ARiMR: od 25 stycznia można ubiegać się o wparcie na inwestycje w OZE

ARiMR: od 25 stycznia można ubiegać się o wparcie na inwestycje w OZE - ZielonaGospodarka.pl
25.01.2024 12:23
Strona główna Energetyka, OZE ARiMR: od 25 stycznia można ubiegać się o wparcie na inwestycje w OZE

Partnerzy portalu

ARiMR: od 25 stycznia można ubiegać się o wparcie na inwestycje w OZE - ZielonaGospodarka.pl

Od 25 stycznia br. zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą starać się o przyznanie wsparcia - informuje ARiMR.

Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zgodnie z informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej mogą się starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym została przyznana jednolita płatność obszarowa albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Istotnym do spełnienia warunkiem jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu.

Wsparciem finansowym objęte są trzy obszary inwestycyjne: budowa nowych biogazowni rolniczych (A), zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich (B), np. docieplanie ścian i podłóg (C).

Wsparcie ma formę refundacji, którą może zostać objętych do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Maksymalna wysokość pomocy dla obszaru A wynosi 1,5 mln zł, a dla obszarów B i C po 200 tys. zł. Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi w przypadku obszarów: A i B – 1,5 mln zł; A i C – 1,7 mln zł; B i C – 400 tys. zł; A, B i C – 1,7 mln zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 23 lutego 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

awy/ mmu/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.