POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

Raport EY: Polska wyłania się na znaczącego gracza na rynku morskiej energetyki wiatrowej

zg

17.11.2023 11:29
Strona główna Energetyka, OZE Raport EY: Polska wyłania się na znaczącego gracza na rynku morskiej energetyki wiatrowej

Partnerzy portalu

Raport EY: Polska wyłania się na znaczącego gracza na rynku morskiej energetyki wiatrowej - ZielonaGospodarka.pl

Nowy Indeks Atrakcyjności Krajów w zakresie Energii Odnawialnej (RECAI) przeprowadzony przez EY plasuje Polskę na 15. pozycji. Tym samym wyrasta ona na znaczącego gracza na rynku odnawialnych źródeł energii. Według raportu światowych przywódców wzywa się do potrojenia światowej mocy w zakresie energii odnawialnej do 11 000 GW do 2030 r., przy czym przewiduje się, że prawie 80% z 15 rynków, na których wyznaczane są cele w zakresie morskiej energii wiatrowej na 2030 r., nie osiągnie swoich celów.

Według najnowszego Indeksu burzliwe czasy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej mogą zmienić sposób budowania i finansowania dużych projektów energetycznych w przyszłości. Morska energetyka wiatrowa ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zerowej emisji netto, ale ma za sobą trudne 12 miesięcy ze względu na ograniczony łańcuch dostaw i rosnące koszty. Globalne koszty projektów wzrosły o 39% od 2019 r., a w następnej dekadzie inflacja kosztów może spowodować zwiększenie nakładów inwestycyjnych w sektorze o około 280 mld USD.

W tym kontekście przewiduje się, że około 80% z 15 rynków, na których określono cele w zakresie morskiej energii wiatrowej na rok 2030, nie osiągnie wyznaczonych celów. Co więcej, Wielka Brytania utraciła wiodącą pozycję najatrakcyjniejszego kraju do lokalizacji morskich projektów wiatrowych, spadając w ogólnym Indeksie o trzy miejsca na 7. pozycję. We wrześniu 2023 r. maksymalna cena wykonania wynosząca 44 GBP (54 USD) za megawatogodzinę dla morskiej energii wiatrowej w piątej rundzie alokacji w Wielkiej Brytanii (AR5) nie była wystarczająca, aby zachęcić deweloperów do składania ofert. Stanowi to ogromną porażkę w realizacji celu Wielkiej Brytanii, jakim jest osiągnięcie 50 GW mocy wytwórczych na morzu do 2030 r.

- Sektor morskiej energetyki wiatrowej osiągnął punkt zwrotny w czasie, gdy kryzys klimatyczny wymaga pilnych inwestycji, aby osiągnąć globalne cele zerowej emisji netto. Aby morska energetyka wiatrowa mogła spełnić swoją rolę w globalnej dekarbonizacji, konieczne jest minimalizowanie ryzyk, na które deweloperzy nie mają wpływu, gwarantując im rozsądny zwrot z inwestycji. Napięcia w morskim łańcuchu dostaw można złagodzić poprzez standaryzację technologii, zapewniając większą pewność producentom i deweloperom. Rządy muszą opracować strategie, które uproszczą i przyspieszą proces uzyskiwania zgody, minimalizując ryzyko pomiędzy wydaniem umów odbioru a ostatecznymi decyzjami inwestycyjnymi - mówi Arnaud de Giovanni, globalny lider ds. odnawialnych źródeł energii w EY.

Trzy największe rynki RECAI pozostają bez zmian. Stany Zjednoczone utrzymują pierwsze miejsce , napędzane znaczącym wzrostem energii słonecznej w wyniku zachęt wynikających z ustawy o ograniczaniu inflacji. Niemcy pozostają na drugiej pozycji , odnotowując znaczny wzrost w sektorze lądowej energetyki wiatrowej; nowe moce zainstalowane do końca września przewyższają łączną moc zainstalowaną w 2022 r. Pomimo wstrzymania dotacji na szczeblu krajowym Chiny kontynuują tendencję wzrostową w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, utrzymując ogólnie trzecią pozycję .

Kraje nordyckie w dalszym ciągu realizują swoje ambicje w zakresie energii odnawialnej, a Dania, Szwecja i Norwegia awansują odpowiednio o dwa, trzy i pięć miejsc.

Japonia spadła o trzy miejsca na 13. pozycję. Pomimo obfitych zasobów naturalnych i zaangażowania w redukcję paliw kopalnych, pozostaje w tyle za innymi wiodącymi gospodarkami pod względem wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej. Podobnie Chile spadło o dwa miejsca na 16. pozycję. Niezależnie od nowych celów w zakresie przechowywania baterii, Chile w dalszym ciągu boryka się z sporadycznymi problemami wynikającymi z ograniczeń w dostawie energii słonecznej w całym kraju.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.