Projekt dot. podziału środków finansowych na realizację programu "Fundusze Europejskie dla Rybactwa"

rk

15.05.2023 07:55
Strona główna Klimat, Edukacja Projekt dot. podziału środków finansowych na realizację programu "Fundusze Europejskie dla Rybactwa"

Partnerzy portalu

Projekt dot. podziału środków finansowych na realizację programu "Fundusze Europejskie dla Rybactwa" - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano 12 maja projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano szereg działań, m.in. przyczynianie się do dobrego stanu środowiska, propagowanie warunków dla rentownych, konkurencyjnych i atrakcyjnych sektorów rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa, gromadzenie i analiza danych oraz promowanie wiedzy o morzu oraz przyczynianie się do osiągnięcia dobrego stanu środowiska poprzez wdrażanie i monitorowanie chronionych obszarów morskich, w tym obszarów Natura 2000.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest opracowanie regulacji prawnych mających na celu określenie podziału środków finansowych na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz ustalenie limitu na poszczególne priorytety, cele szczegółowe lub rodzaje interwencji. Nie jest możliwe osiągnięcie ww. celu za pomocą innych środków niż w drodze projektowanego rozporządzenia.

Przyjęty podział środków w projektowanym rozporządzeniu uwzględnia fundusze, jakie zostały ustalone w programie i na co konkretnie zostaną przydzielone. Cała kwota wynosi 731 982 790 euro. Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego i Akwakultury (EFMRA)  sięga 512 387 950 euro, z kolei wkład państwa to  219 594 837 euro.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Dokument wejdzie w życie dzień po jego ogłoszeniu, co ma zapewnić możliwość sprawnej realizacji zadań w zakresie wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Z treścią można zapoznać się TUTAJ.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24187,00 $ tona -4,60% 29 wrz
 Cynk 2640,00 $ tona 3,17% 29 wrz
 Aluminium 2307,00 $ tona 3,41% 29 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.