ENGIE rozpoczyna inwestycje w biogazowanie w Polsce. Podpisano list intencyjny

kw

29.08.2023 15:38
Strona główna Energetyka, OZE ENGIE rozpoczyna inwestycje w biogazowanie w Polsce. Podpisano list intencyjny

Partnerzy portalu

ENGIE rozpoczyna inwestycje w biogazowanie w Polsce. Podpisano list intencyjny - ZielonaGospodarka.pl
Fot. ENGIE

W Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisano list intencyjny dotyczący budowy nowoczesnej instalacji do produkcji biometanu. ENGIE, światowy lider transformacji energetycznej, działający w obszarze niskoemisyjnej energii i usług, planuje w przemysłowej części Głogowa produkować ekologiczne paliwo, a tym samym przyczyniać się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

List intencyjny podpisali: Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa, Jan Woźniak, dyrektor zarządzający ENGIE Polska, Arnaud Berthet, Chief Development Officer,

Renewable Gases Europe ENGIE oraz Przemysław Bożek, prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Realizacja projektu pozwoli na rozwój gospodarczy Głogowa na wielu poziomach i będzie krokiem w kierunku osiągnięcia celu zamkniętej gospodarki odpadami. Przyczyni się także do tworzenia nowych miejsc pracy. Instalacja daje szansę regionowi na rozwój gospodarczy poprzez promowanie i utrzymywanie konkurencyjności lokalnych produktów spożywczych i ich eksportu dzięki ekologicznej produkcji i możliwości wykazania niskiego śladu węglowego.

Inwestycja SilVirCo (Silesiae Viridis Company, łac. Silesiae Viridis – Zielony Śląsk) powstanie w pobliżu planowanej obwodnicy głogowskiej. Instalacja przeznaczona będzie do przetwarzania odpadów rolno-spożywczych w hermetycznym (szczelnym) procesie fermentacji metanowej. Produktem końcowym będzie biogaz, który następnie ma być oczyszczany do parametrów jakościowych spełniających standardy gazu wysokometanowego. Biometan, jeżeli lokalne warunki na to pozwolą, będzie zatłaczany bezpośrednio do sieci gazowej bądź skraplany do formy bioLNG i dostarczany do sektora transportowego. Instalacja produkować będzie około 1500 m3/h biometanu.

Dodatkowym plusem i korzyścią z inwestycji jest produkt uboczny, który będzie powstawał w czasie produkcji, jakim jest ekologiczny nawóz w postaci pofermentu.

Zawiera on wysokie właściwości nawozowe NPKS (wieloskładnikowe) rozłożone do form prostych. Są one łatwo przyswajalne przez rośliny, stosowane długookresowo

odbudowują warstwę humusową w glebie. Ma to fundamentalne znaczenie dla produkcji rolnej, ponieważ ze względu na intensywną uprawę roli z użyciem nawozów mineralnych gleby w Europie stopniowo tracą warstwę aktywną biologicznie i ubożeją. Poferment jest stosowany w celu prowadzenia upraw ekologicznych. Ilość nawozu, którą wyprodukuje instalacja ENGIE, będzie w stanie zaopatrzyć w ekologiczny nawóz ponad 1000 ha okolicznych ziem uprawnych.

– Planowana inwestycja wpisuje się w cele strategiczne Grupy ENGIE, które zakładają m.in. rozwój ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz obniżenie śladu węglowego. SilVirCo daje szansę na w pełni bezpieczną i neutralną dla otoczenia produkcję biometanu z lokalnych odpadów rolniczych. Dzięki temu wspieramy zarządzenie odpadami w sposób odpowiedzialny. Wokół inwestycji będzie mógł się rozwijać lokalny biznes. Cieszę się, że możemy ten projekt rozwijać właśnie w tym miejscu. A ponieważ będziemy także produkować ekologiczny i pożądany nawóz, to zwiększamy konkurencyjność lokalnych producentów żywności – powiedział Jan Woźniak, dyrektor generalny ENGIE Polska.

Planowana inwestycja niesie dodatkowe korzyści dla lokalnego społeczeństwa. Substratami (surowcami) wykorzystywanymi do procesu produkcji biometanu będą odpady i produkty uboczne powstające w sektorach rolniczym i przetwórstwa spożywczego (określonymi w załączniku 9a do Dyrektywy Unijnej RED II). Instalacja będzie więc ważnym łańcuchem w lokalnym obiegu odpadów i gospodarki obiegu zamkniętego, zapewniając stabilny odbiór frakcji biodegradowalnej.

Polska Strefa Inwestycji od 5 lat działa na rzecz utworzenia Strategicznych Parków Inwestycyjnych – zwartych, dobrze uzbrojonych stref aktywności gospodarczej, które od początku są dedykowane dla nowych inwestycji. Aby jeszcze dynamiczniej rozwijać region, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przygotowuje obszary inwestycyjne oraz angażuje się w budowę kompleksowych parków przemysłowych dostępnych dla każdego przedsiębiorcy.

– Bez rozwoju nie ma przełomowych zmian, a wspierają je nowe technologie. Odważnie do nich podchodzimy, co udowadniamy również przy okazji współpracy ze spółką ENGIE. Nowoczesna instalacja do produkcji biometanu wspiera inwestycje w niskoemisyjną energię. Pozyskane ekologiczne paliwo nie tylko ogranicza emisję gazów, ale też umożliwia dostęp do tańszej energii dla firm, na co najczęściej zwracają uwagę inwestorzy. To przedsięwzięcie oraz plan na nowy Park Przemysłowy w Głogowie jest ogromnym wzmocnieniem potencjału gospodarczego całego subregionu – mówił Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Odchody zwierzęce pochodzące z lokalnych farm i firm zamiast trafiać bezpośrednio na okoliczne pola i emitować metan oraz odory (nieprzyjemny zapach) do środowiska, tym samym pogarszając jakość bytowania lokalnych mieszkańców, zostaną odgazowane w instalacji ENGIE w sposób kontrolowany. Projekt, wybudowany w najnowszej technologii i najwyższych standardach, będzie eliminować odory ze środowiska, a nie je emitować.

Ponadto inwestycja ta będzie kluczowym ogniwem w budowaniu lokalnej gospodarki obiegu zamkniętego. To długoterminowo może okazać się najważniejszą jej rolą ze względu na stale rosnącą ilość produkowanych odpadów. Nie będą one ani zalegać, ani zatruwać środowiska, ale będą przetworzone na zielone paliwo.

– Głogów jest miastem otwartym na technologiczne innowacje. Dzięki dobrej współpracy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną witamy dziś w Głogowie lidera rynku energii odnawialnej w Polsce. Biogazownia powstanie w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej tuż obok istniejącego już Panattoni Park Głogów, domykając tym samym proces pozyskiwania inwestorów w tej części miasta. Stymulowanie rozwoju regionu w dobie dekarbonizacji jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Biogaz jest szansą dla miasta na zwiększenie udziału paliw alternatywnych w mikście energetycznym oraz na uzyskanie stabilnego źródła dostaw energii. Inwestycja wpisuje się w zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Głogowa, w tym odporności regionu na zmiany cen i podaży gazu ziemnego. Istotne jest to zwłaszcza w kontekście ostatnich wzrostów kosztów ciepła dla mieszkańców miasta. Inwestycja zapewni większą stabilność lokalnego rynku pracy na stanowiskach dobrze płatnych i perspektywicznych z pozycji rozwoju pracownika.

Inwestycja ta jest kolejnym elementem budowania zielonego potencjału energetycznego regionu. Głogów z miasta przemysłowego zmienia się w zielony hub Zagłębia Miedziowego. Oprócz farm fotowoltaicznych, wiatrowych i biogazu jest wodór. Podjęliśmy współpracę z biznesem w sprawie utworzenia „Odrzańskiego Wodorowego Szlaku Transportowego” – powiedział Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Budowa biometanowni przez ENGIE zapewni wzrost lokalnego zatrudnienia, nie tylko przy samej budowie, ale także przy eksploatacji inwestycji. Zapotrzebowanie na pracę wzrośnie zarówno w rolnictwie, jak i w transporcie.

Dzięki produkcji pofermentu lokalni rolnicy będą mieli szansę na długoletnie kontrakty na rozwożenie i nawożenie pól. Pozwoli to również na ogromne oszczędności z uwagi na brak konieczności zakupywania nawozów mineralnych, nie wspominając już o poprawie warunków glebowych okolicznych ziem. Funkcjonowanie instalacji da impuls dla lokalnej przedsiębiorczości i zainicjuje powstanie kilkudziesięciu mikrobiznesów oraz zaangażuje do pracy dużą grupę osób.

Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

***

ENGIE


Nasza grupa jest światowym liderem w dziedzinie niskoemisyjnej energii i usług. Wraz z 96 000 pracowników, naszymi klientami, partnerami i interesariuszami jesteśmy zaangażowani w przyspieszenie przejścia do świata neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie zużycia energii i rozwiązania bardziej przyjazne dla środowiska. Zainspirowani naszym celem („raison d’être”), godzimy wyniki ekonomiczne z pozytywnym wpływem na ludzi i planetę, opierając się na naszych kluczowych obszarach działalności (gaz, energia odnawialna, usługi), aby oferować naszym klientom konkurencyjne rozwiązania.

Obrót w 2022 roku: 93,9 mld euro. Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli (ENGI) oraz jest reprezentowana w głównych indeksach finansowych (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) i niefinansowych (DJSI World, Euronext Vigeo Eiris - Europe 120/ France 20, MSCI EMU ESG, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG-X)

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.