Rząd za projektem specustawy ws. rewitalizacji rzeki Odry

Rząd za projektem specustawy ws. rewitalizacji rzeki Odry - ZielonaGospodarka.pl
18.05.2023 15:36
Strona główna Klimat, Edukacja Rząd za projektem specustawy ws. rewitalizacji rzeki Odry

Partnerzy portalu

Rząd za projektem specustawy ws. rewitalizacji rzeki Odry - ZielonaGospodarka.pl

Lepsza ochrona środowiska wodnego Odry, wsparcie dla inwestycji, powołanie Inspekcji Wodnej, która ma reagować m.in. na nielegalne zrzuty ścieków - takie rozwiązania zakłada przyjęty w środę przez rząd projekt specustawy odrzańskiej, o którym poinformowała KPRM.

Kancelaria premiera przekazała w komunikacie, że rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry.

"Rząd chce przeprowadzić rewitalizację rzeki Odry. Chodzi o lepszą ochronę jej środowiska wodnego, w przypadku wystąpienia katastrofy ekologicznej. Nowe przepisy zakładają wsparcie inwestycji na Odrze na poziomie ok. 1,2 mld zł" - podkreślono.

Jak wyjaśniono, rząd przeznaczy wsparcie dla inwestycji, które mają poprawić stosunki wodne w dorzeczu Odry. "Chodzi m.in. o zadania o charakterze retencyjnym, które mają umożliwić rewitalizację rzeki i ekosystemów zależnych. Na ten cel rząd przeznaczy ok. 1,2 mld zł. Ponadto, usprawnione zostaną procedury administracyjne dla inwestycji, co w efekcie przyśpieszy ich realizację" - poinformowano.

Kancelaria dodała, że pierwszeństwo w uzyskiwaniu środków finansowych mają otrzymać inwestycje związane z budową i modernizacją oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych. "Dzięki temu zapewnione zostanie dodatkowe wsparcie dla inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Odry" - wyjaśniono.

Przyjęty przez rząd projekt przewiduje również powołanie wyspecjalizowanej służby – Inspekcji Wodnej - która ma wykrywać, dokumentować oraz ograniczać przestępstwa i wykroczenia dotyczące nielegalnych zrzutów ścieków do wód, czy innych działań szkodzących środowisku wodnemu.

Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie usprawnień inwestycyjnych w przypadku wykonania: przyrządów pomiarowych na potrzeby większej kontroli odprowadzanych ścieków, które zawierają chlorki i siarczany; systemów retencyjno-dozujących, które mają pozwalać wstrzymywać lub ograniczać zrzut ścieków zawierających chlorki i siarczany, poprzez wykorzystanie zbiorników retencyjnych, umożliwiających zatrzymanie zrzutu wód zasolonych, na czas trwania suszy.

Jak podkreślono, nowe przepisy pozwolą cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawne. "Dotyczy to sytuacji, gdy dalsze korzystanie z wód, na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym, stwarza stan zagrażający życiu i zdrowiu ludzi. Chodzi także o stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku, w szczególności ze względu na występujące zmiany w środowisku wodnym" - wyjaśniono.

Projekt specustawy zakłada ponadto, iż Wody Polskie, starostowie oraz marszałkowie województw będą musieli dokonać zbiorczego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, w obszarze zlewni Odry.

Nowe prawo zaostrzy też kary finansowe za wykroczenia związane z gospodarką wodną – z obecnego poziomu 500 zł do – od 1000 zł do 7500 zł. Wprowadzone zostaną również kary administracyjne w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł, m.in. za zaniedbania dotyczące gospodarki wodnej, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ skr/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.