Silne kobiety są fundamentem zielonej transformacji

05.09.2023 16:04 Źródło: Good One PR, RAJA
Strona główna Klimat, Edukacja Silne kobiety są fundamentem zielonej transformacji

Partnerzy portalu

Silne kobiety są fundamentem zielonej transformacji - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Good One PR, RAJA

Tylko wolne, świadome i posiadające równe prawa dziewczęta i kobiety mają siłę by walczyć o lepszy, bardziej zrównoważony świat. Emancypację i równość kobiet od 17 lat wspiera Fundacja RAJA-Danièle Marcovici. Dzięki jej działaniom dziewczęta i kobiety na całym świecie otrzymują narzędzia do walki o równość i lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci.

Jednym ze sposobów walki o równość i prawa kobiet na świecie, jest wyposażenie ich w tzw. zielone umiejętności. Organizatorzy tegorocznego Międzynarodowego Dnia Młodzieży ONZ, który obchodziliśmy 12 sierpnia określili w ten sposób wiedzę, zdolności, wartości i postawy potrzebne do życia, rozwoju i wspierania zrównoważonego i zasobooszczędnego społeczeństwa. Według badaczy, umiejętności te już wkrótce kluczowe będą nie tylko do podejmowania zrównoważonych środowiskowo decyzji w życiu, ale też w środowisku zawodowym.

Według raportu przedstawionego przez Fundację RAJA-Danièle Marcovici, młode kobiety są pierwszymi ofiarami zmian klimatu, szczególnie w krajach rozwijających się. To dziewczęta i młode kobiety są tam odpowiedzialne za dostarczanie wody (do której często jest coraz dalej) czy dbanie o dzieci. Równocześnie, pomimo wielu trudności i różnych form dyskryminacji, z jakimi się spotykają, dziewczęta odgrywają istotną, codzienną rolę w ochronie środowiska, dostosowywaniu się do zmian klimatu i przyczynianiu się do przetrwania naszego gatunku w przyszłości. Uznanie i wspieranie wkładu dziewcząt i kobiet w ochronę środowiska jest pilną koniecznością. Mając na uwadze ten cel, Fundacja RAJA-Danièle Marcovici od lat koordynuje i współfinansuje działania lobbingowe na rzecz równego dzielenia się zasobami, zwiększenia dostępu dziewcząt do edukacji czy zatrudnienia. Tylko w 2022 roku Fundacja wsparła 18 projektów środowiskowych, w których aktywnie zaangażowanych było 6 949 dziewcząt i kobiet. Ich działania dotarły natomiast do blisko miliona beneficjentów.

Podobnie jak organizatorzy tegorocznego Dnia Młodzieży, Fundacja RAJA-Danièle Marcovici jest przekonana, że przejście na świat zrównoważony środowiskowo i przyjazny dla klimatu ma kluczowe znaczenie dla reagowania na globalny kryzys klimatyczny. Pomyślna transformacja w kierunku bardziej ekologicznego świata musi opierać się na edukacji i rozwoju zielonych umiejętności wśród ludzi, szczególnie młodych. Działania wspierane przez Fundację RAJA-Danièle Marcovici skupiają się na emancypacji dziewcząt i kobiet, poprzez szerzenie wiedzy, wartości i postaw. Osiągnięty dzięki realizowanym programom poziom samoświadomości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za życie swoje i swoich dzieci ułatwia kobietom podejmowanie zrównoważonych środowiskowo decyzji.

Jednym z projektów, który wykorzystywał transfer wiedzy wśród społeczności znajdującej się w trudnej sytuacji był program realizowany na zdegradowanych przez nadmierne rolnictwo przemysłowe i wylesianie terenach Nikaragui. W rejonie, gdzie znaczna część społeczeństwa żyje bez stałego dostępu do czystej wody i dobrej jakości żywności, wspierana przez Fundację organizacja blueEnergy edukowała lokalną społeczność w zakresie agroekologii i permakultury, pomagając zakładać własne ogrody warzywne. Uczestniczki projektu zachęcane były by dzielić się tą wiedzą ze swoimi sąsiadkami, dzięki czemu całe społeczności otrzymały wiedzę i narzędzia do stworzenia bezpiecznego i efektywnego systemu ogrodów, które zapewniają zdrową i wartościową żywność.

Fundacja finansuje także działania w Europie, gdzie skutki zmian klimatu nie są aż tak dramatyczne, ale ludzie mają realny wpływ na ograniczenie zachodzących zmian. Stąd programy kierowane do grup, które wcześniej nie czuły się wystarczająco zmotywowane i przygotowane do zajmowania się kwestiami środowiskowymi. W ramach jednego z projektów, ludzie zachęcani byli do tworzenia lokalnych grup dyskusyjnych na temat ekologicznej transformacji i wspólnego szukania rozwiązań. W efekcie tych działań 50 kobiet, głównie matek, zaangażowało się w prowadzenie różnego rodzaju zajęć i warsztatów dla swoich sąsiadów, w tym szczególnie dla młodzieży. Spotkania kontynuowane są nawet mimo zakończenia projektu, a społeczności w miarę możliwości wprowadzają zmiany w swojej okolicy.

Kobiety znajdują się na pierwszej linii frontu dzisiejszych wyzwań środowiskowych na całym świecie. Równocześnie to właśnie kobiety najczęściej cierpią z powodu różnych form dyskryminacji, które ograniczają ich zdolność do przetrwania w trudnych sytuacjach, jak i dostosowywania się do zmieniających się warunków. Jak czytamy w raporcie Fundacji RAJA „Aby skutecznie walczyć z chaosem klimatycznym i wspierać długoterminowe programy na rzecz przetrwania i adaptacji, uważamy, że konieczne jest wzmocnienie pozycji kobiet i osiągnięcie prawdziwej równości między kobietami i mężczyznami. Aby sprostać temu wyzwaniu, wspieramy projekty na całym świecie, których celem jest dzielenie się zasobami i zwiększanie dostępu kobiet do ziemi, technologii,, edukacji, zatrudnienia i opieki zdrowotnej. Fundacja RAJA-Danièle Marcovici prowadzi kampanie na rzecz zwiększenia globalnej świadomości, a także wspiera działania na pierwszej linii frontu przyczyniające się do ochrony zasobów naturalnych i promujące perspektywy zawodowe kobiet w dziedzinach gospodarki, które szanują środowisko.”

Działania Fundacji RAJA-Danièle Marcovici na rzecz walki o równość i prawa kobiet, wesprzeć może każdy. Kupując materiały opakowaniowe wystarczy wybrać z oferty dystrybutora opakowań RAJA te z kategorii produktów charytatywnych. Za każdą zakupioną paczkę materiałów, 5 zł jest automatycznie przekazywane na rzecz Fundacji. Od początku swojej działalności, m.in. dzięki wpływom charytatywnym ze sklepów RAJA, Fundacja RAJA-Danièle Marcovici wsparła 576 projektów, realizowanych przez 312 organizacji pozarządowych w 56 krajach. Wartość zrealizowanych działań przekroczyła już 11 milionów euro, a skorzystało z nich 110 000 bezpośrednich beneficjentek oraz niezliczone osoby w ich społecznościach. Każdego dnia pracownice, pracownicy, wolontariuszki i wolontariusze Fundacji pracują na rzecz poprawy sytuacji kobiet na świecie.

***

Grupa RAJA jest wiodącym europejskim wielokanałowym dystrybutorem materiałów opakowaniowych i wyposażenia dla firm. Obecna od ponad 65 lat na rynku opakowaniowym w 19 krajach i 26 spółkach. RAJA obsługuje łącznie ponad 2 miliony klientów w Europie, od firm rozpoczynających działalność po firmy międzynarodowe, we wszystkich sektorach działalności. 

RAJA Polska - polski oddział Grupy - funkcjonuje od 2010 roku, dbając o najwyższą jakość usług oraz oferując ponad 3000 produktów opakowaniowych, akcesoria do przechowywania, transportowania i zabezpieczania towarów z dostawą w 24h.

Źródło:
inf. prasowa
Good One PR, RAJA

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.