Projekt: elektrownie będą mogły łatwiej zagospodarować odpady powstałe po spalaniu paliw

zk

09.02.2022 07:27 Źródło: PAP
Strona główna Odpady, Recykling Projekt: elektrownie będą mogły łatwiej zagospodarować odpady powstałe po spalaniu paliw

Partnerzy portalu

Projekt: elektrownie będą mogły łatwiej zagospodarować odpady powstałe po spalaniu paliw - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Odpady ze spalania paliw np. popioły, żużle, gipsy, po spełnieniu odpowiednich warunków, będą tracić status odpadów przez co, łatwiej będzie je mogła wykorzystać budowlanka - wynika z projektu rozporządzenia resortu klimatu i środowiska.

We wtorek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw.

Jak wynika z uzasadnienia i oceny skutków regulacji (OSR) projektu, ma on na celu ułatwienie zagospodarowania odpadów, które powstają w procesie energetycznego spalania paliw.

W uzasadnieniu wskazano, że rocznie sektor energetyczny produkuje ok. 14 mln ton odpadów, co stanowi ok. 20 proc. wszystkich wytworzonych odpadów w kraju w skali roku. "Część odpadów powstających w procesie energetycznego paliw poddana jest odzyskowi, jednak większość tj. 7 552 tys. Mg trafia na składowiska. Łączna ilość odpadów zdeponowanych na składowiskach wynosi ok. 325 477 tys. Mg, przy czym część z nich jest już niedostępna, z uwagi na przeprowadzone rekultywacje" - dodano.

Wyjaśniono, że obecnie nie ma jednolitych standardów odnoszących się do procedury utraty statusu odpadów dla odpadów powstałych w procesie energetycznego spalania paliw, co ma jednak zmienić nowe rozporządzenie. "W obecnym porządku prawnym dotychczas brak jest określenia szczegółowych warunków dla przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadów dla odpadów powstających z energetycznego spalania paliw. (...) Brak w obecnym stanie prawnym jednoznacznego i jednolitego podejścia w tym zakresie i rzadkie stosowanie tej procedury przez mniejsze podmioty z sektora energetycznego, powoduje zaburzenie hierarchii postępowania z odpadami, ponieważ skutkuje tym, że wartościowe substancje nie trafiają do wykorzystania gospodarczego, lecz są deponowane na składowiskach" - podkreślono.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady, jakie powstają w procesie energetycznego spalania paliw, mogą zostać uznane za produkt uboczny lub uzyskać status produktu lub substancji po spełnieniu szczegółowych warunków dotyczących utraty statusu odpadów. Część podmiotów sektora energetycznego otrzymuje decyzje o uznaniu za produkt uboczny popiołów, żużli i gipsów powstałych w procesie energetycznego spalania paliw.

Zwrócono jednak uwagę, że dotyczy to głównie większych firm, które powierzają obrót takimi ubocznymi produktami podmiotom współpracującym. Mniejsze firmy tego nie robią, co - jak wskazano - wynika m.in. ze skomplikowanych procedur, czy problemem znalezienia stałych odbiorców takich produktów. Jednym z warunków wykorzystania takich produktów jest ich odbiór na bieżąco.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, aby materiał lub produkt wytworzony w wyniku przetwarzania odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw mógł wejść do obiegu gospodarczego jako produkt niebędący odpadem należy spełnić szczegółowe warunki utraty statusu odpadów określone w projekcie. "Posiadacz odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw w drodze utraty statusu odpadów może zagospodarować wytwarzane na bieżąco odpady, jak i odpady zdeponowane na składowiskach. Utrata statusu odpadów w przeciwieństwie do procedury uzyskania statusu ubocznego produktu spalania umożliwia rozbiórkę i gospodarcze wykorzystanie odpadów zalegających na składowiskach, przez co nastąpi zwolnienie zajmowanych terenów oraz wprowadzenie na rynek tańszych, lokalnie dostępnych materiałów i produktów powstałych w procesie odzysku w ramach procedury utraty statusu odpadów" - wyjaśnia się w uzasadnieniu projektu.

Dodano, że pośrednim celem nowego rozporządzenia będzie stworzenie możliwości likwidacji składowisk odpadów powstałych w procesie energetycznego spalania paliw oraz zmniejszenie wydobycia surowców naturalnych.

W uzasadnieniu wskazano, że np. popioły, żużle, gipsy, które powstają w procesie energetycznego spalania paliw mogą być wykorzystane jako składniki do produkcji: cementu, betonu i spoiw, podbudów, kruszyw, mieszanek związanych i niezwiązanych, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiałów budowlanych wykorzystujących gips syntetyczny.

Projekt określa rodzaje odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw i wskazuje na dopuszczalne w procedurze utraty statusu odpadów procesy odzysku. Zawiera on też minimalne kryteria jakościowe i wskazuje na kierunki wykorzystania materiałów lub produktów powstałych w procesie odzysku w ramach procedury utraty statusu odpadów.

Jak wyjaśniono, odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw, po spełnieniu szczegółowych warunków zawartych w rozporządzeniu, będą tracić status odpadów. Jednym z warunków, aby tak się stało będzie poddanie ich odzyskowi. Kolejnym będzie ich wykorzystanie jako np. składniki cementu czy betonu. Powstałe materiały będą musiały jednak spełnić minimalne kryteria jakościowe. Próbki odpadów będą musiały być też przebadane przez akredytowane laboratorium. Nie będą one mogły też powodować zagrożenia dla środowiska.

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.