POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

Sprawami surowców energetycznych oraz energetyką jądrową zajmie się resort przemysłu

Sprawami surowców energetycznych oraz energetyką jądrową zajmie się resort przemysłu - ZielonaGospodarka.pl
21.06.2024 09:08
Strona główna Energetyka, OZE Sprawami surowców energetycznych oraz energetyką jądrową zajmie się resort przemysłu

Partnerzy portalu

Sprawami surowców energetycznych oraz energetyką jądrową zajmie się resort przemysłu - ZielonaGospodarka.pl

Sprawy surowców energetycznych i paliw, wykorzystania energii jądrowej oraz gospodarki wodorowej od 1 lipca b.r. zostaną przeniesione z resortu klimatu i środowiska do Ministerstwa Przemysłu - przewidują założenia do rozporządzeń rządu w tej sprawie. Zmiana to efekt tzw. ustawy do działach.

Założenia opublikowano w czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Celem jest przekształcenie obu resortów, będące konsekwencją wejścia w życie ustawy z 15 maja 2024 o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej.

Tzw. ustawa o działach "wprowadza m.in. zmiany dotyczące działów energia (obsługiwanego przez Ministra Klimatu i Środowiska) oraz gospodarka złożami kopalin (obsługiwanego przez Ministra Przemysłu), przenosząc część spraw z pierwszego z wymienionych działów do drugiego z nich, dodatkowo modyfikując jego nazwę (na dział gospodarka surowcami energetycznymi)" - podano na stronie kancelarii premiera.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w wykazie prac rządu, do resortu przemysłu włączone zostaną komórki organizacyjne obsługujące sprawy surowców energetycznych i paliw, w tym ich rynków oraz bezpieczeństwa dostaw oraz rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, a także gospodarki wodorowej.

MP przejmie też kompetencje inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w tych dziedzinach, jak również udział w pracach organów Unii Europejskiej - przekazano w komunikacie.

Do ministerstwa przemysłu przeniesieni zostaną także pracownicy obsługujący ww. sprawy.

Odrębnie wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia MKiŚ wyłączy wspomniane komórki organizacyjne oraz pracowników z MKiŚ.

Zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2024 r. wraz z tzw. ustawą o działach wprowadzającą zmiany w przepisach, które wynikają m.in. z kształtu Rady Ministrów, powołania nowych instytucji oraz ministerstw, a także przeniesienia części kompetencji z kancelarii premiera do odpowiednich resortów.

gkc/ malk/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.