Deloitte: trzy czwarte banków chce zwiększyć nakłady na inicjatywy ws. klimatu

ac

04.03.2021 14:22 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia Deloitte: trzy czwarte banków chce zwiększyć nakłady na inicjatywy ws. klimatu

Partnerzy portalu

Deloitte: trzy czwarte banków chce zwiększyć nakłady na inicjatywy ws. klimatu - ZielonaGospodarka.pl
fot. Micheile Henderson

Banki i instytucje finansowe mają do odegrania kluczową rolę we wsparciu celów UE, m.in. łagodzeniu ryzyka klimatycznego - uważają eksperci Deloitte. Trzy czwarte banków chce zwiększyć nakłady na inicjatywy dot. klimatu - wynika z badania firmy.

Jak wskazują eksperci firmy doradczej Deloitte w raporcie „2021 Banking and Capital Markets Outlook. Strengthening Resilience, Accelerating Transformation”, banki i instytucje finansowe, ze względu na swoją istotną pozycję w światowej gospodarce, mają do odegrania kluczową rolę we wsparciu celów unijnych, czyli w dążeniu do zbudowania zrównoważonego społeczeństwa i łagodzeniu ryzyka klimatycznego. Ich zdaniem ta rola zaczyna się od sprawnego i punktowego przekazywania funduszy unijnych wspierających określone regiony, branże czy społeczności.

- Kwestie ESG (ang. Environmental, Social, Governance, czyli działania podejmowane przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska, dbanie o społeczeństwo i prowadzenie ładu korporacyjnego, PAP) coraz bardziej interesują inwestorów, którzy chcą być świadomi, w co inwestują swoje pieniądze. Zgodnie z naszym cyklicznym badaniem funduszy PE „CE Private Equity Confidence Survey” ponad 60 proc. z nich dostrzega, że czynniki ESG mają wpływ na długoterminowy zwrot z inwestycji. Jednocześnie analizy wskazują, że w czasach pandemii COVID-19, fundusze działające z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju osiągały lepsze wyniki niż analogiczne fundusze nieuwzględniające tych aspektów – stwierdziła cytowana w komunikacie manager ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte Polska Katarzyna Średzińska.

Deloitte podkreśla, że na potrzeby informacyjne odpowiadają również regulatorzy. Od 10 marca 2021 r. obowiązywać będzie Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), nakładając na uczestników rynku finansowego nowe obowiązki w zakresie ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju, nie tylko na poziomie organizacji, ale także oferowanych produktów. Z kolei od czerwca 2022 r. ujawnienia dotyczące ryzyka ESG będą częścią ujawnień tzw. III filaru w ramach pakietu CRR 2. Ujawniane informacje odpowiedzą nie tylko na potrzeby inwestorów, ale wskażą również, czy zarządzający ryzykiem zarówno po stronie banków, jak i nadzoru zwracają na aspekty środowiskowe i społeczne coraz większą uwagę – napisano.

Eksperci firmy przypominają, że dążenie do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej zostało zapisane w długofalowym planie działania, tzw. Europejskim Zielonym Ładzie, który dodatkowo został wzbogacony o pakiet wspierający odbudowę po kryzysie wywołanym pandemią (Next Generation EU). "Fundusze pomocowe zostały więc ściśle powiązane z unijnymi celami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego. Banki, jako instytucje pośredniczące w przekazywaniu tych środków, staną się w naturalny sposób narzędziem kierującym je do konkretnych obszarów gospodarki, zgodnie z unijną polityką klimatyczną i rozwojową" - wskazano.

Jak zauważyła partner w Deloitte, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Irena Pichola, wiele instytucji finansowych zaczęło dostrzegać swoją siłę i możliwość wywierania wpływu w zakresie zrównoważonego rozwoju i znacząco zwiększa swoje zaangażowanie w kwestie ekonomiczne, społeczne czy dotyczące ładu korporacyjnego. "Już teraz trzy czwarte respondentów badania Deloitte wskazuje, że zamierza zwiększyć nakłady na inicjatywy dotyczące klimatu. Banki mogą też inspirować i motywować klientów i partnerów biznesowych do przyjmowania nowych standardów i zmiany dotychczasowych modeli funkcjonowania" – powiedziała.

W raporcie wskazano, że pandemia COVID-19 w wielu obszarach zmieniła zakres ryzyk, z którymi musi mierzyć się sektor bankowy. Dotyczy to także obszaru zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdaniem ekspertów Deloitte bankowe programy i przyjęte praktyki zarządzania ryzykiem powinny uwzględniać kwestie klimatyczne. Zaznaczono, że przechodzenie w stronę gospodarek nisko lub zero emisyjnych będzie się wiązało z koniecznością przeprowadzenia znacznych inwestycji, w których banki będą miały do odegrania kluczową rolę. "Unijna taksonomia mająca stanowić system klasyfikacji inwestycji spełniających określone cele środowiskowe będzie wymagała pogłębienia wiedzy o tym, jakie decyzje kredytowe i inwestycyjne są podejmowane i jak przekładają się na ślad węglowy" - napisano.

Zdaniem Deloitte, w najbliższym czasie należy się spodziewać uwzględniania czynników ESG w wycenie kredytów.

Badanie Deloitte US Center for Financial Services zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2020 r. wśród 200 zarządzających z sektora bankowego i finansowego z USA, Kanady, Wlk. Brytanii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Australii, Chin, Hong Kongu i Japonii.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.