Ruszają prace nad ujęciem wody dla elektrowni w Grudziądzu

zk

28.02.2023 06:29 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Ruszają prace nad ujęciem wody dla elektrowni w Grudziądzu

Partnerzy portalu

 Ruszają prace nad ujęciem wody dla elektrowni w Grudziądzu  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. plac budowy ccgt grudziadz/energa

Należąca do Energi z Grupy ORLEN spółka CCGT Grudziądz rozpoczyna prace dotyczące budowy ujęcia i magistrali przesyłowej wody, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania elektrowni. Elektrownia wyposażona zostanie w zamknięty system obiegu, dzięki czemu jej zapotrzebowanie na wodę z Wisły ograniczone będzie do niezbędnego minimum. Wykonawcą ujęcia wody będzie polska firma Budimex SA.

W zakres prac, które zostały jej powierzone, wejdą m.in.: budowa pompowni wody z Wisły oraz rurociągów technicznych między nią a samą elektrownią czy wykonanie systemów pomocniczych, w tym zasilania, sterowania i automatyki. Wykonawca będzie też odpowiedzialny za realizację prac w korycie rzeki, w szczególności: odbudowę ostrogi, wzmocnienie brzegu i pogłębienie dna Wisły w rejonie ujęcia.

– Budowa ujęcia wody i magistrali wodnej to kolejny kluczowy etap realizacji elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Równolegle kontynuowane są działania związane z produkcją kluczowych maszyn i urządzeń bloku oraz konstrukcja obiektów na placu budowy. Dzięki profesjonalnemu podejściu i determinacji wszystkich zaangażowanych w projekt stron, realizowane prace przebiegają bezpiecznie, zarówno dla ludzi, jak i otaczającego nas środowiska, a także zgodnie z przyjętym harmonogramem – podkreśla Marcin Małek, prezes zarządu CCGT Grudziądz.

Nim prace nad ujęciem wody zostały podjęte, inwestor przeprowadził szeroki zakres badań i analiz, a także uzyskał wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne, w tym przede wszystkim decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Wszystko to w celu zapewniania najwyższego możliwego bezpieczeństwa dla środowiska.

Nowe i poprawione drogi publiczne

Prace będą częściowo realizowane w terenie, gdzie spółka wraz z władzami Grudziądza planuje przeprowadzenie inwestycji drogowych. Na mocy zawartej z Urzędem Miasta umowy drogowej inwestor umiejscowi część rurociągów w sąsiedztwie planowanych pasów drogowych, w których po zakończeniu budowy magistrali rurociągowych wybudowane zostaną drogi publiczne.

Spółka CCGT Grudziądz prowadzi obecnie zaawansowane uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu co do szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji drogowych, jak też warunków współpracy stron przy ich realizacji. Spółka wniesie też swój wkład finansowy do tych planowanych inwestycji drogowych. Dzięki tej współpracy realizacja prac i powstanie w Grudziądzu nowoczesnej elektrowni przyczyni się w sposób wymierny zarówno do budowy nowych, jak też poprawy jakości części z istniejących już dróg publicznych. Tym samym wzrośnie też jakość życia mieszkańców miasta korzystających z dróg w rejonie planowanych prac.

Postępy w budowie elektrowni

Na terenie głównym elektrowni trwają obecnie zaawansowane prace budowlane. Zakończono już pierwszy etap procesu palowania części z obiektów głównych (budynku maszynowni, w którym umiejscowiony będzie turbozespół gazowo-parowy, oraz budynku kotła odzysknicowego HRSG). Przygotowywane są działania związane z wykonywaniem płyt fundamentowych.

Oprócz tego gotowe jest już zaplecze biurowe dla pracowników budowy oraz główna cześć placów składowych, dróg transportowych i parkingów. W uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu rozpoczęto też proces wzmocnienia odcinka ul. Skowronkowej, po której odbywały się będą transporty na teren budowanej elektrowni, wszystko to w celu minimalizacji utrudnień dla okolicznych mieszkańców.

Blok ważny dla transformacji i bezpieczeństwa energetycznego


Blok energetyczny CCGT Grudziądz będzie jedną z najnowocześniejszych elektrowni gazowo-parowych w swojej klasie. Jego konfiguracja bazowała będzie na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, zapewniających jednostce wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej przy jednoczesnej minimalizacji oddziaływania na środowisko. Elektrownia w Grudziądzu stanowi też istotny element strategii Grupy ORLEN, zapewniając zauważalny krok w transformacji polskiej energetyki. Jednostka dzięki wysokiej sprawności, niskim wskaźnikom emisji oraz wysokiej elastyczności pracy, zapewniała będzie stabilizację pracy polskiego systemu elektroenergetycznego i wsparcie dla rozwijanych równolegle, przez inne spółki z Grupy ORLEN, źródeł odnawialnych.

Elektrownia w Grudziądzu jest też źródłem wytwórczym ważnym z punktu widzenia polskiego Operatora Sieci Przesyłowych – Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W grudniu 2021 roku spółka CCGT Grudziądz zawarła z PSE 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem świadczenia usługi mocowej przypadającym na rok 2026. W czasie realizacji umowy, kontraktującej łącznie 518 MW, spółka może liczyć na przychód sięgający co najmniej ok. 3,52 mld zł.

Tagi:
energa, oze

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.