W Słupsku radni zdecydowali o podwyższeniu o 50 gr od osoby stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

zk

28.09.2022 17:18 Źródło: PAP
Strona główna Odpady, Recykling W Słupsku radni zdecydowali o podwyższeniu o 50 gr od osoby stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Partnerzy portalu

W Słupsku radni zdecydowali o podwyższeniu o 50 gr od osoby stawki opłaty za gospodarowanie odpadami - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Od 1 stycznia 2023 r. w Słupsku (Pomorskie) stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami wzrośnie o 50 gr od osoby, do 21,50 zł od mieszkańca. Ci, którzy nie zastosują się do obowiązku selektywnej zbiórki, podobnie jak w br. zapłacą trzy razy więcej - zdecydowali radni na sesji w środę.

Jedenastoma głosami za, siedmioma przeciw i dwoma wstrzymującymi się słupscy radni przyjęli uchwałę zmieniającą te z 27 listopada 2019 r. i 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody, ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Trzech radnym było nieobecnych.

Zgodnie z przyjętą uchwałą w Słupsku (woj. pomorskie) nadal obowiązywać będzie metoda naliczania opłaty za śmieci od iloczynu osób zamieszkałych w danej nieruchomości.

Od 1 stycznia 2023 r. o 50 gr wzrośnie stawka podstawowa opłaty za segregowane śmieci. Wyniesie 21,50 zł od osoby. Ta stawka zostanie pomniejszona o 2 zł właścicielom nieruchomości jednorodzinnych kompostującym bioodpady.

Dla tych, którzy nie będą stosować się do obowiązku selektywnej zbiórki, określono opłatę podwyższoną, która wyniesie 64,50 zł, czyli pozostanie na poziomie trzykrotności stawki podstawowej. Uchwała z września 2020 r. zakładała, że w 2023 r. podwyższona opłata stanowić będzie czterokrotność podstawowej stawki.

Jak podano w uzasadnieniu, podjęcie uchwały stało się niezbędne ze względu na proponowane zmiany zapisów szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych, co wiąże się ze wzrostem kosztów świadczonej usługi.

Zmiany te zostały przyjęte przez większość radnych również podczas środowych obrad i dotyczą one możliwości zwiększenia w 2023 r. częstotliwości odbiorów elektroodpadów i wielkich gabarytów. Obecnie takich odbiorów jest 12 w roku kalendarzowym, a zgodnie ze zmianą zapisu będzie ich "co najmniej 12".

Dyrektor wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w magistracie Katarzyna Guzewska zaznaczyła, że przy zawieraniu umowy z wykonawcą miasto proponować będzie zwiększenie liczby tych wywozów do 16, czyli po jednym dodatkowym na kwartał.

Nowa stawka opłaty zagospodarowanie odpadami ma pozwolić na zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami w Słupsku.

W dyskusji radny Jan Lange (PO) twierdził, że ta podwyżka nie mogła zostać dobrze skalkulowana, ponieważ to od nowego roku dopiero wzrosną m.in. koszty pracownicze, ceny paliw. Jego zdaniem z ustaleniem stawki należało poczekać do przetargu na wywóz odpadów komunalnych, a ten nie został jeszcze nawet ogłoszony. Radny wyraził obawę, że na tej podwyżce się nie skończy i w przyszłym roku będą kolejne.

Z kolei radna Anna Mrowińska (PiS) zasugerowała, by opłatę podwyższoną stosowaną w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów ustalić na poziomie dwukrotności stawki podstawowej. W jej ocenie byłoby to "sprawiedliwsze", ponieważ w budynkach wielolokalowych za brak segregacji karani są solidarnie często mieszkańcy, którzy wypełniają ten obowiązek. Na zaproponowaną zmianę zapisu uchwały nie było zgody prezydent Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.

Z informacji przekazanych na sesji przez dyr. Guzewską wynika, że miasto wydało 78 decyzji o nałożeniu opłaty podwyższonej łącznie na ponad 2000 mieszkańców w kwocie ok. 120 tys. zł.

Tagi:
slupsk, odpady, radni

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.