Gaz nie odejdzie do lamusa. Globalny rynek gazowy w zeroemisyjnym świecie

Strona główna Energetyka, OZE Gaz nie odejdzie do lamusa. Globalny rynek gazowy w zeroemisyjnym świecie

Partnerzy portalu

Gaz nie odejdzie do lamusa. Globalny rynek gazowy w zeroemisyjnym świecie - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Depositphotos

Wraz z transformacją energetyczną wysuwane są postulaty wyeliminowania z koszyka energetycznego paliw kopalnych. Najnowszy raport od Wood Mackenzie poświęcony globalnemu rynkowi gazu rozwiewa wątpliwości co do jego dalszej przyszłości.

  • Zdaniem Wood Mackenzie, popyt na gaz będzie stabilny przez co najmniej kolejne dwie dekady, zaś popyt na LNG będzie wzrastał do 2050 roku, wymagając kolejnych inwestycji w nowe projekty gazowe 
  • Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że popyt na gaz spadnie do 3400 mld m3 w 2030 roku i do 920 mld m3 w 2050 roku
  • Zdaniem analityków z Wood MacKenzie, popyt na gaz utrzyma się na poziomie 3800 mld m3 do 2030 roku, a następnie spadnie o ok. 34 proc. do 2500 mld m3 do 2050 roku
  • Gaz może być uważany za najtańszy – jak również najbardziej rozsądny – sposób na dekarbonizację sektora energetycznego w rozwijających się gospodarkach

Wood MacKenzie opublikował raport „Global gas in the 2050 net zero world”, który poświęcony jest globalnemu rynkowi gazu. 

Raport wskazuje, że światowy rynek gazu stoi w obliczu szeregu poważnych niewiadomych, z czego wśród najważniejszych możemy wyróżnić niepewność co do dalszego wolumenu popytu na gaz oraz negatywny wpływ transformacji energetycznej, która odżegnuje od paliw kopalnych.

Zdaniem Wood Mackenzie, popyt na gaz będzie stabilny przez co najmniej kolejne dwie dekady, zaś popyt na LNG będzie wzrastał do 2050 roku, wymagając kolejnych inwestycji w nowe projekty gazowe.

Mimo zapatrywań politycznych decydentów, przywoływany raport przewiduje, że emisje będą nadal rosły do końca lat 2020-tych, a globalne ocieplenie osiągnie 2,5℃ (lub więcej) do końca stulecia, znacznie przekraczając cele porozumienia paryskiego. 

Mając na uwadze wnioski wypływające z raportu, szumne hasła wieszczące koniec ery paliw kopalnych można traktować jako mrzonki.

Analityk nie zgadza się z decydentem


W scenariuszu zerowej emisji netto „Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach” Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) szacuje, że gaz odegra znacznie mniejszą rolę w porównaniu z prognozami Wood MacKenzie.

IEA szacuje, że popyt na gaz spadnie do 3400 mld m3 w 2030 roku i do 920 mld m3 w 2050 roku. 

Bardziej optymistyczne perspektywy są przedstawione w omawianym raporcie od Wood MacKenzie. Zdaniem analityków, popyt na gaz utrzyma się na poziomie 3800 mld m3 do 2030 roku, a następnie spadnie o ok. 34 proc. do 2500 mld m3 do 2050 roku. 

Zdaniem Wood MacKenzie, istnieją trzy kluczowe powody tak wyraźnych różnic między prognozami:

  • 1. Oba scenariusze – zarówno od IEA oraz Wood MacKenzie – postrzegają efektywność energetyczną jako klucz do osiągnięcia zeroemisyjności. IEA przewiduje, że końcowe zużycie energii spadnie o 22 proc. do 2050 roku, pomimo wzrostu liczby ludzkości o 2 miliardy i zakładanego powszechnego dostępu do energii do 2030 roku. 
  • 2. Scenariusze zgadzają się w kwestii, że elektryfikacja budynków jest główną drogą do dekarbonizacji sektora mieszkaniowego, lecz różnica tkwi w tym, iż to właśnie IEA oczekuje, że gaz zostanie w pełni zastąpiony energią elektryczną. Analitycy z Wood MacKenzie uważają, że taki scenariusz jest niemożliwy do osiągnięcia, szczególnie na rynkach rozwijających się.
  • 3. IEA przewiduje, że zapotrzebowanie na gaz w sektorze energetycznym spadnie o ponad 90 proc. do 2050 roku, podczas gdy analitycy uważają, że zapotrzebowanie na gaz w energetyce będzie nadal istotne. 

Gaz nie odejdzie do lamusa


Jak czytamy w przywoływanym raporcie, w sytuacji w której ropa naftowa i węgiel zostaną w dużej mierze wyparte z koszyka energetycznego, a popyt na nie spadnie o 65 proc. i 90 proc. do 2050 roku, to zgoła odmiennie sytuacja ma mieć miejsce z gazem, który – wedle przewidywań z raportu – spadnie o 34 proc. 

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w połączeniu ze zwiększonym udziałem energii odnawialnej będzie wymagał niskoemisyjnych źródeł wytwórczych w celu wsparcia stabilności sieci i zapewnienia elastyczności, a takową rolę – zdaniem Wood MacKenzie – może odgrywać gaz. 

Gaz może być uważany za najtańszy – jak również najbardziej rozsądny – sposób na dekarbonizację sektora energetycznego w rozwijających się gospodarkach, w szczególności na kontynencie azjatyckim. 

Wiele gospodarek rozwijających się wykorzystuje potencjał tkwiący w paliwach kopalnych, a wbrew nawoływaniom decydentów, otwierane są kolejne kopalnie oraz elektrownie bazujące na nich. 

Global Energy Monitor w listopadzie 2023 roku opublikował raport “Global gas pipeline expansion: Nearly US$200 billion under construction, with Asia building over 80%” poświęcony bieżącej sytuacji globalnego sektora gazociągowego oraz perspektywom dalszego rozwoju. Jak czytamy w raporcie, na świecie w trakcie realizacji znajdowały się instalacje gazociągowe o łącznej wartości 723 mld dolarów, co stanowiło 18 proc. wzrostu r/r.

Simon Flowers, prezes i główny analityk w Wood Mackenzie, w wypowiedzi z 7 lutego dla CNBC International TV wskazuje na istotną rolę gazu w osiągnięciu celu zeroemisyjności netto do 2050 roku:

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.