscu, tak by rzeki by nie traciły możliwości zapewniania przepływów minimalnych, co przekłada się na stan środowiska naturalnego i gospodarki narodowej. Zapewniam, że gdy tylko PPNW zostanie uchwalony, Wody Polskie rozpoczną jego realizację i dołożą wszelkich starań, by osiągnąć założony cel, czyli podwojenie ilości wody dyspozycyjnej dla polskiej gospodarki, do co najmniej 15% średniorocznej retencji – podkreślił Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś.

W PPNW znalazło się 14 typów działań – trzy związane z inwestycjami hydrotechnicznymi, pięć ukierunkowanych na poprawę retencji na obszarach rolniczych, dwa ukierunkowane na zwiększenie retencji leśnej, dwa dotyczące renaturyzacji oraz po jednym przeznaczonym dla obszarów miejskich i pokopalnianych. Realizacja wszystkich działań pozwoli na zwiększenie poziomu powstrzymanego odpływu wód do Morza Bałtyckiego o 5 mld m3. To ponad 8 proc. średniorocznego odpływu wód z obszaru Polski.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 29537,00 $ tona 1,07% 1 lut
 Cynk 3439,00 $ tona 0,91% 1 lut
 Aluminium 2610,00 $ tona 3,04% 1 lut
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.