Projekt: zmiany wdrażające KPO dot. grantów na wymianę źródeł ciepła

zk

18.02.2022 17:08 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Projekt: zmiany wdrażające KPO dot. grantów na wymianę źródeł ciepła

Partnerzy portalu

Projekt: zmiany wdrażające KPO dot. grantów na wymianę źródeł ciepła - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Projekt zmian wdrażających elementy Krajowego Planu Odbudowy zamieszczono w czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu. Dotyczy m.in. grantów na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej przewidzianych w KPO.

Jak podano, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych stanowi przede wszystkim realizację działań związanych ze wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Doprecyzowano, że chodzi głównie o działania z KPO obejmujące wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (część grantowa) oraz inwestycje w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach, z uwzględnieniem efektywności energetycznej (część pożyczkowa).

Projekt przewiduje zmiany w przepisach ustaw regulujących zasady udzielania wsparcia z Funduszu Dopłat i Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Zmodyfikowane mają być zasady udzielania premii termomodernizacyjnej tak, by większe wsparcie trafiało na głębokie i kompleksowe termomodernizacje.

Wprowadzony ma być grant OZE na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, który pozwoli na częściową lub całkowitą zmianę źródła energii w budynku, co ma się przyczynić do rozpowszechnienia OZE w sektorze mieszkaniowym. Zaproponowano też grant udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy pod warunkiem przyłączenia do scentralizowanego źródła ciepła czy wymiany na źródła odnawialne lub niskoemisyjne.

Założono też wyższe wsparcie dla inwestycji realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat, polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne. Ponadto przewidziano dodatkowe wsparcie dla nowego budownictwa społecznego w postaci pokrycia połowy kosztów montażu instalacji OZE w budynku.

Projekt obejmuje też kwestię wysokości stawek czynszu w zasobach SIM/TBS. Wskazano, że stawki te, w zależności od rodzaju wsparcia, wynoszą 4 proc. albo 5 proc. wartości odtworzeniowej lokalu ustalanej na podstawie ogłaszanego przez wojewodę średniego kosztu odtworzenia metra kwadratowego właściwego dla lokalizacji inwestycji. Jak podano, limit czynszów ustalanych w oparciu o taki wskaźnik może nie być wystarczający do spłaty przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe i TBS-y zobowiązań związanych z zaciągniętym preferencyjnym kredytem.

Jako planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów wskazano II kw. br. Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.