Według najnowszych danych konsumenci na całym świecie coraz częściej wybierają produkty w ekologicznych opakowaniach, pomimo rosnących cen

Według najnowszych danych konsumenci na całym świecie coraz częściej wybierają produkty w ekologicznych opakowaniach, pomimo rosnących cen - ZielonaGospodarka.pl
24.04.2023 20:51
Strona główna Odpady, Recykling Według najnowszych danych konsumenci na całym świecie coraz częściej wybierają produkty w ekologicznych opakowaniach, pomimo rosnących cen

Partnerzy portalu

Według najnowszych danych konsumenci na całym świecie coraz częściej wybierają produkty w ekologicznych opakowaniach, pomimo rosnących cen - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

- 82% konsumentów reprezentujących różne grupy wiekowe wyraziło chęć zapłacenia wyższej ceny za zrównoważone opakowanie, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z 2022 r. i o 8 pp. od roku 2021.

- 90% konsumentów reprezentujących Pokolenie Z wyraża chęć zapłacenia wyższej ceny za zrównoważone opakowania.

- 71% konsumentów wybrało w okresie ostatnich sześciu miesięcy produkt w oparciu o potwierdzoną zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.

- 80% konsumentów stwierdziło, że byliby zainteresowani nabyciem produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

AMSTERDAM, 24 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Najnowsze dane Trivium Packaging pokazują, że zapotrzebowanie na produkty w zrównoważonych opakowaniach nadal rośnie, przy czym grupa konsumentów, którym leży na sercu dobro środowiska naturalnego jest liczniejsza niż kiedykolwiek.

Publikacja „2023 Buying Green Report” (Raport „Ekologiczne Kupowanie”) wydana w ramach obchodów Dnia Ziemi, pokazuje że pomimo wzrostu cen produktów konsumenckich, głównie z powodu globalnego wzrostu stopy inflacji, konsumenci są coraz bardziej chętni zapłacić wyższą cenę za produkt w zrównoważonym opakowaniu. 82% łącznej liczby respondentów wyraża chęć zapłacenia wyższej ceny za zrównoważone opakowania, co oznacza wzrost o 4 pp. w porównaniu z danymi za 2022 r. i o 8 pp. od 2021 r., pokazując, że niezależnie od pogarszającej się sytuacji gospodarczej, ochrona środowiska naturalnego pozostaje dla konsumentów kwestią priorytetową. Młodsi konsumenci (18-24 lat) podchodzą do tej kwestii jeszcze bardziej entuzjastycznie, przy czym wynik w tej grupie wiekowej był najwyższy i wyniósł 90%.

Konsumenci obecnie biorą pod uwagę wpływ swoich zakupów na środowisko, a większość z nich już wprowadziła w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju do swojego codziennego życia; dwie trzecie konsumentów uważa się za osoby świadome potrzeby ochrony środowiska. 63% konsumentów wskazało na mniejsze prawdopodobieństwo zakupu produktów w opakowaniach szkodliwych dla środowiska, co stanowi wzrost o 6 pp. w stosunku do danych zgromadzonych w ramach zeszłorocznego badania. A ich intencje znajdują swoje odzwierciedlenie w działaniach, jakie podejmują. 71% respondentów już angażuje się w działania ukierunkowane na ponowne zastosowanie produktu lub stosowanie opakowań wielokrotnego użytku (80% wyraziło chęć zakupu produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko), podczas gdy ponad połowa z nich podejmuje działania w celu ograniczenia ilości odpadów żywnościowych i opakowaniowych.

W odniesieniu do kwestii zrównoważonych opakowań, 71% konsumentów świadomie wybiera produkty ze względu na czynnik zgodności opakowania z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zainteresowanie zakupem produktów w zrównoważonych opakowaniach wzrosło od 2022 r., w szczególności w grupie młodszych konsumentów i osób o wysokich dochodach. Podczas gdy 59% konsumentów szuka informacji na etykiecie o możliwości recyklingu i zrównoważonym rozwoju, 46% respondentów stwierdziło, że największą barierą powstrzymującą ich przed zakupem jest nieklarowne oznakowanie produktów.

„Widzimy tutaj duże możliwości w zakresie poprawy zrozumienia twierdzeń dot. zrównoważonego rozwoju wśród konsumentów - powiedziała Jenny Wassenaar, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Trivium Packaging. - Dane z tegorocznej publikacji >>Buying Green Report<< pokazują, że konsumenci poszukują więcej informacji niż kiedykolwiek w celu lepszego zrozumienia kwestii przyjaznych dla środowiska opakowań. Nadrzędnym celem Trivium jest nie tylko postępowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na każdym etapie naszej działalności, lecz również edukowanie konsumentów o tym, co kupują i o wpływie swojego zakupu”.

„Dane w tegorocznej publikacji >>Buying Green Report<< dobitnie dowodzą, że przejście na zrównoważone opakowania jest właściwą decyzją podejmowaną z korzyścią nie tylko dla środowiska lecz również dla działalności firm - powiedział Michael Mapes, dyrektor generalny Trivium Packaging. - Nie ma wątpliwości, że to konsumenci torują drogę do zrównoważonej przyszłości, a przedsiębiorstwa muszą wsłuchiwać się w ich głos - czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja gospodarcza, nie eliminują zapotrzebowania na świadomość ekologiczną. Konsumenci myślą bardziej globalnie o przetrwaniu naszej planety. Odwracają się od szkodliwych opakowań, wybierając zrównoważone, nadające się do odzysku opcje, jak opakowania metalowe”.

Publikacja „2023 Buying Green Report" jest oparta na wynikach badania ankietowego obejmującego 9000 konsumentów z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, którzy wypowiedzieli się na temat swoich wartości i zachowań w odniesieniu do zrównoważonych opakowań w zmieniającym się świecie. Czwarta edycja corocznego raportu dostarcza szczegółowych danych na temat trendów konsumenckich na całym świecie, z podziałem na wiek, dochód i region.

Pełny raport i dane dotyczące poszczególnych regionów dostępne są do pobrania na stronie http://buyinggreen.triviumpackaging.com.

Trivium Packaging

Trivium Packaging jest międzynarodowym dostawcą opakowań metalowych charakteryzujących się nieograniczoną możliwością recyklingu, a wśród klientów firmy znajdują się czołowe globalne marki. Trivium ma ponad 60 lokalizacji na całym świecie i zatrudnia blisko 7500 pracowników, odnotowując sprzedaż o wartości 3,3 mld $.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.TriviumPackaging.com

Źródło: Trivium Packaging

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.