Status offshore wind w Polsce. Na jakim etapie jest projekt BC-Wind

Strona główna Energetyka, OZE Status offshore wind w Polsce. Na jakim etapie jest projekt BC-Wind

Partnerzy portalu

Status offshore wind w Polsce. Na jakim etapie jest projekt BC-Wind - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

W ramach nowego cyklu artykułów na temat morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, podsumowujemy dotychczasowe postępy w realizacji poszczególnych projektów farm wiatrowych. Jednym z nich to projekt BC-Wind, realizowany przez spółkę Ocean Winds (OW). Co udało się dotychczas zrealizować inwestorowi? Już dziś zapraszamy do śledzenia cyklu na łamach GospodarkaMorska.pl.

Podsumowanie działań w zakresie projektu przedstawiła nam Aleksandra Jampolska, rzeczniczka Ocean Winds. BC-Wind to pierwszy projekt inwestora w Polsce, realizowany formalnie od 2012 r. Ponad 10 lat temu inwestor otrzymał decyzję lokalizacyjną dotyczącą projektu C, a w 2013 r. – części B. Z kolei w 2019 r. Ocean Winds jako spółka celowa francuskiego podmiotu ENGIE i hiszpańskiego inwestora EDP Renováveis rozpoczęła w Polsce działalność operacyjną. 

Projekt BC-Wind to morska farma wiatrowa o mocy do 399 MW, która będzie zlokalizowana 23 km od linii brzegowej na północ od gmin Krokowa i Choczewo. Powierzchnia farmy wyniesie 90,94 km2. Przewiduje się instalację 31 turbin o mocy jednostkowej 13 MW w wariancie podstawowym.  

W 2020 r. projekt otrzymał wydane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne warunki przyłączenia do sieci. W czerwcu 2021 r. BC-Wind otrzymał z kolei od prezesa URE prawo do kontraktu różnicowego (tzw. CfD), dzięki czemu będzie jedną z pierwszych zrealizowanych inwestycji offshore wind w Polsce. W tym samym roku spółka otrzymała również pozwolenie na układanie i utrzymanie kabli podmorskich dla infrastruktury przyłączeniowej (PUUK). We wrześniu 2022 r. Ocean Winds otrzymał decyzję środowiskową dla morskiej farmy wiatrowej, co jest kolejnym ważnym kamieniem milowym. 

– Aby uzyskać decyzję środowiskową, Ocean Winds przeprowadził szereg kompleksowych badań, w które zaangażowanych było ponad 160 ekspertów, 15 jednostek pływających, zdalnie sterowany pojazd podwodny i specjalistyczny samolot. Przebadaliśmy obszar o powierzchni 298 km2 i zebraliśmy informacje o 140 różnorodnych obiektach osiadłych na dnie Bałtyku – informuje Jampolska. 

W latach 2019 - 2021 przeprowadzono kampanię pomiaru wietrzności w lokalizacji farmy BC-Wind. W 2019 r. zostały uruchomione badania środowiskowe. Za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego zebrano informacje m.in. o głazowiskach, liniach kablowych, charakterystycznych utworach geologicznych czy lokalizacjach zalegających na dnie wraków. 

– Za pomocą podwodnych detektorów akustycznych oraz samolotu obserwacyjnego badano występowanie ptaków morskich i migrujących nad obszarem planowanej inwestycji, aktywność nietoperzy i obecność ssaków morskich. Przeprowadzono również monitoring hydrologiczny i meteorologiczny z uwzględnieniem przepływów morskich, pobrano i zbadano ponad 1700 litrów wody morskiej na potrzeby analizy jakości wód powierzchniowych i przydennych. W 2020 r. zakończone zostały wstępne badania geologiczne dna morskiego – informuje rzeczniczka. 

W 2023 r. inwestor planuje w zakresie badań geologicznych wykonanie szczegółowych badań geotechnicznych pod konkretne lokalizacje turbin wiatrowych i stacji morskiej. W planie jest też wykonanie badań geotechnicznych dla morskiej oraz przybrzeżnej części kabla eksportowego. Bliżej rozpoczęcia budowy zostaną wykonane również badania pod kątem zlokalizowania niewybuchów i broni chemicznej.

Pierwsza energia popłynie do sieci w 2027 roku 

Energia elektryczna wytworzona w morskiej farmie wiatrowej BC-Wind powinna zostać po raz pierwszy wprowadzona do KSE w 2027 r. Jampolska informuje, że projekt jest realizowany zgodnie z pierwotnie założonym harmonogramem. Czas działania farmy obliczony jest na 25 lat. Na podstawie dalszej oceny, okres ten może zostać wydłużony do 30 lat.


Źródło: Ocean Winds

Dostawcy usług i komponentów

Jampolska informuje, że Ocean Winds ma już wyłonionych wykonawców dla zadań projektu do pozwolenia na budowę (CPD Constrution Permit Design); projektanta stacji onshore oraz projektu kabla eksportowego. 

- Jesteśmy w trakcie wyłaniania podwykonawców dla projektu stacji offshore oraz prac związanych z badaniami UXO, Metocean i GeoFizyką. Wszystkie przetargi w formule EPCI są już wysłane rynku, czekamy na oferty oraz prowadzimy rozmowy z podwykonawcami – informuje. 

Porty 

W maju 2022 r. Ocean Winds zawarł z zarządcą portu we Władysławowie, firmą „Szkuner”, wstępną umowę dzierżawy gruntu i nabrzeża w porcie. Wybór Władysławowa na lokalizację bazy serwisowej odbył się przy pełnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Pucku. Umowa dotyczy wytyczonych dwóch terenów: magazynowo-logistycznego o powierzchni 3000 m2 oraz nabrzeża długości około 60 m.

W wyniku wstępnych analiz Ocean Winds zakłada się wykorzystanie zasobów portów w Gdyni lub w Gdańsku jako portów instalacyjnych. Analizie poddano także port w Świnoujściu. 

Dotychczasowe zaangażowanie polskich firm

W latach 2021 - 2022 inwestor poświęcił czas na identyfikację przedsiębiorstw mogących realnie uczestniczyć w pierwszej fazie rozwoju offshore wind w Polsce.

-  Szacujemy, że takich przedsiębiorstw, już gotowych (na poziomach Tier 2 / Tier 3) jest 50-70. Są to firmy, które aktywnie uczestniczą w naszych Suppliers Days. Zrobiliśmy szeroką identyfikację wszystkich krajowych przedsiębiorstw, które mogłyby uczestniczyć w łańcuchu dostaw. Takich firm jest w Polsce do 500. Dla projektu BC-Wind przewidujemy w wariancie bazowym lokalny udział w łańcuchu dostaw 37 proc. W zależności od tego, kiedy i jak będzie się rozwijała druga faza MEW, chcemy ten współczynnik sukcesywnie zwiększać. W wariancie rozwojowym planuje się, że polscy dostawcy będą mieli udział w dostawach na poziomie 51 proc. – wyjaśnia Jampolska. 

Kadry

Według stanu na grudzień 2022 r. przy projekcie pracowały 43 osoby, włączając w to stażystów. 91 proc.  stanowi kadra z Polski.  

Komunikacja z otoczeniem

Ocean Winds informuje, że prowadzi proaktywny dialog z interesariuszami lokalnymi, biorąc udział w spotkaniach informacyjnych z lokalnymi władzami i mieszkańcami gminy Choczewo, gdzie zlokalizowana będzie infrastruktura przyłączeniowa dla morskiej farmy wiatrowej BC-Wind. Do końca trwania inwestycji planuje kontynuować dialog z lokalną społecznością. 

Ocean Winds jako sygnatariusz tzw. Polish Offshore Wind Sector Deal, bierze też aktywny udział w pracach najważniejszych grup roboczych, poświęconych wpływowi morskiej energetyki wiatrowej na rybołówstwo. W połowie 2021 r. zorganizował spotkania informacyjne z przedstawicielami największych stowarzyszeń rybackich. Planowane są też działania angażujące rybaków w otwarty dialog na temat przyszłości ich działań po uruchomieniu morskich farm wiatrowych.

Ocean Winds w Polsce prowadzi też działania informacyjne dedykowane firmom z łańcucha dostaw. Jest to wysyłka dedykowanych komunikatów prasowych, udział w najważniejszych konferencjach i wydarzeniach branży offshore, organizacja bezpośrednich spotkań z przedstawicielami firm z łańcucha dostaw, organizacja otwartych webinarów, spotkań i warsztatów stacjonarnych. W marcu 2022 r. powstała też dedykowana strona internetowa i baza dostawców OW. 

Edukacja

Jampolska podkreśla, że bardzo ważnym elementem tzw. łańcucha dostaw jest dla OW edukacja. W roku szkolnym 2021/2022 przy współpracy z Przemysłową Akademią Rozwoju Ocean Winds zainicjował program edukacyjny „Kariera z Wiatrem”, skierowany do uczniów drugich i trzecich klas technicznych szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest zapoznanie uczniów z sektorem morskiej energetyki wiatrowej. Ponadto inwestor prowadzi międzynarodowy, pilotażowy program dla dzieci w wieku 8-12 lat. Szkoły podstawowe wyposażane są w materiały edukacyjne do przeprowadzenia 2 lekcji o morskiej energetyce wiatrowej i OZE. 

Od 2020 r. prowadzony jest również międzynarodowy program dla studentów kierunków technicznych, który jest własną inicjatywą Ocean Winds. 

*informacje według stanu na 22 grudnia 2022 roku. 

Fot. Depositphotos

Tagi:
offshore, oze, ow

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.