Rada UE formalnie przyjęła dyrektywę o ochronie środowiska poprzez prawo karne

Rada UE formalnie przyjęła dyrektywę o ochronie środowiska poprzez prawo karne - ZielonaGospodarka.pl
26.03.2024 14:55
Strona główna Energetyka, OZE Rada UE formalnie przyjęła dyrektywę o ochronie środowiska poprzez prawo karne

Partnerzy portalu

Rada UE formalnie przyjęła dyrektywę o ochronie środowiska poprzez prawo karne - ZielonaGospodarka.pl

Rada UE formalnie przyjęła we wtorek dyrektywę o ochronie środowiska poprzez prawo karne. Dyrektywa ustanawia ogólnounijne normy minimalne dotyczące definicji przestępstw i sankcji. Zastępuje poprzedni akt z 2008 roku.

Dyrektywa będzie miała zastosowanie wyłącznie do przestępstw popełnionych w UE. Państwa członkowskie mogą jednak zdecydować się na rozszerzenie zakresu swojej jurysdykcji na przestępstwa popełnione poza ich terytorium.

Liczba czynów, które będą stanowić przestępstwo, wzrośnie z dziewięciu do 20. Nowe przestępstwa obejmują nielegalny handel drewnem, nielegalny recykling zanieczyszczających części statków oraz poważne naruszenia przepisów dotyczących chemikaliów.

Nowa dyrektywa wprowadza również klauzulę "przestępstwa kwalifikowanego", która ma zastosowanie, gdy przestępstwo, o którym mowa w dyrektywie, zostało popełnione umyślnie i powoduje zniszczenie lub nieodwracalną lub długotrwałą szkodę w środowisku.

Przestępstwa umyślne, które powodują śmierć osoby, podlegają karze pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej 10 lat; państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu jeszcze surowszych sankcji w swoim ustawodawstwie krajowym. Inne przestępstwa skutkują pozbawieniem wolności do pięciu lat. Maksymalna kara pozbawienia wolności za przestępstwa kwalifikowane wynosi co najmniej osiem lat.

W przypadku firm grzywny będą wynosić co najmniej 5 proc. całkowitego światowego obrotu w przypadku najpoważniejszych przestępstw lub alternatywnie 40 mln euro. W przypadku wszystkich pozostałych przestępstw maksymalna grzywna będzie wynosić co najmniej 3 proc. obrotu lub alternatywnie 24 mln euro.

Państwa członkowskie UE będą musiały dopilnować, aby osoby fizyczne i firmy mogły zostać ukarane dodatkowymi środkami, takimi jak zobowiązanie sprawcy do przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego lub naprawienia szkód, wykluczenie ich z dostępu do finansowania publicznego lub cofnięcie zezwoleń lub upoważnień.

Państwa członkowskie mają dwa lata od wejścia w życie dyrektywy na dostosowanie do niej przepisów krajowych.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz 

asc/ ap/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.