Na Podkarpaciu cztery nielegalne wysypiska odpadów niebezpiecznych

Na Podkarpaciu cztery nielegalne wysypiska odpadów niebezpiecznych - ZielonaGospodarka.pl
16.08.2023 10:07
Strona główna Odpady, Recykling Na Podkarpaciu cztery nielegalne wysypiska odpadów niebezpiecznych

Partnerzy portalu

Na Podkarpaciu cztery nielegalne wysypiska odpadów niebezpiecznych - ZielonaGospodarka.pl

Na Podkarpaciu są cztery nielegalne wysypiska odpadów niebezpiecznych – wynika z informacji, którą przekazała PAP Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Rzeszowie Krystyna Sołek.

Jak przypomniała Sołek, kontrole przeprowadzane przez inspektorów ochrony środowiska, dotyczące gospodarowania odpadami mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska oraz negatywnych jego skutków np. skażenia gleb, powietrza, wód, a także wyeliminowania ryzyka pożarów.

"Ponadto do WIOŚ w Rzeszowie wpływają zgłoszenia dotyczące miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów bez ustalonego podmiotu. Zgłoszenia te niezwłocznie przekazywane są do organów samorządowych, które posiadają kompetencje w tego rodzaju sprawach" – podkreśliła Sołek.

Z informacji przekazanych PAP wynika, że w regionie są cztery nielegalne wysypiska, na których są składowane niebezpieczne odpady.

Jedno z nich znajduje się w miejscowości Przewrotne, gdzie - jak podała Sołek - "wobec niewywiązania się z nałożonego decyzją starosty rzeszowskiego obowiązku usunięcia odpadów, spółka MIDAN sp. z o.o. ukarana została przez WIOŚ w Rzeszowie administracyjnymi karami pieniężnymi". Na spółkę nałożone zostały też mandaty karne.

"Następnie WIOŚ w Rzeszowie wstrzymał działalność spółki w zakresie zbierania odpadów. Spółka do tej pory nie wywiązała się z nałożonego obowiązku usunięcia odpadów. Postępowanie w sprawie nakazania usunięcia odpadów prowadzi starosta rzeszowski" – przekazała Sołek.

Z kolei w miejscowości Niegłowice odpady były deponowane w wyrobiskach pożwirowych w latach 1960-1970. Wójt gminy Jasło nakazał właścicielom działek usunięcie zgromadzonych odpadów. Postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów prowadzone przez wójta wciąż jest w toku.

Szefowa rzeszowskiego WIOŚ podała, że kolejne wysypisko odpadów niebezpiecznych jest w Stalowej Woli, gdzie zdeponowano odpady wytworzone w latach 2012-2014. Miejsce ujawnienia odpadów stwierdzono podczas kontroli WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzonej w 2018 r.

"Postępowanie w sprawie prowadzi starosta stalowowolski, który decyzją z 2014 r. cofnął, bez odszkodowania, pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO-KOMPLEX Polska Sp. z o.o. oraz zobowiązał spółkę do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności" – podkreśliła Sołek.

Spółka jednak do tej pory nie wywiązała się z nałożonego obowiązku usunięcia odpadów.

Ostatnie niebezpieczne składowisko odpadów znajduje się w miejscowości Łukawica, na terenie gminy Narol, gdzie zdeponowano zbiorniki z nieustaloną substancją.

Jak podkreśliła Sołek, organami posiadającymi kompetencje w sprawie ustalenia właściciela odpadów oraz stanu formalno-prawnego ich deponowania są organy samorządowe.

"Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji ma prawo nakazać posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania" – przypomniała Sołek.

Szefowa WIOŚ w Rzeszowie dodała, że to samorządy mają informacje dotyczące m.in. ilości zlikwidowanych do tej pory miejsc nielegalnego składowania lub porzucania odpadów. 

Autor: Wojciech Huk

huk/ mick/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24187,00 $ tona -4,60% 29 wrz
 Cynk 2640,00 $ tona 3,17% 29 wrz
 Aluminium 2307,00 $ tona 3,41% 29 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.