Data4 i Fundacja Uniwersytetu Paris-Saclay uruchamiają pilotażowy projekt pierwszego na świecie biocyrkularnego centrum danych

Strona główna Energetyka, OZE Data4 i Fundacja Uniwersytetu Paris-Saclay uruchamiają pilotażowy projekt pierwszego na świecie biocyrkularnego centrum danych

Partnerzy portalu

Data4 i Fundacja Uniwersytetu Paris-Saclay uruchamiają pilotażowy projekt pierwszego na świecie biocyrkularnego centrum danych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Materiały prasowe

Data4, francuski operator i inwestor na rynku centrów danych, oraz Uniwersytet Paris-Saclay, wiodąca europejska uczelnia a przy tym jedna z 20 najlepszych w Rankingu Szanghajskim, podpisały umowę o partnerstwie w celu uruchomienia eksperymentalnego projektu w zakresie ponownego wykorzystania części ciepła wytwarzanego przez centrum danych. Ten przełomowy projekt zostanie uruchomiony w Essonne w okolicach Paryża w pierwszej połowie 2024 roku.

Projekt będzie realizowany w centrum danych Data4 w kampusie w Marcoussis w regionie Essonne przy kierownictwie Rady Departamentu Essone (Conseil Départemental de l'Essonne), która utworzyła katedrę innowacji ABIOMAS (Augmented BIOMASs – rozszerzona definicja biomasy), oraz Fundację Uniwersytetu Paris-Saclay. Pilotaż przełomowej inicjatywy poprowadzi multidyscyplinarny i wszechstronnie wykwalifikowany zespół (specjaliści ds. biomasy, technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji, fizyki, chemii, ekonomii, itp.*), łączący różnych ekspertów takich jak przedstawiciele ze start-upu Blue Planet Ecosystems czy francuskich zespołów Data4. Dzięki silnym powiązaniom ze Wspólnotą Aglomeracji Paris Saclay, ma ona na celu wywarcie pozytywnego wpływu na region Essonne i rozszerzenie go na inne obszary.

Założenia projektu

W obliczu dynamicznego rozwoju technologii cyfrowej oraz ilości danych przechowywanych w centrach danych (wzrost o 35% r/r na całym świecie), wysiłki na rzecz ochrony środowiska podejmowane przez graczy w tym sektorze muszą sprostać temu wyzwaniu. Grupa Data4 zajmuje się tą kwestią od wielu lat i podejmuje konkretne, skuteczne działania w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) związanych z zakresami 1, 2 i 3.

Nowy projekt badawczo-rozwojowy podjęty przez Data4 wraz z partnerami jest odpowiedzią na strategiczne wyzwanie, jakim jest ponowne wykorzystanie ciepła wytwarzanego przez centra danych. Aby zapobiec utracie ciepła, obecnie badane są różne możliwości jego odzysku, takie jak najbardziej rozpowszechniona opcja ogrzewania gospodarstw domowych w pobliżu kampusów centrów danych. Rozwiązanie to wykorzystuje jednak tylko 20% produkowanego ciepła.

Mając to na uwadze, Data4 poszukuje nowych sposobów ponownego wykorzystania energii cieplnej. Realizowany projekt pilotażowy zakłada odtworzenie naturalnego mechanizmu fotosyntezy poprzez wykorzystanie części wychwyconego CO2 do uprawy alg, a następnie ich recykling jako biomasy w celu opracowania nowych źródeł energii w obiegu zamkniętym oraz ponowne wykorzystanie do wytwarzania bioproduktów dla innych gałęzi przemysłu (kosmetycznego, rolno-spożywczego, itp.).

- Podczas studium wykonalności przeprowadzonego wraz ze start-upem Blue Planet Ecosystems, w ramach katedry Augmented Biomass Fundacji Uniwersytetu Paris-Saclay, wykonaliśmy obliczenia w zakresie wydajności wychwytywania dwutlenku węgla, która, jak wykazano, może być 20 razy większa niż w przypadku drzewa (przy podobnej powierzchni) – wyjaśnia Patrick Duvaut, wiceprezes Uniwersytetu Paris-Saclay oraz prezes Fundacji Paris-Saclay.

- Ten projekt rozszerzonej biomasy odpowiada na dwa główne wyzwania naszych czasów: bezpieczeństwo żywnościowe i transformację energetyczną. Wymaga to ścisłej współpracy między wszystkimi podmiotami w regionie Essonne, w tym Data4, w celu opracowania rzeczywistego projektu ekologii przemysłowej, mającego na celu gromadzenia zasobów i zmniejszenie ich zużycia w regionie. Dzięki partnerstwu z Fundacją Uniwersytetu Paris Saclay mamy możliwość czerpania z jednej z najbardziej prestiżowych społeczności naukowych na świecie, aby pracować wspólnie nad rozwojem gospodarki cyrkularnej – mówi Linda Lescuyer, manager ds. innowacji w Data4 Group.

- Pilotażowy projekt realizowany przez Data4 Group to świetny przykład, jak możemy wykorzystywać ciepło odpadowe na rzecz innych gałęzi przemysłu. Potwierdza również kluczową rolę centrów danych w lokalnym ekosystemie gospodarczym. Musimy zacząć traktować energię cieplną nie jako „odpad”, ale jako kolejny produkt, który możemy wykorzystać w rozwijaniu gospodarki, z myślą o korzyściach dla obywateli. Aby to osiągnąć, niezbędna jest współpraca międzysektorowa – biznesu, nauki oraz lokalnej administracji. Z wielką uwagą będziemy przyglądać się efektom i wnioskom płynącym z wdrożenia pierwszego na świecie biocyrkularnego centrum danych we Francji, aby móc w przyszłości realizować podobne inwestycje w ramach polskich kampusów Data4 – podsumowuje Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4. Kampus centrów danych francuskiej firmy powstaje w podwarszawskich Jawczycach – pierwszy obiekt został uruchomiony w zeszłym roku, a w nadchodzących miesiącach zakończy się budowa drugiego centrum. 

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.