POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla bazy operacyjno-serwisowej w Ustce

kw

31.10.2023 12:52
Strona główna Energetyka, OZE RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla bazy operacyjno-serwisowej w Ustce

Partnerzy portalu

RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla bazy operacyjno-serwisowej w Ustce - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PGE

W postępowaniu wszczętym na wniosek inwestora - PGE Baltica Sp. z o. o., reprezentowanego przez pełnomocnika: p. Mieczysława Korzeńskiego (WUPROHYD Sp. z o. o. Biuro Projektów), znak WH-094/TH/05/2023, z dnia 18.05.2023 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Baza operacyjno - serwisowa w Porcie Ustka”, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 30.10.2023 r. (RDOŚ-Gd-WOO.420.34.2023.AJ.10) stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Baza operacyjno - serwisowa w Porcie Ustka”, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 1560/30, 1560/38, 1560/39, 1560/40, 1560/41, 1560/42 1560/48, 1560/49, 1560/50, 1560/51, 1560/52, 1560/53, 1560/54, 1560/55, 1560/56, 1560/57, 1560/58, 1560/60, 1560/81 (Wm), 1560/114, 1560/125, 1560/126 obręb ewidencyjny 221201_1.0001 Ustka.

RDOŚ orzekł również określić warunki dotyczące etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, tj. wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić poza okresem gniazdowania, rozbiórkę wszystkich obiektów przeprowadzić po wcześniejszej analizie ornitologa, a także minimalizować uciążliwość akustyczną związaną z realizacją przedsięwzięcia.

Baza PGE Baltica powstanie w zachodniej części usteckiego portu na terenie obejmującym część dawnej przetwórni rybnej. Centrum serwisowe ma służyć bieżącemu monitoringowi farm wiatrowych PGE na Bałtyku oraz planowanym i doraźnym naprawom komponentów turbin wiatrowych działających na morzu. Będą stąd wypływać jednostki z załogami serwisującymi i częściami zamiennymi. PGE Baltica chce też na tym terenie zbudować Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej, w którym m.in. szkoleni będą przyszli serwisanci.

Podmiotem realizującym usługi na zlecenie PGE Baltica jest biuro projektów Wuprohyd z Gdyni, które specjalizuje się w projektowaniu infrastruktury portowej i budowli hydrotechnicznych. Wykonawca zrealizuje projekt zespołu obiektów biurowo-socjalnych oraz magazynu części zamiennych wraz z zagospodarowaniem terenu i kompletną infrastrukturą nadziemną i podziemną (w tym instalacje elektryczne, telekomunikacyjne i sanitarne) stanowiącą elementy przyszłej bazy operacyjno-serwisowej.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.