Rola ubezpieczycieli w rozwoju polskiego offshore wind [wideo]

Strona główna Energetyka, OZE Rola ubezpieczycieli w rozwoju polskiego offshore wind [wideo]

Partnerzy portalu

Rola ubezpieczycieli w rozwoju polskiego offshore wind [wideo] - ZielonaGospodarka.pl
Fot. ZielonaGospodarka.pl

„Offshore Wind 2.0. Ryzyko, bezpieczeństwo i finansowanie” to wydarzenie poświęcone często pomijanemu aspektowi rozwoju morskiej energetyki wiatrowej – ubezpieczeniom i ryzykom finansowym. Podczas konferencji rozmawialiśmy z Tomaszem Librontem, prezesem zarządu Smartt Re, o roli instytucji ubezpieczających w budowaniu nowego sektora polskiego przemysłu.

Proszę powiedzieć, co wyróżnia tę konkretną konferencję spośród innych wydarzeń organizowanych dla sektora morskiej energetyki wiatrowej?

Nie ma tego typu wydarzeń, jeżeli chodzi o rynek ubezpieczeniowy w Polsce. Ta konferencja jest unikalna z tego względu, że po raz pierwszy gromadzi przedstawicieli różnych stron. Mamy tu banki i ubezpieczycieli, inwestorów, podwykonawców, deweloperów, reasekuratorów, brokerów ubezpieczeniowych. Możemy podzielić się opiniami, poglądami, wysłuchać ciekawych prezentacji, cały czas mając na uwadze offshore od strony ubezpieczeniowej. To przestrzeń, gdzie kwestia ubezpieczeń może być bardzo wyraźnie podkreślona czy uwypuklona. Tego na innych wydarzeniach nie ma. Tutaj możemy rozmawiać o ubezpieczeniach, a jest to ważne, dlatego że ubezpieczenia są niezwykle istotne, jeżeli chodzi o projekty branży offshore wind.

Spróbujmy zatem w kilku słowach wyjaśnić, jaką dokładnie rolę spełniają instytucje ubezpieczające w procesie tworzenia się tego nowego sektora w Polsce.

Tutaj mówimy o inwestycjach wartych kilka miliardów euro. Mówimy o inwestycjach, gdzie sumy ubezpieczenia sięgają kilkuset milionów euro. Mówimy o inwestycjach, które są realizowane w  specyficznym środowisku morskim. Mówimy o inwestycjach, które są niezwykle złożone i skomplikowane, które wymagają zaangażowania wielu podmiotów czy wielu podwykonawców. Bardzo istotnym elementem w całym tym procesie, w procesie skomplikowanym od strony technologicznej, operacyjnej czy logistycznej, są ubezpieczenia. To one zapewniają bezpieczeństwo realizacji tych projektów. Sukces tych inwestycji w dużej mierze zależy od tego, czy oferta ubezpieczeniowa będzie przygotowana tak, jak powinna. Oczywiście nie wszystkie ryzyka da się ubezpieczyć, ale przy tego typu inwestycjach, przy tak dużych inwestycjach, ubezpieczenia są istotnym elementem procesu zarządzania ryzykiem. Powinny być brane pod uwagę na każdym etapie. Współpraca pomiędzy podmiotami powinna być uwzględniona już na wczesnym etapie realizacji projektów. Tak, żeby ubezpieczyciele, którzy później będą dostarczali ofertę ubezpieczeniową, zrozumieli, jakie ryzyko mają ponosić. Nie unikniemy tego ryzyka. Tutaj mówimy o cesji ryzyka. To ryzyko nie znika. To ryzyko jest po prostu przeniesione na ubezpieczyciela. Żeby ubezpieczyciel dobrze zrozumiał swoje zaangażowanie w takim ryzyku, powinien od samego początku być zaangażowany w realizację takiego projektu. Inna kwestia, inne spojrzenie na to jest takie, że bardzo często ci duzi deweloperzy, te duże firmy, inwestorzy, wykonawcy, mając na myśli między innymi łańcuch dostaw, angażują podwykonawców i wymagają od tych podwykonawców, aby mieli zawarte własne polisy na prace, które są przez nich realizowane. To na podwykonawcach spoczywa obowiązek prawidłowej identyfikacji ryzyk, które są po ich stronie. To na nich spoczywa obowiązek zabezpieczenia się przed tymi ryzykami właśnie poprzez ubezpieczenia. Rola ubezpieczycieli czy rola brokera ubezpieczeniowego polega na tym, żeby pomagać tym podwykonawcom w prawidłowej identyfikacji ryzyk. Ta konferencja służy temu, żeby pokazać podwykonawcom, że jesteśmy do ich dyspozycji. Rozmawiamy o dużych inwestycjach, o inwestycjach wartych kilka miliardów euro. Jesteśmy do dyspozycji, żeby pomagać w identyfikacji tych ryzyk, które da się ubezpieczyć.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.