Energa: doniesienia prasowe, jakoby NIK negatywnie oceniła działania spółki, są niezgodne z prawdą

zk

30.06.2021 12:15 Źródło: PAP
Strona główna Energa: doniesienia prasowe, jakoby NIK negatywnie oceniła działania spółki, są niezgodne z prawdą
Energa: doniesienia prasowe, jakoby NIK negatywnie oceniła działania spółki, są niezgodne z prawdą - ZielonaGospodarka.pl
Fot. iStock

Niektóre doniesienia prasowe wskazujące, jakoby NIK negatywnie oceniła działania spółki w obszarze zakupów zaopatrzeniowych lub stwierdziła naruszenie procedur zakupowych, nie są zgodne z prawdą – tłumaczy we wtorkowym oświadczeniu spółka Energa.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) poinformowała we wtorek o wynikach kontroli ws. "Realizacji procedur zakupowych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa". Jak podała Izba, kontrolą objęto 19 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym 12 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Okres objęty kontrolą to lata 2016–2020 (I półrocze).

– W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej artykułów dotyczących informacji opublikowanej 29 czerwca br. na stronie Najwyższej Izby Kontroli na temat +NIK o realizacji procedur zakupowych przez spółki Skarbu Państwa+, Zarząd Energi SA oświadcza, że w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 13 listopada 2020 roku wskazano, że +w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków+ – czytamy we wtorkowej informacji Energi.

Jak podkreślono, z oceny ogólnej kontrolowanej działalności zawartej w wystąpieniu pokontrolnym NIK wynika, że: – Kontrolowane przez NIK zakupy zaopatrzeniowe realizowane przez Energa SA w okresie 2016-2020 (I półrocze) były dokonywane według przyjętych procedur.

Podobnie, jak dodano, w ocenach cząstkowych dot. opracowania i wdrożenia w Enerdze SA procedur zakupów zaopatrzeniowych wskazano, że – Najwyższa Izba kontroli pozytywnie ocenia działania Spółki w kontrolowanym obszarze.

W oświadczeniu stwierdzono też, że "niektóre doniesienia prasowe wskazujące, jakoby NIK negatywnie oceniła działania Spółki w obszarze zakupów zaopatrzeniowych lub stwierdziła naruszenie procedur zakupowych, nie są zgodne z prawdą".

W ocenie zarządu Energi – zestawianie informacji dotyczących Energi SA z informacjami dotyczącymi innej spółki, co do której w następstwie przeprowadzonej kontroli NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury (chodzi o Totalizator Sportowy - PAP), stwarza w swej istocie nieuzasadnione wrażenie, iż taka nieprawidłowość mogła dotyczyć Energa S.A..

Zarząd Energi zaznaczył, iż – żadne tego typu nieprawidłowości w Energa S.A. nie wystąpiły, co w sposób dobitny potwierdziły wyniki kontroli NIK.

Izba przekazała w raporcie m.in., że w 15 spośród 19 objętych kontrolą spółkach z udziałem Skarbu Państwa w sposób prawidłowy opracowano, wdrożono oraz stosowano procedury dokonywania zakupów zaopatrzeniowych. Określone w procedurach rozwiązania uwzględniały specyfikę działalności danej spółki, jak również były ukierunkowane na optymalizację zakupów pod względem ilościowym, jakościowym i cenowym. Zdaniem NIK, stosowanie tak sformułowanych procedur zakupowych stwarzało możliwości efektywnego i gospodarnego wydatkowania środków finansowych.

W czterech spółkach, m.in. Energa, – w zbyt ogólny sposób określono w przyjętych procedurach zagadnienia dotyczące m.in. uzasadniania zakupu, szacowania wartości zamówień lub kryteriów wyboru dostawców – czytamy w raporcie. Zdaniem NIK, brak precyzji w tym zakresie stwarzał ryzyko dowolności postępowania.

Ponadto, w toku kontroli ustalono, że w czterech spółkach, m.in. Energa – wyłączono (w różnym zakresie) ze stosowania procedur zakupowych tak istotne obszary jak usługi prawne, finansowe, ubezpieczeniowe, czy też zakup czasu antenowego (w procedurach zakupowych Totalizatora Sportowego sp. z o.o. zawarta została możliwość jej wyłączenia niezależnie od wartości i rodzaju zamówienia).

Kontrolerzy NIK wskazali, że – wprawdzie spółki te nie miały obowiązku prawnego obejmowania procedurami tego rodzaju zakupów, niemniej jednak prowadziło to m.in. do takich sytuacji, iż w jednej ze spółek (Energa SA) w kontrolowanym okresie procedurami zakupowymi objęto tylko 8 proc. ogólnej wartości zakupów, natomiast reszta na podstawie wewnętrznych regulacji była wyłączona z ich stosowania.

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.