RWE edukuje pomorskie dzieci i młodzież na temat odnawialnych źródeł energii

zk

14.06.2022 13:31 Źródło: RWE
Strona główna Energetyka, OZE RWE edukuje pomorskie dzieci i młodzież na temat odnawialnych źródeł energii

Partnerzy portalu

RWE edukuje pomorskie dzieci i młodzież na temat odnawialnych źródeł energii - ZielonaGospodarka.pl
Fot. RWE

RWE kontynuuje cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na Pomorzu. Do tej pory w zajęciach wzięło udział około 750 uczniów klas 4-8, w wieku 10-14 lat. Na początku czerwca zainicjowano zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W trakcie zajęć uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób produkowana jest zielona energia oraz zdobywają wiedzę na temat perspektyw rozwoju sektora OZE w Polsce i możliwości zatrudnienia w tej dynamicznie rozwijającej się branży

RWE kontynuuje cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na Pomorzu. Do tej pory, w listopadzie i grudniu 2021 roku oraz maju 2022 r. warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii przeprowadzono w kilku placówkach – w Szkole Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich w gminie Ustka, Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie w gminie Słupsk, Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku i Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy. Zajęciami objęto łącznie około 750 uczniów klas 4-8, w wieku 10-14 lat.

Joanna Grochocka, Consent Engineer / Specjalista ds. pozyskiwania zgód – CNS w projekcie F.E.W. Baltic II, RWE Renewables: „Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do uczniów szkół zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji w morską farmę wiatrową oraz towarzyszącej jej infrastruktury przyłączeniowej. Inicjatywa RWE ma przede wszystkim na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł do wytwarzania energii. Nie bez znaczenia jest też prezentacja potencjału sektora energetyki odnawialnej, jako potencjalnego pracodawcy pierwszego wyboru.”

Zajęcia dla uczniów organizowane przez RWE to 90-minutowe spotkania, w trakcie których dzieci i młodzież nie tylko dowiadują się jak pozyskiwana jest zielona energia, ale również sami mogą wygenerować prąd z turbiny wiatrowej czy paneli fotowoltaicznych. Głównym celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom pozytywnych aspektów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Uczniowie mogą zdobyć wiedzę na temat produkcji prądu z wiatru i słońca. Organizatorzy kładą duży nacisk na edukację w zakresie ograniczenia emisji CO2, poprzez odejście od tradycyjnych, wysokoemisyjnych źródeł energii.

„W części teoretycznej rozmawiamy z uczniami o korzyściach płynących z inwestowania w zieloną energię oraz prośrodowiskowych rozwiązaniach w projektowaniu i budowie instalacji wykorzystujących źródła odnawialne” – podkreślają Joanna Grochocka i Piotr Tomczak – inicjatorzy zajęć, pracownicy RWE Renewables zaangażowani w rozwój projektu F.E.W. Baltic II. „W trakcie warsztatów dzieci i młodzież dowiadują się, jak energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na mechaniczną, a następnie przetwarzana w elektryczną za pomocą generatora będącego częścią turbiny wiatrowej. Prezentujemy naszym słuchaczom materiały audiowizualne, pokazujące jak wygląda i jak budowana jest morska farma wiatrowa, z czego składa się m.in. elektryczna infrastruktura przesyłowa. Jednak najwięcej radości sprawiają uczniom zajęcia praktyczne. Pod czujnym okiem instruktorów, mogą z wykorzystaniem odpowiednich materiałów dydaktycznych, takich jak panele fotowoltaiczne, stacja pogodowa, turbina wiatrowa, multimetry, żarówki itp., zrozumieć jak działają panele słoneczne i elektrownie wiatrowe.”

Duże zainteresowanie nauczycieli i uczniów warsztatami organizowanymi przez RWE potwierdza potrzebę kontynuacji cyklu w kolejnych szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich gmin Ustka i Słupsk. Obecnie RWE rozszerzyło program o uczniów szkół średnich, którzy stoją przed wyborem ścieżki zawodowej i poszukują informacji na temat perspektyw rozwoju sektora offshore w Polsce. Pierwsze zajęcia zrealizowano na początku czerwca w Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Zawodowego w Słupsku. Edukacja w tym zakresie pomoże im podjąć bardziej świadomą decyzję poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy, dedykowanemu tej rozwijającej się gałęzi gospodarki. W trakcie warsztatów rozmawiano z młodymi ludźmi na temat dynamicznego rozwoju rynku pracy, związanego z morską energetyką wiatrową oraz kluczowych kompetencji, poszukiwanych przez pracodawców w sektorze OZE. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem morskiej farmy wiatrowej wraz z jej infrastrukturą przyłączeniową, dzięki prezentacji specjalnie w tym celu przygotowanej makiety. Ponadto umożliwiono im, dzięki technice VR, „wirtualną wizytę” we wnętrzu, fundamentach, wieży oraz na celi morskiej elektrowni wiatrowej. Model przygotowany został przez inżyniera Piotra Sadowskiego, zaangażowanego w projekt morskiej farmy F.E.W. Baltic II. Kolejne zajęcia z uczniami planowane są w dniach 13–15 czerwca w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku.

RWE realizuje swoją wizję bycia odpowiedzialnym producentem energii i dążenia do neutralności klimatycznej. Rozumie, jak ważne jest rozwijanie społecznej świadomości ekologicznej, zwłaszcza wśród najmłodszych pokoleń. Firma chce uświadamiać dzieci i młodzież na temat globalnej potrzeby i konieczności dywersyfikacji w kierunku odnawialnych źródeł energii takich jak fotowoltaika i energia wiatrowa oraz konieczności ograniczenia produkcji CO2 poprzez odejście od tradycyjnych, wysokoemisyjnych i wyczerpywalnych paliw kopalnianych.

RWE Renewables buduje jedną z pierwszych na polskim Bałtyku morskich farm wiatrowych, F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW. Ubiega się też o 11 nowych, morskich obszarów pod budowę farm offshore. W Polsce RWE prowadzi także działalność w zakresie lądowych farm wiatrowych, o łącznej, zainstalowanej mocy wynoszącej 410 MW.

W 2022 r. RWE uruchomiło już lądową farmę wiatrową Rozdrażew (16,8 MW) oraz planuję budowę kolejnego obiektu onshore – Żnin (48 MW). Kolejne projekty znajdują się w fazie przygotowania lub budowy. Dodatkowo, RWE dywersyfikuje portfolio polskiego OZE, inwestując w projekty farm fotowoltaicznych. W latach 2022 i 2023 RWE planuje budowę ponad 80 MW nowych projektów PV.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.