Duże zainteresowanie mieszkańców Białegostoku dofinansowaniem zakupu roweru elektrycznego

Duże zainteresowanie mieszkańców Białegostoku dofinansowaniem zakupu roweru elektrycznego - ZielonaGospodarka.pl
23.11.2023 09:50
Strona główna Transport, Elektromobilność Duże zainteresowanie mieszkańców Białegostoku dofinansowaniem zakupu roweru elektrycznego

Partnerzy portalu

Duże zainteresowanie mieszkańców Białegostoku dofinansowaniem zakupu roweru elektrycznego - ZielonaGospodarka.pl

Ok. 770 mieszkańców Białegostoku złożyło we wtorek i środę wnioski o dotację do zakupu roweru elektrycznego w ramach projektu "Ekorower - alternatywa dla samochodu". Nabór był tylko dwudniowy, już pierwszego dnia wnioski złożyło ponad 600 osób.

Do podziału jest 750 tys. zł z - finansowanego z budżetu województwa podlaskiego - Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, a maksymalna kwota wsparcia to 2,5 tys. zł. Oznacza to, że pieniądze może otrzymać co najmniej trzysta osób.

Według uchwalonych przez miejskich radnych zasad przyznawania tych dotacji, o wsparcie mogą ubiegać się pełnoletni mieszkańcy Białegostoku, niezalegający z należnościami wobec miasta. Dotacja może wynieść do 50 proc. wartości poniesionych wydatków, jednak właśnie nie więcej niż 2,5 tys. zł.

Uchwała zakłada, że powstanie lista rankingowa osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa. Dodatkowy punkt otrzymają osoby z niepełnosprawnościami. W razie takiej samej liczby punktów decyduje kolejność wpływu wniosków.

Pierwszego dnia naboru kolejka chętnych była bardzo długa, a pierwsze osoby ustawiły się przed budynkiem magistratu długo przed jego otwarciem. Przez cały dzień przyjętych zostało przez biuro podawcze 619 wniosków; w środę, czyli drugi i ostatni dzień naboru - kolejnych ok. 150 wniosków.

Projekt ruszył dopiero teraz i - ponieważ pieniądze muszą być wykorzystane w tym roku - ma bardzo napięte terminy, choć stosowna uchwała dotycząca zasad podziału pieniędzy została przez radnych Białegostoku podjęta w maju, a uchwała sejmiku o przyznaniu miastu takiego wsparcia - w kwietniu.

Uchwałę zakwestionowała i unieważniła jednak Regionalna Izba Obrachunkowa. Uznała, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa, m.in. ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych oraz prawa ochrony środowiska.

Samorząd odwołał się jednak do sądu administracyjnego, który w połowie października uchylił rozstrzygnięcie RIO. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, ale władze Izby zapowiedziały w mediach, że nie będą go skarżyć do NSA. Dlatego władze miasta zdecydowały się podpisać umowę z marszałkiem województwa i ruszyć z realizacją projektu.

Po naborze wniosków (jedynie w formie papierowej), w dniach 1-8 grudnia podpisywane będą stosowne umowy na dotacje z osobami, które znajdą się na liście zakwalifikowanych, w dniach 1-15 grudnia możliwy będzie zakup rowerów, ale w tym samym czasie muszą być też złożone do urzędu dokumenty do rozliczenia dotacji, a uzyskanie refundacji poniesionych kosztów ma nastąpić do 29 grudnia.

Terminy podpisywania umów zostały ustalone w taki sposób, by wypadło to w czasie, gdy powinno być już prawomocne korzystne dla miasta orzeczenie WSA w Białymstoku.

autor: Robert Fiłończuk

rof/ skr/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.