Wody Polskie odtworzyły ciągłość ekologiczną Wisły, Soły i Skawy

Wody Polskie odtworzyły ciągłość ekologiczną Wisły, Soły i Skawy - ZielonaGospodarka.pl
13.10.2023 15:17
Strona główna Klimat, Edukacja Wody Polskie odtworzyły ciągłość ekologiczną Wisły, Soły i Skawy

Partnerzy portalu

Wody Polskie odtworzyły ciągłość ekologiczną Wisły, Soły i Skawy - ZielonaGospodarka.pl

Wody Polskie zbudowały lub przebudowały siedem przepławek i cztery stopnie na rzekach Wisła, Soła oraz Skawa. Inwestycja wartości 61,4 mln zł zapewnia swobodną migrację zwierzętom żyjącym w wodzie, a tym samym pomaga w odbudowie ekosystemów – podały Wody Polskie z Krakowa.

Służby prasowe Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podały w piątek, że zbudowano lub przebudowano przepławki na Wiśle - w Dwory i Smolicach, Sole - w Bielanach i Broszkowicach, oraz Skawie - w Wadowicach, Podolszu i Grodzisku. Przebudową objęto stopnie: na Wiśle - na węzłach Dwory i Smolice, na Skawie w obrębie Podolsza, Wadowic i Grodziska oraz na Sole w Broszkowicach.

Celem inwestycji było między innymi odtworzenie "historycznych korytarzy migracyjnych pomiędzy Wisłą, Sołą i Skawą". "Zwierzęta żyjące w środowisku wodnym mogą swobodnie migrować, co ma ogromne znaczenie w kontekście odbudowy cennych ekosystemów. Przyczyni się to do ochrony bioróżnorodności i wpłynie na poprawę stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Zwiększona zostanie szansa na zachowanie siedlisk przyrodniczych" - wskazano w komunikacie.

Służby prasowe krakowskich Wod Polskich podały, że jedną z cech naturalnego środowiska rzecznego jest brak barier uniemożliwiających migrację organizmów wodnych. "Przegrodzenie rzeki (…) zakłóca w istotny sposób możliwość poszukiwania przez ryby pokarmu, kryjówek czy miejsc na tarło, co wpływa na ich liczebność i kondycję, a w skrajnych przypadkach, gdy odcięty zostanie dostęp do tarlisk w górnych częściach rzek, może prowadzić do wyginięcia całych populacji. W dolnych odcinkach rzek Soły i Skawy oraz na odcinku Wisły między ujściami tych rzek od dawna nie ma już ryb takich jak łosoś, troć i jesiotr” – wskazano w komunikacie.

Inwestycja zakładała także udogodnienia dla miłośników turystyki kajakowej. Powstały między innymi przepławki lub trasy do przeciągania kajaków.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 61,4 mln zł. Projekt został dofinansowany z funduszy UE.

Autor: Marek Szafrański

szf/ drag/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.