Projekt: zielona energia w gospodarstwach rolnych ma być finansowana z PROW 2014-2020

zk

12.05.2022 09:26 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Projekt: zielona energia w gospodarstwach rolnych ma być finansowana z PROW 2014-2020

Partnerzy portalu

Projekt: zielona energia w gospodarstwach rolnych ma być finansowana z PROW 2014-2020 - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

"Zielona energia w gospodarstwie rolnym", to nowe działanie w ramach PROW, które zamierza uruchomić ministerstwo rolnictwa, aby w pełni wykorzystać unijne środki - wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu dot. zmian w PROW na lata 2014-2020.

Na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu w środę opublikowano informację dotyczącą projektu uchwały rządu ws. przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Jak wyjaśniono, przyczyną wprowadzonych zmian finansowych do PROW 2014-2020 jest przede wszystkim konieczność zapewnienia pełnego wykorzystania środków programu, co jest kwestią priorytetową.

"Ze względu na niekorzystną sytuację rynkową (postępujący wzrost cen środków produkcji rolnej oraz cen materiałów budowlanych), część wnioskodawców odkłada decyzje związane z inwestycjami, a co się z tym wiąże, w niektórych instrumentach wsparcia zainteresowanie jest mniejsze niż przewidywano. Środki z instrumentów wsparcia, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem zostaną zatem przesunięte do instrumentów, w ramach których możliwe jest ich pełne wykorzystanie" - napisano w wykazie.

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie w typie operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" obszaru f - "Zielona energia w gospodarstwie rolnym". Jest to program polegający na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii, a powodem jego wprowadzenia jest obecna sytuacja geopolityczna. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jednoznacznie uświadomiła, jak ogromną rolę dla kraju ma bezpieczeństwo energetyczne - zaznaczono.

Ponadto, w związku z wysoką inflacją oraz postępującym wzrostem cen środków produkcji rolnej oraz materiałów budowlanych zaproponowano część zmian merytorycznych w instrumentach wsparcia, np. podniesienie wysokości przyznawanej pomocy w typach operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej".

Projektowana uchwała przewiduje, by w obszarach a-d operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" zwiększyć kwoty pomocy do poziomu: 1 mln zł (z 900 tys. zł) — w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru a (produkcja prosiąt); 600 000 zł (obecnie 500 tys. zł) — w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów b-d, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, kwota pomocy nie może przekroczyć 250 000 zł (dotychczas 200 tys. zł).

Natomiast wobec wzrostu oprocentowania kredytów, a tym samym kosztów ich obsługi przez kredytobiorców (rolników i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego), zaproponowano zmianę w ramach instrumentów finansowych PROW 2014-2020 dotyczącą zwiększenia dopłaty do oprocentowania z 2 proc. do 5 proc. gwarantowanych kredytów obrotowych Funduszu Gwarancji Rolnych w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19.

Ministerstwo szacuje, że dopłaty do tych kredytów i objęcie ich gwarancjami łącznie z gwarancjami do kredytów inwestycyjnych udzielanymi na podstawie dotychczasowych zasad wymaga zwiększenia kwoty limitu środków na instrumenty finansowe o 39 mln euro.

"Zaproponowane rozwiązania zagwarantują efektywną realizację PROW 2014-2020 oraz pełne wykorzystanie środków programu, konieczne jest zatem jak najszybsze wdrożenie zaproponowanych rozwiązań" - czytamy w uzasadnieniu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM - to drugi kwartał 2022 r.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.