Duńczycy oczekują dodatkowego gigawata morskiej energii wiatrowej z Bornholm Energy Island

20.10.2021 12:09 Źródło: Własne
Strona główna Energetyka, OZE Duńczycy oczekują dodatkowego gigawata morskiej energii wiatrowej z Bornholm Energy Island

Partnerzy portalu

Duńczycy oczekują dodatkowego gigawata morskiej energii wiatrowej z Bornholm Energy Island - ZielonaGospodarka.pl
Fot. ens.dk

Duńskie Ministerstwo Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej zwróciło się do Energinet o rozszerzenie obecnych obszarów studium wykonalności w lokalizacji Bornholm Energy Island na Morzu Bałtyckim, co pozwoliłoby na zainstalowanie 1 GW więcej mocy, a także stałoby się nowym miejscem, w którym Projekt Hesselø mógłby zostać zbudowany.

Nowe granice projektu Bornholm Energy Island, rozciągające się na 15 kilometrów od brzegu, mogą pomieścić 3 GW zamiast 2 GW mocy morskiej energii wiatrowej określonej w Umowie Klimatycznej z czerwca 2020 roku. Takie działanie będzie wymagało nowej polityki i decyzji rządu.

Dzięki wyspom energetycznym turbiny wiatrowe można umieścić dalej od wybrzeża i wydajniej rozdzielać wytwarzaną energię między kilka krajów. Wyspy służą jako węzły – lub zielone elektrownie – które gromadzą energię elektryczną z okolicznych morskich farm wiatrowych. Dystrybuują ją również do sieci elektrycznej w Danii, a także bezpośrednio do innych krajów, dając gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom dostęp do tej zielonej energii. Dzięki temu energia elektryczna z obszaru o ogromnych zasobach wiatrowych może być łatwiej kierowana do najbardziej deficytowych obszarów, przy jednoczesnym zapewnieniu, że energia generowana z turbin jest wykorzystywana jak najefektywniej pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną.

Presja czasu

Zdecydowana większość parlamentu duńskiego Folketinget zawarła ambitne porozumienie w sprawie umieszczenia na duńskich wodach dwóch wysp energetycznych do 2030 roku. Jedna z lokalizacji to Morze Północne, w której zostanie posadowiona sztuczna konstrukcja wyspy lub platformy, a druga to rejon Morza Bałtyckiego z Bornholmem jako centralny hub do gromadzenia, przetwarzania i przesyłania energii z morskich farm wiatrowych do Danii i innych krajów.

Tym samym do realizacji projektów z dużymi i złożonymi systemami przesyłu energii elektrycznej, konstrukcji wyspowych lub platform morskich, interkonektorów i morskich farm wiatrowych w rozmiarach GW pozostało mniej niż 10 lat. Przewiduje się, że stanie się to największym projektem infrastrukturalnym w historii Danii.

– Bez wątpienia będziemy bardzo zajęci osiągnięciem wszystkiego przed 2030 roku – mówi Thomas Egebo. – Jednak konieczne jest również znaczne zwiększenie tempa prac i ekspansji, jeśli mamy w Europie osiągnąć nasz cel 60 GW offshore w 2030 roku i 300 GW w 2050 roku. Jest zatem zarówno satysfakcjonujące, jak i konieczne, że już teraz zawarliśmy pierwsze konkretne porozumienie o współpracy w zakresie przygotowań do połączenia przyszłej wyspy energetycznej na Morzu Bałtyckim z kilkoma krajami.


W listopadzie 2020 roku duński minister ds. klimatu, energii i usług komunalnych Dan Jørgensen powierzył Energinetowi zadanie zarządzania wstępnymi badaniami i przygotowania do połączeń międzynarodowych z dwiema wyspami energetycznymi. W grudniu 2020 roku Dania, Niemcy i Holandia przystąpiły do ​​politycznych deklaracji o współpracy w sprawie wysp energetycznych i rozbudowy morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Północnym i Bałtyku.

Obie wyspy energetyczne opierają się na tej samej koncepcji, gdzie morskie farmy wiatrowe są połączone z urządzeniami elektrotechnicznymi na wyspach, ale nie będą one do końca identyczne. Na Bornholmie powstanie wyspa energetyczna na Bałtyku, co oznacza, że ​​na lądzie będą zlokalizowane urządzenia elektrotechniczne, które pozwolą na odbiór i dystrybucję energii z morskich turbin wiatrowych. Wyspa na Morzu Północnym będzie jednak sztuczną wyspą zbudowaną specjalnie w tym celu. Decyzję o dodaniu nowej wyspy do duńskiej mapy podjęły strony porozumienia z 4 lutego 2021 roku.

Studium wykonalności w toku

Energinet otrzymał pozwolenie na rozpoczęcie studium wykonalności w czerwcu i już rozpoczął prace nad badaniami dna morskiego i warunków środowiskowych na obszarach, na których rząd zdecydował się na budowę morskich farm wiatrowych.

Ministerstwo podało, że obszar badań jest rozszerzany na podstawie doświadczeń z wcześniejszych projektów morskich elektrowni wiatrowych, wskazujących, że właściwe podejściem jest wstępne zbadanie większego obszaru, ponieważ niektóre obszary mogą okazać się bezużyteczne. Według Duńskiej Agencji Energii (DEA), wody u wybrzeży Bornholmu mogą stanowić odpowiednią alternatywę dla budowy farmy wiatrowej planowanej na morzu w Hesselø, jeśli nie można będzie jej zrealizować w obecnie wyznaczonym miejscu.

Obszar wokół Bornholmu może mieć również znaczenie, jeśli rząd zdecyduje się zwiększyć moce morskiej energetyki wiatrowej do 2030 roku. Zamówienie daje jedynie możliwość zbadania tych terenów i konieczna będzie nowa decyzja, aby wykorzystać rozbudowane tereny pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej i inne projekty wiatrowe, podaje w komunikacie DEA.

Oprócz morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim zamówienie wydane Energinet obejmuje studia wykonalności połączeń kablowych między wyspą energetyczną a morskimi farmami wiatrowymi oraz połączenia z sąsiednimi krajami.

Studia wykonalności stanowią podstawę dla przyszłej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA) planu dla Wyspy Energetycznej Bornholm, a także zmniejszą ryzyko podczas budowy wyspy, sieci i morskich farm wiatrowych.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25352,00 $ tona -0,76% 28 wrz
 Cynk 2559,00 $ tona 3,90% 28 wrz
 Aluminium 2231,00 $ tona 1,64% 28 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.