Czystsze powietrze w Gdyni dzięki wymianie źródeł ciepła

01.04.2021 01:30 Źródło: Własne
Strona główna Klimat, ekologia Czystsze powietrze w Gdyni dzięki wymianie źródeł ciepła

Partnerzy portalu

Czystsze powietrze w Gdyni dzięki wymianie źródeł ciepła - ZielonaGospodarka.pl
Z dofinansowania skorzystało ponad 100 właścicieli budynków i lokali mieszkalnych w Gdyni / fot. Michał Puszczewicz

Realizacja projektu w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Gdynia 2018” dobiega końca. O dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem Urzędu Miasta Gdyni, mogli ubiegać się właściciele budynków wielorodzinnych, które były ogrzewane piecami i kotłami węglowymi.

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła mogły uzyskać tylko te budynki, w których likwidowano kotły opalane węglem i zastępowano je ogrzewaniem niskoemisyjnym, np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowej lub ogrzewaniem wykorzystującym odnawialne źródła energii. Na dotację składały się środki z budżetu miasta oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku.

– Współpraca samorządu oraz WFOŚiGW w Gdańsku, a także aktywność mieszkańców, którzy chcieli pozbyć sie "kopciuchów", przyniosły wymierny rezultat - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. I dodaje: – Nasze wspólne wysiłki mają sens i przekładają się na dobrą jakość powietrza w Gdyni. Chciałbym, aby współdziałanie w tym zakresie było kontynuowane. Już teraz, wspólnie z WFOŚiGW, tworzymy ramy prawne i podłoże do nawiązania nowej formy współpracy. Będzie to miało związek z intensywnym wdrażaniem na terenie Gdyni ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”.

Konkurs „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” jest piątym realizowanym we współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku. Autorski program funduszu skierowano do mieszkańców województwa pomorskiego. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem gdynian podczas każdej z edycji w latach 2014-2018.

Wypłata dotacji odbywa się w dwóch transzach. Pierwsza – ze środków budżetu miasta, druga - z WFOŚiGW. Aktualnie trwa wypłacanie ostatnich transz. Niebawem wszyscy mieszkańcy, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, uzyskają refundacje poniesionych kosztów.

Głównym celem konkursu jest poprawa stanu powietrza. Dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnięto pozytywny efekt ekologiczny, który polega na redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Obliczono, iż w wyniku realizacji inwestycji, w ramach ostatniej edycji konkursu, rocznie unikniemy emisji:

pyłów – 140 kg/rok;
SO2 – 67 kg/rok;
CO – 315 kg/rok;
CO2 – 817 kg/rok;
Emisji równoważnej – 645 kg/rok.

Koszt kwalifikowany projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Gdynia 2018” wyniósł: 324888 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wyniosło 53400 zł.

W ciągu pięciu lat realizacji programu z dofinansowania skorzystało ponad 100 właścicieli budynków i lokali mieszkalnych w naszym mieście. Od 2014 roku dofinansowanie przyznane Gdyni i przekazane mieszkańcom na ten cel ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło blisko 600 tys. złotych.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.