Szkoła Morska zaprasza na szkolenia ,,HV WIND" dla pracowników na farmach wiatrowych

zk

03.02.2022 08:40 Źródło: GospodarkaMorska.pl
Strona główna Energetyka, OZE Szkoła Morska zaprasza na szkolenia ,,HV WIND" dla pracowników na farmach wiatrowych

Partnerzy portalu

Szkoła Morska zaprasza na szkolenia ,,HV WIND" dla pracowników na farmach wiatrowych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Szkoła Morska w Gdyni

Szkoła Morska w Gdyni informuje, że rozpoczęła szkolenia ,,HV WIND" dla pracownik6w prowadzących montaż lub serwis WTG no farmach wiatrowych.

Kurs "HV WIND" trwa trzy dni i obejmuje przede wszystkim teorię i praktykę z zakresu bezpieczeństwa pracy.

– Absolwenci szkoleń otrzymują certyfikat , który upoważnia do wykonywania podstawowych czynności obsługi urządzeń elektrycznych, bez udziału elektryka. Zapraszamy do kontaktu ze szkołą wszystkie firmy zainteresowane szkoleniem – mówi Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni, która poprowadzi kurs. 

Dyrektor Naskręt przypomina również, że Szkoła Morska prowadzi szkolenia GWO bez limitu minimalnej ilości kandydatów (poza BTT i kursy w j. angielskim, w tym przypadku min. 2 osoby).

Zainteresowani mogą się kontaktować ze Szkołą Morską pod adresem e-mail: szkola@morska.edu.pl oraz pod nr. tel. 58621754.

INFORMAOE OGÓLNE O KURSIE/PROGRAM SZKOLENIA

Nazwa kursu: Podstawy bezpiecznej Eksploatacji Systemu Elektroenergetycznego Wysokiego Napięcia w farmach wiatrowych.

Organizator szkolenia:
Szkoła Morska w Gdyni

Analiza potrzeb szkoleniowych i trendów rozwoju branży:
Obecny rynek farm wiatrowych jest bardzo dynamicznie rozwijającym się w branży. Planowana przez UE i jej czfonk6w, transformacja energetyczna jeszcze bardziej stymuluje tę dynamikę. Wraz z rosnącą liczbą budowanych turbin wiatrowych, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, która zabezpieczy serwis eksploatacyjny, konserwacji jak i napraw uszkodzeń.


Cel szkolenia i przeznaczenie kursu:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnik6w kursu do podstawowej obsługi urządzeń elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia, znajdujących się w turbinach wiatrowych.
Kurs jest przeznaczony dla osób przygotowujących i zabezpieczających sieć wysokonapięciową, aparatur WN w tym urządzenia sterujące i maszyny elektryczne, aby można było bezpiecznie realizować inne nie-elektryczne prace związane z eksploatacją turbin wiatrowych.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstw zajmujących się głównie serwisem, konserwacją, a takie naprawy uszkodzeń turbin wiatrowych.


Forma realizacji szkolenia:
Szkolenia prowadzone będą w grupie ok. 10 uczestników przez 3 dni. Sale są wyposażone w sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć w formie wykładu, ćwiczeń praktycznych oraz prezentacji multimedialnych. Uczestnik kursu po zaliczeniu wszystkich modułów uzyska certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający jego kwalifikacje i umiejętności, które w pełni wykorzysta w pracy zawodowej.


Plan szkolenia:
1. Zarządzenia, normy i przepisy.
2. Fundamentalna wiedza z elektrotechniki.
3. Cel stosowania WN w urządzeniach elektrycznych farm wiatrowych.
4. Zagrożenia elektryczne związane z systemem WN.
5. Zasady bezpieczeństwa i bezpiecznej eksploatacji instalacji elektroenergetycznej WN.
6. Aparatura rozdzielcza WN i NN.
7. Inspekcja rozdzielnic i transformatorów.
8. Zadania praktyczne (ćwiczenia).

Egzamin końcowy:
Egzamin końcowy przewidziany na ostatni dzień szkolenia zawiera pytania testowe, co najmniej po jednym z każdego modułu. Warunkiem zaliczenia egzaminu będzie obowiązkowa obecność na zajęciach i rozwiązanie testu (min. 80 proc.).

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.