Zakończył się II Śląski Konwent Klimatyczny CLIMATE-CON 2023 - największe w regionie wydarzenie dotyczące adaptacji do zmian klimatu

Zakończył się II Śląski Konwent Klimatyczny CLIMATE-CON 2023 - największe w regionie wydarzenie dotyczące adaptacji do zmian klimatu  - ZielonaGospodarka.pl
13.10.2023 11:10
Strona główna Klimat, Edukacja Zakończył się II Śląski Konwent Klimatyczny CLIMATE-CON 2023 - największe w regionie wydarzenie dotyczące adaptacji do zmian klimatu

Partnerzy portalu

Zakończył się II Śląski Konwent Klimatyczny CLIMATE-CON 2023 - największe w regionie wydarzenie dotyczące adaptacji do zmian klimatu  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PAP MediaRoom

11 i 12 października br. stadion śląski w Chorzowie stał się areną dyskusji na temat ochrony powietrza, środowiska i klimatu.

Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników - pracowników jednostek samorządów terytorialnych oraz organizacji z nimi powiązanych, a także organizacji pozarządowych. Ponadto na wydarzeniu gościli przedstawiciele środowisk eksperckich i akademickich. Nie zabrakło też przedstawicieli struktur unijnych. Zaproszeni byli również liczni przedsiębiorcy, studenci, młodzież szkolna i mieszkańcy województwa śląskiego.

Celem II Śląskiego Konwentu Klimatycznego CLIMATE-CON 2023 była promocja działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania jego niekorzystnym zmianom. Podczas wydarzenia udostępniono przestrzeń na dyskusje i prezentacje o nowoczesnych formach ochrony środowiska.

Uczestnicy CLIMATE-CON 2023 mieli okazję, by zapoznać się szczegółowo z problematyką ochrony środowiska, dotyczącą nie tylko samego województwa śląskiego, ale całej Polski. To ogrom cennej wiedzy zarówno dla pracowników lokalnej administracji, jak i pozostałych gości zainteresowanych ekologią.

Słowa powitania dla uczestników przesłali: Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Virginijus Sinkevičius, komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska, Magda Kopczyńska, dyrektor generalna dyrekcji ds. mobilności i transportu.

Tematyka wydarzenia była bardzo szeroka, począwszy od rozmów na temat konieczności transformacji regionu górniczego, jakim jest województwo śląskie, poprzez dyskusję na temat możliwości stworzenia miasta neutralnego klimatycznie i omówienia znaczenia ekologicznego transportu, po klimatyczne wyzwania dla nauki, zieloną modę oraz dyskusję o tym, czy możliwe jest prowadzenie biznesu w 100% przyjaznego dla klimatu.

Dyskutowano o miastach neutralnych klimatycznie, budynkach zeroemisyjnych, wpływie zmian klimatycznych na bioróżnorodność, finansowaniu działań klimatycznych, wpływie zmian klimatu na zdrowie społeczeństwa czy odnawialnych źródłach energii.

Bardzo istotną częścią wydarzenia były dyskusje i warsztaty dotyczące planu zrównoważonej mobilności miejskiej, a zwłaszcza długoterminowej strategii, nastawionej na zapewnienie wszystkim mieszkańcom opcji transportowych, które umożliwią dostęp do celów podróży i usług, poprawią stan bezpieczeństwa, przyczynią się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, a także redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii.

Podczas wydarzenia przygotowano aż 28 paneli dyskusyjnych, podczas których ponad 90 prelegentów omawiało tematy ściśle związane z ochroną klimatu i adaptacją do jego zmian. W województwie śląskim realizowane są projekty proekologiczne w ramach programu LIFE EU. Projekty te zostały zaprezentowane uczestnikom, by pokazać, jak dotacje w ramach funduszy europejskich mogą wspierać działania z zakresu ochrony środowiska i klimatu.

Jednym z flagowych wydarzeń w ramach CLIMATE-CON 2023, był dwudniowy panel tematyczny „Nauka dla klimatu” poprowadzony pod przewodnictwem prof. dra hab. Marka Gzika - przewodniczącego sejmiku województwa śląskiego. W panelu brali udział przedstawiciele śląskich instytutów badawczych i uczelni.

Dużą popularnością cieszył się też blok warsztatów i debat z udziałem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, pn. „Młodzież dla Klimatu”. Była to możliwość, by zgłębić punkt widzenia młodych osób na problematykę ochrony środowiska w regionie.

Na uczestników wydarzenia czekało ponadto wiele atrakcji. Jedną z nich był pokaz mody i biżuterii recyklingowej pn. „Ekomoda”, przygotowany przez uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Uczniowie pokazali, jak wykorzystać dostępne materiały odpadowe, by nadać im nowej wartości. Uczestnicy wydarzenia mogli też obejrzeć wystawę fotograficzną, prezentującą wybrane ekoinwestycje gmin i miast, które biorą udział w projekcie zintegrowanym LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

CLIMATE-CON 2023 to wydarzenie towarzyszące w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, które odbyło się w dniach 9-12 października 2023 r. w Brukseli.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronach internetowych powietrze.slaskie.pl, przywracamyblekit.slaskie.pl oraz w mediach społecznościowych.

Źródło informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.